Introduzzjoni

young girl jumping

Dan hu n-NextGenerationEU. Dan hu aktar minn pjan ta’ rkupru. Hu opportunità ta’ darba li noħorġu aktar b’saħħitna mill-pandemija, nittrasformaw l-ekonomiji tagħna u noħolqu opportunitajiet u impjiegi għall-Ewropa li nixtiequ ngħixu fiha. Għandna dak kollu li hemm bżonn biex dan iseħħ.

 

Għandna l-viżjoni, għandna l-pjan, u qbilna li ninvestu €806.9 biljun* flimkien. 

 

Issa wasal iż-żmien li nmiddu idejna għax-xogħol, biex nagħmlu l-Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

 

*Din iċ-ċifra hija fi prezzijiet attwali. Din tammonta għal €750 biljun fi prezzijiet tal-2018.

L-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat

Il-baġit fit-tul tal-UE, flimkien man-NextGenerationEU (NGEU), l-istrument temporanju mfassal biex jagħti spinta lill-irkupru, se jkun l-akbar pakkett ta’ stimolu li qatt ġie ffinanzjat fl-Ewropa. B’kollox, €2.018 triljun fi prezzijiet attwali se jgħinu biex l-Ewropa tinbena mill-ġdid wara l-COVID-19. Din se tkun Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

Il-baġit il-ġdid fit-tul se jkollu żieda fil-mekkaniżmi ta’ flessibbiltà biex jiggarantixxi li għandu l-kapaċità li jindirizza ħtiġijiet mhux previsti. Dan hu baġit adattat mhux biss għar-realtajiet tal-lum iżda anke għall-isfidi ta’ għada.

L-aħħar pass tal-adozzjoni tal-baġit fit-tul li jmiss tal-UE ntlaħaq fis-17 ta’ Diċembru 2020.

*€1.8 triljun fi prezzijiet tal-2018

Fatti u figuri tal-QFP 2021-2027 u tan-NextGenerationEU

L-elementi ewlenin tal-ftehim

Aktar minn 50% tal-ammont se jappoġġja l-modernizzazzjoni, pereżempju permezz ta’:

microscope riċerka u innovazzjoni, permezz ta’ Orizzont Ewropa
investment icon il-klima ġusta u t-tranżizzjonijiet diġitali, permezz tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Programm Ewropa Diġitali
vaccine tħejjija, irkupru u reżiljenza, permezz tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, rescEU u programm ġdid tas-saħħa, EU4Health

Barra minn hekk, il-pakkett jagħti attenzjoni lil

farm icon l-immodernizzar tal-politiki tradizzjonali bħall-koeżjoni u l-politika agrikola komuni, biex jiġi mmassimizzat il-kontribut tagħhom għall-prijoritajiet tal-Unjoni
globe icon il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, b’30% tal-fondi tal-UE, l-ogħla sehem li qatt kien hemm mill-baġit Ewropew
2 womens icon il-protezzjoni tal-bijodiversità u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Novitajiet ewlenin

 

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u allokazzjonijiet totali tan-NextGenerationEU għal kull intestatura*

  QFP NextGenerationEU
1. Suq uniku, innovazzjoni u diġitali €149.5 biljun €11.5-il biljun
2. Koeżjoni, reżiljenza u valuri €426.7 biljun €776.5 biljun
3. Riżorsi naturali u ambjent €401 biljun €18.9-il biljun
4. Migrazzjoni u ġestjoni tal-fruntieri €25.7 biljun -
5. Sigurtà u difiża €14.9-il biljun -
6. Viċinat u d-dinja €110.6 biljun -
7. Amministrazzjoni Pubblika Ewropea €82.5 biljun -
QFP TOTALI €1,099.7 biljun €806.9 biljun

L-ammonti kollha huma f’€, fi prezzijiet attwali. Sors: Il-Kummissjoni Ewropea

NextGenerationEU

next generation eu logo

In-NextGenerationEU hu strument ta’ rkupru temporanju ta’ aktar minn €800 biljun biex jgħin biex tissewwa l-ħsara ekonomika u soċjali immedjata kkawżata mill-pandemija tal-coronavirus. L-Ewropa ta’ wara l-COVID-19 se tkun aktar ekoloġika, aktar diġitali, aktar reżiljenti u aktar adatta għall-isfidi attwali u futuri.

