Pandémia koronavírusu postihuje každého iným spôsobom. Má vplyv nielen na naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale aj hospodárstvo, spoločnosť a spôsob života. EÚ robí všetko preto, aby pomohla tým, ktorí to potrebujú, tak v rámci našich hraníc, ako aj za nimi, a podporuje vedecký výskum a inovácie s cieľom chrániť nás pred vírusom v budúcnosti.

Balík na podporu obnovy NextGenerationEU vo výške 806,9 miliardy eur*, pomôže občanom Únie, členským štátom a partnerským krajinám vykročiť z tejto krízy silnejší a odolnejší a zaručiť ekologickejšiu, udržateľnejšiu a digitálnejšiu budúcnosť.

EÚ začala konať hneď po vypuknutí pandémie. Nižšie uvádzame príklady ľudí, ktorí prekonali krízu s malou pomocou Únie. Či už ide o talianskych poľnohospodárov, chorvátskych učiteľov alebo nemeckých majiteľov malých podnikov, dokázali prekonať búrlivé časy a teraz môžu prispievať k blahobytu svojich komunít a spoločnosti.

*Tento údaj je v bežných cenách. V cenách roku 2018 to predstavuje 750 miliárd EUR.

V centre pozornosti

Pracovné miesta a hospodárstvo

Ďalšie informácie

Zdravotníctvo

Ďalšie informácie

Hodnoty EÚ a práva občanov

Ďalšie informácie

Digitálna oblasť

Ďalšie informácie

Životné prostredie a klíma

Ďalšie informácie

Globálna reakcia

Ďalšie informácie

Dokumenty