L-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat

Il-baġit fit-tul tal-UE, flimkien man-NextGenerationEU, l-istrument temporanju mfassal biex jagħti spinta lill-irkupru, se jkun l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat mill-baġit tal-UE. Total ta’ €1.8 triljun se jgħin biex tinbena mill-ġdid Ewropa wara l-COVID-19. Din se tkun Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

Il-baġit il-ġdid fit-tul se jkollu żieda fil-mekkaniżmi ta’ flessibbiltà biex jiggarantixxi li għandu l-kapaċità li jindirizza ħtiġijiet mhux previsti. Dan hu baġit adattat mhux biss għar-realtajiet tal-lum iżda anke għall-isfidi ta’ għada.

L-aħħar pass tal-adozzjoni tal-baġit fit-tul li jmiss tal-UE ntlaħaq fis-17 ta’ Diċembru 2020.

 

L-elementi ewlenin tal-ftehim

Aktar minn 50% tal-ammont se jappoġġja l-modernizzazzjoni, pereżempju permezz ta’:

microscope riċerka u innovazzjoni, permezz ta’ Orizzont Ewropa
investment icon il-klima ġusta u t-tranżizzjonijiet diġitali, permezz tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Programm Ewropa Diġitali
vaccine tħejjija, irkupru u reżiljenza, permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, rescEU u programm ġdid tas-saħħa, EU4Health

Barra minn hekk, il-pakkett jagħti attenzjoni lil

farm icon l-immodernizzar tal-politiki tradizzjonali bħall-koeżjoni u l-politika agrikola komuni, biex jiġi mmassimizzat il-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet tal-Unjoni
globe icon il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, b’30% tal-fondi tal-UE, l-ogħla sehem li qatt kien hemm mill-baġit Ewropew
2 womens icon il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Novitajiet ewlenin

 

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027
allokazzjonijiet totali għal kull intestatura*

  QFP NextGenerationEU TOTAL
1. Suq uniku, innovazzjoni u diġitali €132.8 biljun €10.6 biljun €143.4 biljun
2. Koeżjoni, reżiljenza u valuri €377.8 biljun €721.9 biljun €1,099.7 biljun
3. Riżorsi naturali u ambjent €356.4 biljun €17.5-il biljun €373.9 biljun
4. Migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri €22.7 biljun - €22.7 biljun
5. Sigurtà u difiża €13.2-il biljun - €13.2-il biljun
6. Viċinat u d-dinja €98.4 biljun - €98.4 biljun
7. Amministrazzjoni Pubblika Ewropea €73.1 biljun - €73.1 biljun
QFP TOTALI €1,074.3 biljun €750 biljun €1,824.3 biljun

L-ammonti kollha huma f’€ biljun, fi prezzijiet kostanti tal-2018. Sors: Il-Kummissjoni Ewropea

* L-ammonti jinkludu t-tisħiħ immirat ta’ għaxar programmi għal total ta’ €15-il biljun, meta mqabbel mal-ftehim mill-21 ta’ Lulju 2020. Il-programmi huma Orizzont Ewropa, l-Erasmus+, il-EU4Health, il-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, Drittijiet u Valuri, l-Ewropa Kreattiva, l-InvestEU, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, Għajnuna Umanitarja.

 

NextGenerationEU

recovery plan

In-NextGenerationEU hu strument ta’ rkupru temporanju ta’ €750 biljun biex jgħin biex tissewwa l-ħsara ekonomika u soċjali immedjata kkawżata mill-pandemija tal-coronavirus. L-Ewropa ta’ wara l-COVID-19 se tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali, aktar reżiljenti u aktar adatta għall-isfidi attwali u futuri.

 • Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza: il-qofol tan-NextGenerationEU b’€672.5 biljun f’self u għotjiet disponibbli biex jiġu appoġġjati r-riformi u l-investimenti mwettqa mill-pajjiżi tal-UE. L-għan huwa li jittaffa l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija tal-coronavirus u li l-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej isiru aktar sostenibbli, reżiljenti u mħejjija aħjar għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-Istati Membri qed jaħdmu fuq il-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza biex jaċċessaw il-fondi taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
 • Assistenza ta’ Rkupru għall-Koeżjoni u t-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU): In-NextGenerationEU jinkludi wkoll €47.5 biljun għar-REACT-EU. Din hija inizjattiva ġdida li tkompli u testendi r-rispons għall-kriżijiet u l-miżuri ta’ rimedju għall-kriżi mwassla permezz tal-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus u l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus. Se tikkontribwixxi għal irkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija. Il-fondi se jkunu disponibbli fi
  - il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
  - il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
  - il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FGħEB)
  Dawn il-fondi addizzjonali se jiġu pprovduti fl-2021-2022 min-NextGenerationEU u fl-2020 permezz ta’ reviżjoni mmirata tal-qafas finanzjarju attwali.
 • In-NextGenerationEU se jġib ukoll flus addizzjonali għal programmi jew fondi Ewropej oħra bħall-Orizzont 2020, l-InvestEU, l-iżvilupp rurali jew il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF).

