Introducere

young girl jumping

Vorbim despre NextGenerationEU. Nu vorbim numai despre un plan de redresare. Vorbim despre o șansă unică în viață, aceea de a ieși din pandemie mai puternici, de a ne transforma economiile, de a crea oportunități și locuri de muncă în Europa pe care ne-o dorim. Putem să o valorificăm, avem tot ce ne trebuie:

 

viziunea, planul și decizia de a investi împreună 806,9 miliarde EUR*. 

 

Este timpul să trecem la acțiune, să facem Europa mai verde, mai digitală și mai rezilientă!

 

*În prețuri curente. La prețurile din 2018, suma ar fi de 750 de miliarde EUR.

Cel mai mare pachet de stimulente din istorie

Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (NGEU – instrumentul temporar conceput pentru a stimula redresarea) formează cel mai mare pachet de stimulente finanțat vreodată în Europa. Un cuantum total de 2 018 miliarde EUR (în prețuri actuale*) ajută la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. O reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Fondurile sunt utilizate pentru a răspunde celor mai importante provocări cu care se confruntă Europa și pentru a-i sprijini pe cei aflați în dificultate. După ce Rusia a invadat Ucraina, bugetul UE a fost mobilizat și pentru a oferi asistență și sprijin de urgență în Ucraina și în țările UE și pentru a atenua consecințele umanitare ale războiului.

*1 800 de miliarde EUR, în prețurile din 2018

Date și cifre despre CFM 2021-2027 și NextGenerationEU

Principalele elemente ale pachetului

Peste 50 % din bugetul pe termen lung și din NextGenerationEU sprijină modernizarea, de exemplu prin:

microscope cercetare și inovare, prin intermediul Orizont Europa
investment icon o tranziție climatică și o tranziție digitală echitabile, prin intermediul Fondului pentru o tranziție justă și al programului Europa digitală
vaccine pregătire, redresare și reziliență, prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, al rescEU și al unui nou program în domeniul sănătății, „UE pentru sănătate”

În plus, pachetul se concentrează pe

farm icon modernizarea politicilor tradiționale, cum ar fi politica de coeziune și politica agricolă comună, pentru a maximiza contribuția acestora la prioritățile Uniunii
globe icon combaterea schimbărilor climatice, cu 30 % din fondurile UE, cea mai mare pondere din bugetul european de până acum
2 womens icon protecția biodiversității și egalitatea de gen

Principalele noutăți

 

Alocările totale din cadrul financiar multianual 2021-2027 și din NextGenerationEU, pe rubrici

  CFM NextGenerationEU
1. Piața unică, inovare și sectorul digital 149,5 miliarde EUR 11,5 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori 426,7 miliarde EUR 776,5 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu 401 miliarde EUR 18,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 25,7 miliarde EUR -
5. Securitate și apărare 14,9 miliarde EUR -
6. Vecinătate și întreaga lume 110,6 miliarde EUR -
7. Administrația publică europeană 82,5 miliarde EUR -
TOTAL CFM 1 210,9 miliarde EUR 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare, în valoare de peste 800 de miliarde EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de pandemia de coronavirus. După pandemia de COVID-19, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.

Elementul central al instrumentului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) – un instrument pentru granturi și împrumuturi care sprijină reformele și investițiile în statele membre ale UE, în valoare totală de 723,8 miliarde EUR. Pentru a primi fonduri în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre trebuie să pregătească planuri de redresare și reziliență care să descrie modul în care vor investi fondurile. Pe parcurs, ele trebuie să atingă anumite jaloane și ținte. Comisia verifică dacă fiecare din acestea au fost atinse înainte să facă plăți din Mecanismul de redresare și reziliență.

Pentru a consulta planurile diferitelor state membre ale UE și pentru a urmări plățile efectuate până în prezent, deschideți Tabloul de bord interactiv privind redresarea și reziliența.

Restul fondurilor din NextGenerationEU sunt plătite statelor membre prin intermediul mai multor programe europene: Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), Orizont Europa, InvestEU, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (FTJ).

În urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, statele membre ale UE au putut utiliza o parte din aceste fonduri pentru a răspunde nevoilor refugiaților care au sosit sau sosesc pe teritoriile lor.

