Introducere

young girl jumping

Vorbim despre NextGenerationEU. Nu vorbim numai despre un plan de redresare. Vorbim despre o șansă unică în viață, aceea de a ieși din pandemie mai puternici, de a ne transforma economiile, de a crea oportunități și locuri de muncă în Europa pe care ne-o dorim. Putem să o valorificăm, avem tot ce ne trebuie:

 

viziunea, planul și decizia de a investi împreună 806,9 miliarde EUR*. 

 

Este timpul să trecem la acțiune, să facem Europa mai verde, mai digitală și mai rezilientă!

 

*În prețuri curente. La prețurile din 2018, suma ar fi de 750 de miliarde EUR.

Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (NGEU – instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea) vor forma cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa. Un cuantum total de 2 018 miliarde EUR (în prețuri actuale*) va ajuta la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Noul buget pe termen lung va consolida mecanismele de flexibilitate, pentru a garanta că poate răspunde unor nevoi neprevăzute. A fost proiectat în așa fel încât să răspundă nu numai realităților actuale, ci și incertitudinilor viitoare.

Pe 17 decembrie a fost parcursă ultima etapă a adoptării următorului buget pe termen lung al UE.

*1 800 de miliarde EUR, în prețurile din 2018

Date și cifre despre CFM 2021-2027 și NextGenerationEU

Principalele elemente ale acordului

Peste 50 % din sumă va sprijini modernizarea, de exemplu prin:

microscope cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa
investment icon o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală
vaccine pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”

În plus, pachetul se concentrează pe

farm icon modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, pentru a maximiza contribuția acestora la prioritățile Uniunii
globe icon combaterea schimbărilor climatice, cu 30 % din fondurile UE, cea mai mare pondere din bugetul european de până acum
2 womens icon protecția biodiversității și egalitatea de gen

Principalele noutăți

 

Alocările totale din cadrul financiar multianual 2021-2027 și din NextGenerationEU, pe rubrici

  CFM NextGenerationEU
1. Piața unică, inovare și sectorul digital 149,5 miliarde EUR 11,5 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori 426,7 miliarde EUR 776,5 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu 401 miliarde EUR 18,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 25,7 miliarde EUR -
5. Securitate și apărare 14,9 miliarde EUR -
6. Vecinătate și întreaga lume 110,6 miliarde EUR -
7. Administrația publică europeană 82,5 miliarde EUR -
TOTAL CFM 1 210,9 miliarde EUR 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare, în valoare de peste 800 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

 • Mecanismul de redresare și reziliență: elementul central al instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 723,8 miliarde EUR disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală. Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
 • Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-UE): NextGenerationEU include, de asemenea, 50,6 miliarde EUR pentru REACT-EU. Este vorba despre o nouă inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și al Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus. Ea va contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a economiei. Fondurile vor fi direcționate către
  - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
  - Fondul social european (FSE)
  - Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)
  Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021-2022.
 • NextGenerationEU va suplimenta în același timp fondurile pentru alte programe sau fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (JTF).

Defalcarea NextGenerationEU

Mecanismul de redresare și reziliență (RRF) 723,8 miliarde EUR
din care credite 385,8 miliarde EUR
din care granturi 338,0 miliarde EUR
ReactEU 50,6 miliarde EUR
Orizont Europa 5,4 miliarde EUR
Programul InvestEU 6,1 miliarde EUR
Dezvoltare rurală 8,1 miliarde EUR
Fondul pentru o tranziție justă (JTF) 10,9 miliarde EUR
RescEU 2 miliarde EUR
TOTAL 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro, în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

 

Cifre

Cifrele NextGenerationEU pe țări UE

Cifrele CFM pe state membre

Finanțarea bugetului UE pe termen lung și a NextGenerationEU

euro coin

Bugetul pe termen lung al UE va continua să fie finanțat din sursele binecunoscute de venit ale bugetului UE:

 • taxe vamale
 • contribuții de la statele membre bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA)
 • contribuții bazate pe venitul național brut (VNB).

În plus, începând cu 1 ianuarie 2021, o nouă contribuție națională bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate va fi introdusă ca sursă de venituri la bugetul UE.