 • Il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza: il-qofol tan-NextGenerationEU b’€723.8 biljun f’self u għotjiet disponibbli biex jiġu appoġġjati r-riformi u l-investimenti mwettqa mill-pajjiżi tal-UE. L-għan huwa li jittaffa l-impatt ekonomiku u soċjali tal-pandemija tal-coronavirus u li l-ekonomiji u s-soċjetajiet Ewropej isiru aktar sostenibbli, reżiljenti u mħejjija aħjar għall-isfidi u l-opportunitajiet tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. L-Istati Membri qed jaħdmu fuq il-pjanijiet tagħhom għall-irkupru u r-reżiljenza biex jaċċessaw il-fondi taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.
 • Assistenza ta’ Rkupru għall-Koeżjoni u t-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU): In-NextGenerationEU jinkludi wkoll €50.6 biljun għar-REACT-EU. Din hija inizjattiva ġdida li tkompli u testendi r-rispons għall-kriżijiet u l-miżuri ta’ rimedju għall-kriżi mwassla permezz tal-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus u l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus. Se tikkontribwixxi għal irkupru ekoloġiku, diġitali u reżiljenti tal-ekonomija. Il-fondi se jkunu disponibbli għal
  - il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
  - il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
  - il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD)
  Dawn il-fondi addizzjonali se jingħataw fil-perjodu 2021-2022.
 • In-NextGenerationEU se jġib ukoll flus addizzjonali għal programmi jew fondi Ewropej oħra bħall-Orizzont 2020, l-InvestEU, l-iżvilupp rurali jew il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF).

Tqassim tan-NextGenerationEU

Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRF) €723.8 biljun
li minnhom, self 385.8 biljun
li minnhom, għotjiet 338.0 biljun
ReactEU €50.6 biljun
Orizzont Ewropa €5.4 biljun
InvestEU €6.1 biljun
Żvilupp Rurali €8.1 biljun
Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) €10.9 biljun
RescEU €2 biljun
TOTAL €806.9 biljun

L-ammonti kollha huma f’€, fi prezzijiet attwali. Sors: Il-Kummissjoni Ewropea

 

Figuri

Ċifri tal-NextGenerationEU għal kull pajjiż tal-UE

Ċifri tal-QFP għal kull pajjiż tal-UE

Il-finanzjament tal-baġit fit-tul tal-UE u n-NextGenerationEU

euro coin

Il-baġit fit-tul tal-UE se jkompli jiġi ffinanzjat permezz tar-riżorsi tad-dħul magħrufa sew tal-baġit tal-UE:

 • dazji doganali
 • kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri bbażati fuq it-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT)
 • kontribuzzjonijiet ibbażati fuq l-introjtu nazzjonali gross (ING)

Barra minn hekk, mill-1 ta’ Jannar 2021, se tiġi introdotta kontribuzzjoni nazzjonali ġdida bbażata fuq l-iskart mill-imballaġġ tal-plastik mhux riċiklat bħala sors ta’ dħul tal-baġit tal-UE.

 

Self għall-finanzjament tal-irkupru

Biex tiffinanzja n-NextGenerationEU, il-Kummissjoni Ewropea - f’isem l-Unjoni Ewropea - se tissellef fis-swieq b'rati aktar favorevoli minn ħafna Stati Membri u tqassam mill-ġdid l-ammonti.

Il-Kummissjoni Ewropea diġà toħroġ bonds biex tiffinanzja self lill-UE u lil pajjiżi terzi taħt erba’ programmi, inkluż sa €100 biljun għall-programm SURE biex jiġu appoġġjati l-impjiegi u n-nies jibqgħu jaħdmu.

Biex tiġbor sa madwar €800 biljun fi prezzijiet attwali sal-2026 għan-NextGenerationEU taħt l-aħjar termini finanzjarji – 5% tal-PDG tal-UE – il-Kummissjoni se tuża strateġija ta’ finanzjament diversifikat.

Pjan direzzjonali ċar lejn sorsi ġodda ta’ dħul biex jgħinu fil-ħlas lura tas-self.

