Inleiding

young girl jumping

Daar draait het om bij NextGenerationEU. Het is meer dan een herstelplan. Het is een eenmalige kans om sterker uit de pandemie te komen, onze economie te transformeren, kansen en banen te creëren voor het Europa waar we willen leven. We hebben alles om dit waar te maken.

 

We hebben de visie, we hebben het plan en we hebben afgesproken om hier samen 806,9 miljard euro* in te investeren. 

 

Het is nu tijd om aan de slag te gaan en Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken.

 

* Bedrag in lopende prijzen. Ongeveer 750 miljard euro in prijzen van 2018.

Het grootste stimuleringspakket ooit

De langetermijnbegroting (het meerjarig financieel kader of MFK) van de EU vormt, samen met het tijdelijk herstelinstrument NextGenerationEU, het grootste stimuleringspakket voor Europa ooit. In het totaal gaat het om 2018 miljard euro in lopende prijzen* voor de heropbouw van Europa na de coronacrisis. En dat zal een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa worden.

De nieuwe langetermijnbegroting zal flexibel zijn om ook op onverwachte behoeftes te kunnen inspelen. Dat maakt de begroting niet alleen geschikt voor de realiteit van vandaag, maar ook voor de onzekerheden van morgen.

De laatste stap naar de vaststelling van de volgende langetermijnbegroting van de EU is op 17 december 2020 gezet.

* Ongeveer 1800 miljard euro in prijzen van 2018.

Feiten en cijfers over het MFK 2021-2027 en NextGenerationEU

Belangrijkste elementen van het akkoord

Meer dan 50% van het budget gaat naar modernisering, bijvoorbeeld door middel van:

icoontje microscoop onderzoek en innovatie, via Horizon Europa
icoontje investering een eerlijke transitie naar een klimaatneutrale en digitale EU via het Fonds voor een rechtvaardige transitie en het programma “Digitaal Europa”
icoontje vaccin paraatheid, herstel en veerkracht, via de faciliteit voor herstel en veerkracht, rescEU en een nieuw gezondheidsprogramma, EU4Health

Daarnaast wordt er geld uitgetrokken voor:

icoontje boerderij modernisering van traditionele beleidssporen, zoals het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zodat deze zoveel mogelijk bijdragen tot de prioriteiten van de EU
icoontje wereldbol bestrijding van klimaatverandering, met 30% van de EU-middelen het hoogste aandeel in de Europese begroting ooit
icoontje twee vrouwen bescherming van de biodiversiteit en gendergelijkheid

Belangrijkste nieuwigheden

 

Toewijzingen meerjarig financieel kader 2021-2027 en NextGenerationEU per rubriek

  MFK NextGenerationEU
1. Eengemaakte markt, innovatie en digitaal beleid 149,5 miljard euro 11,5 miljard euro
2. Cohesie, veerkracht en waarden 426,7 miljard euro 776,5 miljard euro
3. Natuurlijke hulpbronnen en milieu 401 miljard euro 18,9 miljard euro
4. Migratie en grensbeheer 25,7 miljard euro -
5. Veiligheid en defensie 14,9 miljard euro -
6. Buurlanden en de wereld 110,6 miljard euro -
7. Europees openbaar bestuur 82,5 miljard euro -
TOTAAL MFK 1210,9 miljard euro 806,9 miljard euro

Alle bedragen in lopende prijzen van 2018. Bron: Europese Commissie

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van meer dan 800 miljard euro dat moet helpen de onmiddellijke economische en sociale schade ten gevolge van de coronapandemie te herstellen. Na COVID-19 zal Europa groener, digitaler en veerkrachtiger zijn, en ook beter voorbereid zijn op de huidige en toekomstige uitdagingen.

 • De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht: de kern van NextGenerationEU met een budget van 723,8 miljard euro bestemd voor leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen van EU-landen. Deze faciliteit moet de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie opvangen en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken, en beter voorbereiden op de uitdagingen en kansen van de groene en de digitale transitie. Op basis van hun plannen voor herstel en veerkracht krijgen de lidstaten toegang tot de faciliteit voor herstel en veerkracht.
 • Herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (React-EU): NextGenerationEU omvat ook 50,6 miljard euro voor React-EU. Dit is een nieuw initiatief ter aanvulling en uitbreiding van de crisisrespons- en crisisherstelmaatregelen van het corona-investeringsinitiatief en het corona-investeringsinitiatief plus. Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. De middelen worden beschikbaar gesteld via:
  - het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)
  - het Europees Sociaal Fonds (ESF)
  - het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  Deze extra middelen worden in 2021-2022 uitgekeerd.
 • NextGenerationEU zal ook een extra bijdrage leveren aan andere Europese programma’s of fondsen, zoals Horizon 2020, InvestEU, plattelandsontwikkeling en het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF).

