Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea) vor forma cel mai mare pachet de stimulente finanțat din bugetul UE. Un total de 1 800 de miliarde EUR va susține reconstrucția Europei după criza provocată de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate, pentru a garanta că poate răspunde unor nevoi neprevăzute. A fost proiectat în așa fel încât să răspundă nu numai realităților actuale, ci și incertitudinilor viitoare.

Pe 17 decembrie a fost parcursă ultima etapă a adoptării următorului buget pe termen lung al UE.

 

Principalele elemente ale acordului

Peste 50 % din sumă va sprijini modernizarea, de exemplu prin:

microscope cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa
investment icon o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală
vaccine pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”

În plus, pachetul se concentrează pe

farm icon modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, pentru a maximiza contribuția acestora la prioritățile Uniunii
globe icon combaterea schimbărilor climatice, cu 30 % din fondurile UE, cea mai mare pondere din bugetul european de până acum
2 womens icon protecția biodiversității și egalitatea de gen

Principalele noutăți

 

Cadrul financiar multianual 2021-2027
alocări totale pe rubrici*

  CFM NextGenerationEU TOTAL
1. Piața unică, inovare și sectorul digital 132,8 miliarde EUR 10,6 miliarde EUR 143,4 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori 377,8 miliarde EUR 721,9 miliarde EUR 1 099,7 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu 356,4 miliarde EUR 17,5 miliarde EUR 373,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 22,7 miliarde EUR - 22,7 miliarde EUR
5. Securitate și apărare 13,2 miliarde EUR - 13,2 miliarde EUR
6. Vecinătate și întreaga lume 98,4 miliarde EUR - 98,4 miliarde EUR
7. Administrația publică europeană 73,1 miliarde EUR - 73,1 miliarde EUR
TOTAL CFM 1 074,3 miliarde EUR 750 miliarde EUR 1 824,3 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018. Sursă: Comisia Europeană

* Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre programe (față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”.

 

NextGenerationEU

recovery plan

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

 • Mecanismul de redresare și reziliență: elementul central al Instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
 • Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-UE): NextGenerationEU include, de asemenea, 47,5 miliarde EUR pentru REACT-EU. Este vorba despre o nouă inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei. Fondurile vor fi direcționate către
  - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
  - Fondul social european (FSE)
  - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)
  Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021-2022 din NextGenerationEU, iar în 2020 printr-o revizuire punctuală a cadrului financiar actual.
 • NextGenerationEU va suplimenta în același timp fondurile pentru alte programe sau fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (JTF).

Defalcarea NextGenerationEU

Mecanismul de redresare și reziliență (RRF) 672,5 miliarde EUR
din care credite 360 de miliarde EUR
din care granturi 312,5 de miliarde EUR
ReactEU 47,5 miliarde EUR
Orizont Europa 5 miliarde EUR
Programul InvestEU 5,6 miliarde EUR
Dezvoltare rurală 7,5 miliarde EUR
Fondul pentru o tranziție justă (JTF) 10 miliarde EUR
RescEU 1,9 miliarde EUR
TOTAL 750 miliarde EUR

Sursă: Concluziile Consiliului European din 21 iulie 2020

 

Cifre

Cifrele NextGenerationEU pe țări UE

Cifrele CFM pe state membre

Finanțarea bugetului UE pe termen lung și a NextGenerationEU

euro coin

Bugetul pe termen lung al UE va continua să fie finanțat din sursele binecunoscute de venit ale bugetului UE:

 • taxe vamale
 • contribuții de la statele membre bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA)
 • contribuții bazate pe venitul național brut (VNB).

În plus, începând cu 1 ianuarie 2021, o nouă contribuție națională bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate va fi introdusă ca sursă de venituri la bugetul UE.

 

Pentru a finanța redresarea, UE va lua împrumuturi de pe piețe, cu rate mai avantajoase decât ar putea-o face multe dintre statele membre, și va redistribui apoi sumele. Pentru a-i permite Comisiei să înceapă să contracteze împrumuturi, toate statele membre trebuie să ratifice noua decizie privind resursele proprii, în conformitate cu cerințele lor constituționale.

O foaie de parcurs clară privind noi surse de venituri care să contribuie la rambursarea împrumuturilor

Comisia va prezenta, până în iunie 2021, propuneri privind câteva surse de venituri legate de:

icon with trees un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon
digital screen o taxă digitală
connected dots sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii

Până în iunie 2024, Comisia va propune noi surse de venituri, cum ar fi:

piled coins o taxă pe tranzacțiile financiare
investment icon o contribuție financiară legată de sectorul corporativ
board o nouă bază fiscală comună a societăților

Surse de venit pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Noi surse potențiale de venituri

Etapele următoare

Comisia Europeană va începe angajarea fondurilor în temeiul următorului cadru financiar multianual (bugetul pe termen lung al UE) începând cu 1 ianuarie 2021, în urma adoptării, de către Parlamentul European și Consiliu, a legislației sectoriale specifice relevante, precum și a bugetului anual pentru 2021.

Comisia nu poate începe să se împrumute în cadrul instrumentului NextGenerationEU, astfel încât instrumentul să devină operațional, dacă noua decizie privind resursele proprii nu este ratificată de către toate statele membre, în conformitate cu cerințele lor constituționale.

Comisia se bazează pe angajamentul statelor membre de a acționa cât mai curând posibil în interesul tuturor cetățenilor UE.

Beneficiarii

Toți cetățenii și toate societățile pot beneficia de bugetul UE. Căutați cereri de propuneri pentru finanțare în desfășurare sau planificate. Aflați ce programe de finanțare aveți la dispoziție și cum se desfășoară procedura de finanțare. Transmiteți online propuneri de proiecte.

Aflați ce contracte de achiziții publice propune Comisia și cum se desfășoară procedura de ofertare.

Context

Pe 2 mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE. Propunerea-cadru a fost urmată imediat de propuneri legislative privind cele 37 de programe sectoriale (de exemplu, programele referitoare la coeziune, agricultură, Erasmus, Orizont Europa etc.). Între 2018 și începutul anului 2020, Comisia a depus eforturi susținute împreună cu președințiile prin rotație ale Consiliului și în strânsă colaborare cu Parlamentul European pentru a face în așa fel încât negocierile să avanseze.

Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, precum și consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

La 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet.

La 10 noiembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la pachet.

La 10 decembrie 2020, statele membre ale UE au convenit, în cadrul Consiliului European, să finalizeze adoptarea Regulamentului privind CFM și a Deciziei privind resursele proprii, la nivelul Consiliului.

La 17 decembrie 2020, Consiliul a decis să adopte următorul buget pe termen lung al UE (pentru perioada 2021-2027). Aceasta a fost ultima etapă a procesului de adoptare în urma votului din Parlamentul European de pe 16 decembrie, care a aprobat Regulamentul privind CFM cu o majoritate semnificativă.

Pe 18 decembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență, principalul instrument aflat în centrul inițiativei NextGenerationEU.

Procesul de negociere

Documente

DescarcăPDF - 584.7 KB