Tqassim tan-NextGenerationEU

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) €672.5 biljun
li minnhom, self 360 biljun
li minnhom, għotjiet 312.5-il biljun
ReactEU €47.5 biljun
Orizzont Ewropa €5 biljun
InvestEU €5.6 biljun
Żvilupp Rurali €7.5 biljun
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) €10 biljun
RescEU €1.9 biljun
TOTAL €750 biljun

Sors: Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-21 ta’ Lulju 2020.

 

Figuri

Ċifri tal-NextGenerationEU għal kull pajjiż tal-UE

Ċifri tal-QFP għal kull pajjiż tal-UE

Il-finanzjament tal-baġit fit-tul tal-UE u n-NextGenerationEU

euro coin

Il-baġit fit-tul tal-UE se jkompli jiġi ffinanzjat permezz tar-riżorsi tad-dħul magħrufa sew tal-baġit tal-UE:

 • dazji doganali
 • kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri bbażati fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)
 • kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross (ING)

Barra minn hekk, mill-1 ta’ Jannar 2021, se tiġi introdotta kontribuzzjoni nazzjonali ġdida bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat bħala sors ta’ dħul tal-baġit tal-UE.

 

Biex tiffinanzja l-irkupru, l-UE se tissellef fis-swieq b'rati aktar favorevoli minn ħafna Stati Membri u tqassam mill-ġdid l-ammonti. Biex il-Kummissjoni tibda tissellef, l-Istati Membri kollha jridu jirratifikaw id-Deċiżjoni l-ġdida dwar ir-Riżorsi Proprji f’konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali tagħhom.

Pjan direzzjonali ċar lejn sorsi ġodda ta’ dħul biex jgħinu fil-ħlas lura tas-self.

Il-Kummissjoni se tressaq proposti sa Ġunju 2021 dwar ir-riżorsi proprji marbuta ma’:

icon with trees mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera
digital screen imposta diġitali
connected dots l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet

Sa Ġunju 2024, il-Kummissjoni se tipproponi sorsi ġodda ta’ dħul, bħal:

piled coins Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji
investment icon kontribuzzjoni finanzjarja marbuta mas-settur korporattiv
board bażi komuni ġdida għat-taxxa korporattiva

Sorsi ta’ dħul għall-baġit tal-UE għall-2021-2027

Sorsi ġodda potenzjali ta’ dħul

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni Ewropea se tibda timpenja l-fondi taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss (il-baġit fit-tul tal-UE) mill-1 ta’ Jannar 2021, wara l-adozzjoni tar-regoli rilevanti speċifiċi għas-settur kif ukoll tal-baġit annwali għall-2021 mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

Biex il-Kummissjoni tibda tissellef taħt in-NextGeneration EU, biex b’hekk l-istrument isir operattiv, għadha meħtieġa r-ratifika tad-Deċiżjoni l-ġdida dwar ir-Riżorsi Proprji mill-Istati Membri kollha f’konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni tibbaża ruħha fuq l-impenn tal-Istati Membri li jipproċedu malajr kemm jista’ jkun, fl-interess taċ-ċittadini tal-UE.

Il-benefiċjarji

Kulħadd jista’ jibbenefika mill-baġit tal-UE. Sib sejħiet miftuħin u li se jinfetħu dalwaqt għal proposti ta' finanzjament, ikseb informazzjoni ta' sfond dwar il-proċessi u l-programmi ta' finanzjament, u applika online.

Tgħallem dwar il-proċess tal-offerti u dwar l-opportunitajiet biex tinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea.

Kuntest

Il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE fit-2 ta’ Mejju 2018. Il-proposta ta’ qafas ġiet segwita immedjatament minn proposti leġiżlattivi għas-37 programm settorjali (eż. koeżjoni, agrikoltura, Erasmus, Orizzont Ewropa, eċċ). Bejn l-2018 u l-bidu tal-2020, il-Kummissjoni ħadmet id f’id mal-Presidenzi b’rotazzjoni tal-Kunsill, u f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, biex tmexxi n-negozjati ’l quddiem.

Fis-27 ta’ Mejju 2020, b’reazzjoni għall-kriżi bla preċedent ikkawżata mill-coronavirus, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-istrument ta’ rkupru temporanju NextGenerationEUta’ €750 biljun, kif ukoll rinforzi mmirati għall-baġit fit-tul tal-UE għall-2021-2027.

Fil-21 ta’ Lulju 2020, il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE laħqu ftehim politiku dwar il-pakkett.

Fl-10 ta’ Novembru 2020, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu qbil dwar il-pakkett.

Fl-10 ta’ Diċembru 2020, l-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill Ewropew qablu li jiffinalizzaw l-adozzjoni tar-Regolament QFP u tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji, fil-livell tal-Kunsill.

Fis-17 ta’ Diċembru 2020, il-Kunsill iddeċieda li jadotta l-baġit fit-tul li jmiss tal-UE għall-perjodu 2021-2027. Dan kien l-aħħar pass fil-proċess ta’ adozzjoni wara l-votazzjoni fil-Parlament Ewropew fis-16 ta’ Diċembru, li approva r-Regolament QFP b’maġġoranza sinifikanti.

Fit-18 ta’ Diċembru 2020, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu ftehim dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-istrument ewlieni fil-qalba tan-NextGenerationEU.

Il-proċess tan-negozjati

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 584.7 KB