Hvordan fungerer det?

Programmet hedder SURE og handler om, at tilskud kan mindske risiciene for arbejdsløshed i nødsituationer. Det lyder måske kompliceret, men det er egentlig meget enkelt: Nationale regeringer ansøger om EU-støtte i form af fordelagtige lån. De penge bruges så til at finansiere nationale ordninger med nedsat arbejdstid og lignende tiltag, der beskytter folk mod arbejdsløshed og tab af indtægter.

SURE hjælper EU-landene med at dække de øgede offentlige udgifter, der har været nødvendige for at bevare arbejdspladser under pandemien. Men hvad betyder det for almindelige mennesker? Med den finansielle bistand kan arbejdsgiverne undgå at skære ned på arbejdspladser, og de selvstændige erhvervsdrivende kan blive dækket mod tab af indtægter. Finansieringen giver også virksomhederne mulighed for at sikre deres arbejdspladser mod covid-19, så deres medarbejdere kan vende tilbage.

Indtil videre har 19 EU-lande ansøgt om mere end 90 mia. euro under SURE-programmet. EU har allerede udbetalt over 62 mia. euro af denne støtte.

Bulgarien

Mihail Kolchev © Svilocell, 2020

Mihail Kolchev © Svilocell, 2020

Dette er Mihail Kolchev, administrerende direktør for Svilosa AD. Svilosa AD er en virksomhed i det nordlige Bulgarien, der fremstiller papirmasse til produktion af forskellige typer papir, såsom papir til servietter, trykpapir og pap. Pandemien medførte alvorlige udfordringer for industrien og gjorde en allerede vanskelig situation værre.

"På grund af den økonomiske krise er de internationale priser for papirmasse faldet med ca. 40 %, og det ser ikke ud til, at papirindustriens vanskeligheder stopper lige foreløbigt."

Den dårlige omsætning betød, at Mihail havde brug for finansiel støtte for at holde Svilosa AD kørende og beholde virksomhedens næsten 500 medarbejdere. Heldigvis hjalp SURE-programmet med at dække lønningerne fra juli 2020.

"EU's støtte fra SURE-programmet spiller en vigtig rolle ved at sikre, at medarbejderne fortsat får deres løn, og at virksomhederne kan beholde deres personale i krisetider."

Bulgarien vil i alt modtage over 511 mio. euro i SURE-lån, som skal hjælpe landet med at håndtere pandemiens sociale og økonomiske konsekvenser.

Svilosa-fabriksbygning © Svilocell, 2020

Svilosa-fabriksbygning © Svilocell, 2020

Grækenland

Dimitris Kapothanasis © Active Gym, 2021

Dimitris Kapothanasis © Active Gym, 2021

Dimitris Kapothanasis ejer et fitnesscenter i Perama nær Athen. Krisen forårsaget af coronavirusset har været en ekstremt vanskelig tid for ham og mange andre, der arbejder inden for fitnessindustrien. Fitnesscentrene er blevet lukket på grund af risikoen for, at de bliver hotspots for overførsel af virus. Ejerne, personalet og personlige trænere er derfor midlertidigt uden arbejde.

"Fitnesscentre i Grækenland har haft en enorm økonomisk tilbagegang, da ejerne ikke har haft nogen indtægter siden februar 2020."

SURE-programmet har sørget for, at ansatte i fitnesscentre har modtaget en særlig lønkompensation og fået betalt socialsikringsbidrag, hvis de var uden arbejde. Ejere som Dimitris og mange andre, f.eks. Kleanthis Varelas fra Megara og Giorgos Ksiros fra Athen, er også blevet fritaget fra at betale leje, skat og forsikring og afdrage på lån.

EU's finansielle støtte har hjulpet mange græske fitnesscentre med at modstå krisen, og for Dimitris er der nu lys for enden af tunnellen. Generalsekretæren for Grækenlands sammenslutning af fitnesscentre, Doros Kleovoulou, er også tilfreds med SURE-programmet. Programmet er efter hans opfattelse blevet godt modtaget af mange i denne vanskelige periode.

"Fitnessindustrien blev og er stadig alvorligt ramt af krisen, men gennemførelsen af flere støttetiltag har hjulpet den med at overleve. Vi mener, at EU håndterede krisen på en rigtig god måde."

SURE-programmet støtter også andre sektorer, der er særligt påvirkede, herunder sæsonvirksomheder, som er hårdt ramt af nedgangen inden for international turisme, og selvstændige. Alt i alt vil Grækenland modtage over 2,7 mia. euro i EU-lån til ordninger med nedsat arbejdstid og lignende tiltag.

