Partnerių keitimasis įslaptinta informacija tebėra svarbi bendradarbiavimo priemonė kovojant su bendromis grėsmėmis saugumui.

Jei būtina dėl bendros grėsmės saugumui, tam tikra ES įslaptinta informacija gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, tačiau tik kiekvienu konkrečiu atveju ir su sąlyga, kad ES ir trečioji šalis yra sudariusios specialų susitarimą dėl informacijos saugumo.

Atsižvelgdamos į tai, ES ir Jungtinė Karalystė sudarė Susitarimą dėl informacijos saugumo. Susitarimu ES ir Jungtinei Karalystei bus sudarytos sąlygos keistis įslaptinta informacija, taikant griežtas garantijas dėl informacijos, kuria keičiamasi, tvarkymo ir apsaugos.

ES ir Jungtinės Karalystės susitarimas dėl informacijos saugumo, dėl kurio ES ir Jungtinės Karalystės derybininkai susitarė 2020 m. gruodžio 24 d., laikinai taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.