Uitsplitsing NextGenerationEU

Faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF) 723,8 miljard euro
waarvan leningen 385,8 miljard euro
waarvan subsidies 338,0 miljard euro
React-EU 50,6 miljard euro
Horizon Europa 5,4 miljard euro
InvestEU 6,1 miljard euro
Plattelandsontwikkeling 8,1 miljard euro
Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) 10,9 miljard euro
RescEU 2 miljard euro
TOTAAL 806,9 miljard euro

Alle bedragen in lopende prijzen. Bron: Europese Commissie

 

Cijfers

NextGenerationEU-cijfers per EU-land

MFK 2021-2027: cijfers per EU-land

Financiering van de EU-langetermijnbegroting en NextGenerationEU

euro coin

De langetermijnbegroting van de EU zal verder worden gefinancierd uit de bekende inkomstenbronnen:

 • douanerechten
 • een bijdrage van de lidstaten op basis van hun btw-inkomsten
 • een bijdrage van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen (bni)

Op 1 januari 2021 komt daar een nieuwe nationale bijdrage bij op basis van niet-gerecycleerd kunststofverpakkingsafval worden ingevoerd.

 

Leningen om het herstel te financieren

Om NextGenerationEU te financieren, zal de Europese Commissie namens de Europese Unie op de geldmarkten lenen tegen een lagere rente dan veel lidstaten zouden kunnen bedingen.

De Europese Commissie geeft in het kader van vier programma’s al obligaties uit om leningen aan de EU en derde landen te financieren, waaronder maximaal 100 miljard euro voor het SURE-programma om mensen aan het werk te houden.

Om in de periode tot 2026 zo'n 800 miljard euro in huidige prijzen (5 % van het bbp van de EU) voor NextGenerationEU bijeen te brengen onder de beste financiële voorwaarden, zal de Commissie een gediversifieerde financieringsstrategie toepassen.

Routekaart voor nieuwe inkomstenbronnen voor afbetaling van de leningen

De Commissie zal uiterlijk in juni 2021 met voorstellen komen voor nieuwe inkomstenbronnen op basis van:

icoontje landschap met bomen een koolstofheffing aan de grens
icoontje digitaal scherm een heffing op digitale diensten
icoontje knooppunten het EU-systeem voor de handel in emissierechten

Uiterlijk in juni 2024 zal de Commissie nieuwe inkomstenbronnen voorstellen, zoals:

icoontje stapeltje munten een belasting op financiële transacties
icoontje investering een financiële bijdrage, gekoppeld aan de zakelijke sector
icoontje document met zegel een nieuwe gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Inkomstenbronnen voor de EU-begroting 2021-2027

Potentiële nieuwe inkomstenbronnen

Volgende stappen

De Europese Commissie is op 1 januari 2021, na de goedkeuring van de desbetreffende sectorspecifieke wetgeving en van de jaarlijkse begroting voor 2021 door het Europees Parlement en de Raad, begonnen middelen uit het volgende meerjarig financieel kader (de meerjarenbegroting van de EU) vast te leggen.

Op 31 mei 2021 hadden alle lidstaten het eigenmiddelenbesluit volgens hun eigen grondwettelijke voorwaarden geratificeerd. De Commissie kan nu beginnen het herstel in het kader van NextGenerationEU te financieren. Op 15 juni 2021 heeft de Commissie 20 miljard euro opgehaald bij de eerste transactie van NextGenerationEU.

Begunstigde bedrijven

De EU-begroting biedt mogelijkheden voor alle bedrijven. Bekijk de lopende en aangekondigde oproepen tot voorstellen, lees meer over de financieringsprogramma's en procedures, en vraag online subsidie aan.

Kijk hoe u zaken kunt doen met de Commissie en lees hoe een aanbesteding in zijn werk gaat.

Achtergrond

De Commissie heeft haar voorstel voor de volgende langetermijnbegroting van de EU op 2 mei 2018 ingediend. Dit kadervoorstel werd onmiddellijk gevolgd door wetgevingsvoorstellen voor de 37 sectorale programma’s (cohesie, landbouw, Erasmus, Horizon Europa enz.). Tussen 2018 en begin 2020 heeft de Commissie nauw samengewerkt met de roulerende voorzitterschappen van de Raad en met het Europees Parlement om de onderhandelingen vooruit te helpen.

Als reactie op de ongekende crisis als gevolg van het coronavirus kwam de Europese Commissie op 27 mei 2020 met een voorstel voor een tijdelijk herstelinstrument, NextGenerationEU. Daarnaast stelde zij enkele gerichte verhogingen van de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 voor.

Op 21 juli 2020 bereikten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU een politiek akkoord over het pakket.

Op 10 november 2020 bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord over het pakket.

Op 10 december 2020 kwamen de EU-lidstaten in de Europese Raad overeen de vaststelling van de MFK-verordening en het eigenmiddelenbesluit af te ronden op het niveau van de Raad.

Op 17 december 2020 besloot de Raad de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 aan te nemen. Dit was de laatste stap in het goedkeuringsproces na de stemming in het Europees Parlement op 16 december, waarbij de MFK-verordening met een aanzienlijke meerderheid werd goedgekeurd.

Op 18 december 2020 bereikten het Europees Parlement en de Raad overeenstemming over de faciliteit voor herstel en veerkracht, het instrument dat centraal staat in NextGenerationEU.

Het onderhandelingsproces

Documenten

DownloadenPDF - 584.7 KB