© Active Gym, 2021

Active Gym © Active Gym, 2021

Italien

Bruno Gili ©Termomacchine, 2021

Bruno Gili © Termomacchine, 2021

Mød Bruno Gili. Han er direktør for Termomacchine, en virksomhed med hjemsted i Torino, der har specialiseret sig i design, konstruktion og salg af specialiserede varmesystemer med elektromagnetisk induktion – en proces, der genererer strøm ved brug af et magnetfelt.

Termomacchine blev grundlagt i 1976 som en familievirksomhed og har ikke tidligere haft brug for offentlig støtte. Det ændrede coronaviruskrisen dog fuldstændigt.

"Ordremængden styrtdykkede på grund af pandemien. Store ordrer stoppede i marts 2020."

Virksomheden har heldigvis modtaget SURE-støtte til at betale lønninger til dens medarbejdere, selv om arbejdsstyrkens kapacitet kun er omkring 40 %. For Bruno står det klart, at EU's støtte har været uvurderlig under krisen.

"Vi er helt overbeviste om, at Italien ikke ville have været i stand til at holde hånden under sine virksomheder og arbejdstagere uden EU's støtte."

I Italien er SURE-midlerne også blevet brugt til at finansiere lønkompensation til selvstændige og freelancere samt til dem, der arbejder inden for underholdningsindustrien og landbruget. SURE har hjulpet med at finansiere forældreorlovsordninger og invaliditetsydelser. I alt vil der blive stillet over 27 mia. euro til rådighed for Italien, så virksomheder som Termomacchine kan overleve krisen, og medarbejderne kan beholde deres arbejde.

Spanien

Tania © Tania Grisel Losa Lucas, 2021

Tania © Tania Grisel Losa Lucas, 2021

Dette er Tania Losa. I mere end 25 år arbejdede hun som croupier i et kasino på Mallorca.

Da Spanien først lukkede ned i marts 2020, og alle kasinoer lukkede, blev Tania meget bekymret over sin families fremtid – især da hendes mand arbejdede inden for samme branche.

"Vores husstandsindkomst blev reduceret med næsten 50 % i løbet af de første måneder, og vi var nødt til at bruge af vores opsparing for at dække familiens daglige udgifter."

Tania har beholdt sit arbejde under de mange midlertidige lukninger af kasinoet i løbet af krisen takket være en statsstøtteordning, der er finansieret af EU's SURE-program. Tania vendte tilbage på deltid, hver gang kasinoet kortvarigt genåbnede, men en del af hendes løn blev stadig finansieret under SURE.

"Den finansielle støtte under EU's SURE-program har været afgørende for både min familie og mine kolleger. Støtten har gjort, at vi har kunnet beholde vores arbejde og opretholde vores levestandard."

SURE-lånene har bidraget til mange ting: De har hjulpet med at finansiere Spaniens beskæftigelsesstøtteordning, bidraget til at finansiere socialsikringsbidragene for personer, der arbejder i turistindustrien, og har dækket sundhedsydelserne for arbejdstagere, der har været fraværende på grund af coronavirus. Spanien modtager i alt over 21 mia. euro under SURE-programmet, og det hjælper mange som Tania med at beholde deres arbejde.

Vi skal sørge for, at vi kommer på fode igen

Laureano © Laureano Turienzo Esteban, 2020

Laureano © Laureano Turienzo Esteban, 2020

Konsekvenserne af det, der begyndte som en sundhedskrise, er mange og vil sandsynligvis stadig være her i de kommende år. Det er Laureano Turienzo enig i. Han er formand for den spanske detailhandelssammenslutning og ekspert i globale detailmarkeder.

"Vi er nødt til at forstå, at problemet ikke løses med vaccinen. Det vil være en del af vores dagligdag i årevis."

Efter Laureanos opfattelse har EU's støtte været afgørende for at holde økonomien i gang i de seneste måneder.

"SURE er en velsignelse. Programmet hjælper de europæiske lande med at tackle krisen. Spanien ville have mistet 40 % af sine barer og restauranter, hvis lånene ikke var blevet godkendt."

Disse potentielle skadelige virkninger på den europæiske økonomi og befolkningens levevilkår er grunden til, at EU har truffet disse foranstaltninger. Programmer som SURE hjælper med at afbøde krisens konsekvenser. Og i de kommende måneder og år vil yderligere midler fra NextGenerationEU-instrumentet hjælpe os med at genoprette Europa og åbne op for en fremtid, der er grønnere, mere digital og mere modstandsdygtig over for nye udfordringer.