Defalcarea NextGenerationEU

Mecanismul de redresare și reziliență (RRF) 723,8 miliarde EUR
din care credite 385,8 miliarde EUR
din care granturi 338,0 miliarde EUR
ReactEU 50,6 miliarde EUR
Orizont Europa 5,4 miliarde EUR
Programul InvestEU 6,1 miliarde EUR
Dezvoltare rurală 8,1 miliarde EUR
Fondul pentru o tranziție justă (JTF) 10,9 miliarde EUR
RescEU 2 miliarde EUR
TOTAL 806,9 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în euro în prețuri curente. Sursă: Comisia Europeană

 

Alocări naționale:

Bugetul UE nu este și nu a fost niciodată despre a da și a lua. Toate statele membre beneficiază de pe urma participării la piața unică, încercând să rezolve împreună provocările comune. Fondurile UE, de exemplu cele din cadrul fondurilor de coeziune sau al programului Orizont Europa, ajung în toate regiunile Uniunii Europene.

În anumite domenii de politică, statele membre primesc sume prealocate. Consultați pagina despre prealocările bugetare.

Finanțarea bugetului UE pe termen lung și a NextGenerationEU

euro coin

Bugetul pe termen lung al UE va continua să fie finanțat din sursele binecunoscute de venit ale bugetului UE:

  • taxe vamale
  • contribuții de la statele membre bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA)
  • contribuții bazate pe venitul național brut (VNB)

În plus, începând cu 1 ianuarie 2021, o nouă contribuție națională bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate a fost introdusă ca sursă de venituri la bugetul UE.

 

Împrumuturi pentru finanțarea redresării

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană ia împrumuturi de pe piețe în numele Uniunii Europene, cu dobânzi mai avantajoase decât ar putea-o face majoritatea statelor membre, și redistribuie apoi sumele.

Comisia Europeană a emis obligațiuni și înainte de NextGenerationEU, de exemplu pentru a finanța împrumuturi acordate statelor membre ale UE și țărilor terțe. Este și cazul celor până la 100 de miliarde EUR obținute pentru programul SURE, destinat menținerii locurilor de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

Până în 2026, Uniunea Europeană va mobiliza până la aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente pentru NextGenerationEU, prin intermediul unei strategii diversificate de finanțare.

UE ca debitor

O foaie de parcurs clară privind noi surse de venituri care să contribuie la rambursarea împrumuturilor

În acordul interinstituțional din decembrie 2021, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să depună eforturi pentru a introduce resurse proprii noi suficiente pentru a acoperi rambursările NextGenerationEU.

Prin urmare, în decembrie 2021, Comisia a propus trei noi surse de venituri la bugetul UE. Acestea ar urma să contribuie la rambursarea sumelor împrumutate de UE pentru a finanța componenta de granturi a NextGenerationEU și la finanțarea Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, menit să garanteze că tranziția către o economie decarbonizată nu va lăsa pe nimeni în urmă.

Emissions trading Resursa proprie bazată pe sistemul de comercializare a certificatelor de emisii
Carbon border adjustment mechanism Resursa proprie bazată pe mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon
reallocated profits Resursa proprie bazată pe profiturile realocate ale societăților multinaționale foarte mari (pe baza lucrărilor de la nivelul OCDE și G20)

Comisia lucrează acum alături de Parlamentul European și de statele membre ale UE (în cadrul Consiliului) pentru o aprobare rapidă a noilor surse de venituri.

Comisia va propune un al doilea pachet de noi resurse proprii înainte de sfârșitul anului 2023.

Surse de venit pentru bugetul UE pentru perioada 2021-2027

Următoarea generație de resurse proprii ale UE

Beneficiarii

Toți cetățenii și toate societățile pot beneficia de bugetul UE. Căutați cereri de propuneri pentru finanțare în desfășurare sau planificate. Aflați ce programe de finanțare aveți la dispoziție și cum se desfășoară procedura de finanțare. Transmiteți online propuneri de proiecte.

Aflați ce contracte de achiziții publice propune Comisia și cum se desfășoară procedurile de ofertare.

Context

Pe 2 mai 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind următorul buget pe termen lung al UE

Pe 27 mai 2020, ca răspuns la criza fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare NextGenerationEU și consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe în cadrul bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

După nici două luni, pe 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet.

Adoptarea finală de către Consiliu a avut loc pe 17 decembrie 2020.

Procesul de negociere

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 584.7 KB