F’Diċembru 2021, il-Kummissjoni pproponiet tliet sorsi ġodda ta’ dħul għall-baġit tal-UE, biex tgħin tħallas lura l-parti tal-għotjiet tan-NextGenerationEU u tikkontribwixxi għall-finanzjament tal-Fond Soċjali għall-Klima, bil-għan li tiżgura li t-tranżizzjoni lejn ekonomija dekarbonizzata ma tħalli lil ħadd jaqa’ lura.

Emissions trading Riżorsa proprja tas-Sistema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet
Carbon border adjustment mechanism Riżorsa proprja tal-mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-karbonju fil-fruntiera
reallocated profits Riżorsa proprja bbażata fuq il-profitti riallokati ta’ kumpaniji multinazzjonali kbar ħafna

Il-Kummissjoni issa se taħdem mal-Parlament Ewropew u mal-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill lejn approvazzjoni rapida tas-sorsi ġodda ta’ dħul.

Il-Kummissjoni se tipproponi riżorsi proprji ġodda addizzjonali sa tmiem l-2023.

Sorsi ta’ dħul għall-baġit tal-UE għall-2021-2027

Il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ riżorsi proprji tal-UE

Il-passi li jmiss

Il-Kummissjoni Ewropea bdiet timpenja l-fondi taħt il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss (il-baġit fit-tul tal-UE) mill-1 ta’ Jannar 2021, wara l-adozzjoni tar-regoli rilevanti speċifiċi għas-settur kif ukoll tal-baġit annwali għall-2021 mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

Fil-31 ta’ Mejju 2021, l-Istati Membri kollha rratifikaw id-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji skont ir-rekwiżiti kostituzzjonali tagħhom. Il-Kummissjoni issa tista’ tibda tiffinanzja l-irkupru taħt in-NextGenerationEU. Fil-15 ta’ Ġunju 2021, il-Kummissjoni ġabret €20 biljun fl-ewwel tranżazzjoni tagħha tan-NextGenerationEU .

Il-benefiċjarji

Kulħadd jista’ jibbenefika mill-baġit tal-UE. Sib sejħiet miftuħin u li se jinfetħu dalwaqt għal proposti ta' finanzjament, ikseb informazzjoni ta' sfond dwar il-proċessi u l-programmi ta' finanzjament, u applika online.

Tgħallem dwar il-proċess tal-offerti u dwar l-opportunitajiet biex tinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea.

Kuntest

Il-Kummissjoni ressqet il-proposta tagħha għall-baġit fit-tul li jmiss tal-UE fit-2 ta’ Mejju 2018. Il-proposta ta’ qafas ġiet segwita immedjatament minn proposti leġiżlattivi għas-37 programm settorjali (eż. koeżjoni, agrikoltura, Erasmus, Orizzont Ewropa, eċċ). Bejn l-2018 u l-bidu tal-2020, il-Kummissjoni ħadmet id f’id mal-Presidenzi b’rotazzjoni tal-Kunsill, u f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew, biex tmexxi n-negozjati ’l quddiem.

Fis-27 ta’ Mejju 2020, b’reazzjoni għall-kriżi bla preċedent ikkawżata mill-coronavirus, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet l-istrument ta’ rkupru temporanju NextGenerationEU, kif ukoll rinforzi mmirati għall-baġit fit-tul tal-UE għall-2021-2027.

Fil-21 ta’ Lulju 2020, il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE laħqu ftehim politiku dwar il-pakkett.

Fl-10 ta’ Novembru 2020, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu qbil dwar il-pakkett.

Fl-10 ta’ Diċembru 2020, l-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill Ewropew qablu li jiffinalizzaw l-adozzjoni tar-Regolament QFP u tad-Deċiżjoni dwar ir-Riżorsi Proprji, fil-livell tal-Kunsill.

Fis-17 ta’ Diċembru 2020, il-Kunsill iddeċieda li jadotta l-baġit fit-tul li jmiss tal-UE għall-perjodu 2021-2027. Dan kien l-aħħar pass fil-proċess ta’ adozzjoni wara l-votazzjoni fil-Parlament Ewropew fis-16 ta’ Diċembru, li approva r-Regolament QFP b’maġġoranza sinifikanti.

Fit-18 ta’ Diċembru 2020, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill laħqu ftehim dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, l-istrument ewlieni fil-qalba tan-NextGenerationEU.

Il-proċess tan-negozjati

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 584.7 KB