 

Împrumuturi pentru finanțarea redresării

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană va lua împrumuturi de pe piețe în numele Uniunii Europene, cu rate mai avantajoase decât ar putea-o face multe dintre statele membre, și va redistribui apoi sumele.

Comisia Europeană emite deja obligațiuni pentru a finanța împrumuturi acordate statelor membre și țărilor terțe în cadrul a patru programe, inclusiv până la 100 miliarde EUR pentru programul SURE, destinat menținerii locurilor de muncă.

Pentru a obține până în 2026, în cele mai bune condiții financiare, până la circa 800 de miliarde EUR în prețuri curente (5 % din PIB-ul UE) pentru NextGenerationEU, Comisia va utiliza o strategie de finanțare diversificată.

O foaie de parcurs clară privind noi surse de venituri care să contribuie la rambursarea împrumuturilor

În decembrie 2021, Comisia a propus trei noi surse de venit pentru bugetul UE, care ar urma să contribuie la rambursarea fondurilor colectate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU și la finanțarea Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice menit să garanteze că tranziția către o economie decarbonizată nu va lăsa pe nimeni în urmă.

Emissions trading Resursa proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Carbon border adjustment mechanism Resursa proprie bazată pe mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon
reallocated profits Resursa proprie bazată pe profiturile realocate ale societăților multinaționale foarte mari

Comisia va lucra acum alături de Parlamentul European și de statele membre ale UE (în cadrul Consiliului) pentru o aprobare rapidă a noilor surse de venituri.

Comisia va propune noi resurse proprii spre sfârșitul anului 2023.

Surse de venit pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Următoarea generație de resurse proprii ale UE

Etapele următoare

Comisia Europeană a început să angajeze fonduri în temeiul următorului cadru financiar multianual (bugetul pe termen lung al UE) începând cu 1 ianuarie 2021, în urma adoptării, de către Parlamentul European și Consiliu, a legislației sectoriale specifice relevante, precum și a bugetului anual pentru 2021.

Pe 31 mai 2021, Decizia privind resursele proprii a fost ratificată de toate statele membre, în conformitate cu cerințele lor constituționale. Comisia poate începe acum să finanțeze redresarea economică prin instrumentul NextGenerationEU. Pe 15 iunie 2021, Comisia a colectat 20 de miliarde EUR în cadrul primei sale tranzacții NextGenerationEU.

Beneficiarii

Toți cetățenii și toate societățile pot beneficia de bugetul UE. Căutați cereri de propuneri pentru finanțare în desfășurare sau planificate. Aflați ce programe de finanțare aveți la dispoziție și cum se desfășoară procedura de finanțare. Transmiteți online propuneri de proiecte.

Aflați ce contracte de achiziții publice propune Comisia și cum se desfășoară procedurile de ofertare.

Context

Pe 2 mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE. Propunerea-cadru a fost urmată imediat de propuneri legislative privind cele 37 de programe sectoriale (de exemplu, programele referitoare la coeziune, agricultură, Erasmus, Orizont Europa etc.). Între 2018 și începutul anului 2020, Comisia a depus eforturi susținute împreună cu președințiile prin rotație ale Consiliului și în strânsă colaborare cu Parlamentul European pentru a face în așa fel încât negocierile să avanseze.

Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU și consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Pe 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet.

Pe 10 noiembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la pachet.

Pe 10 decembrie 2020, statele membre ale UE au convenit, în cadrul Consiliului European, să finalizeze adoptarea Regulamentului privind CFM și a Deciziei privind resursele proprii, la nivelul Consiliului.

Pe 17 decembrie 2020, Consiliul a decis să adopte următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027. Aceasta a fost ultima etapă a procesului de adoptare în urma votului din Parlamentul European de pe 16 decembrie, care a aprobat Regulamentul privind CFM cu o majoritate semnificativă.

Pe 18 decembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu privire la Mecanismul de redresare și reziliență, principalul instrument aflat în centrul inițiativei NextGenerationEU.

Procesul de negociere

Documente

DescarcăPDF - 584.7 KB