Jak to funguje?

Program se nazývá SURE, z angl. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, což znamená Podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci. Možná to zní příliš složitě, ale pravidlo k využívání programu je jednoduché – vlády členských států zažádají o podporu EU, která je poskytována ve formě půjček za zvýhodněných podmínek. Z těchto peněz jsou pak financovány vnitrostátní režimy zkrácené pracovní doby a podobná opatření, která brání tomu, aby lidé přišli o práci a příjem.

Program SURE pomáhá zemím EU pokrýt zvýšené veřejné výdaje potřebné k zachování pracovních míst během pandemie. Co to však znamená pro obyčejné lidi? Finanční podpora umožňuje zaměstnavatelům zachovat pracovní místa, zatímco osobám samostatně výdělečně činným pomáhá udržet si jistý příjem. Díky těmto prostředkům mohou podniky také transformovat svá pracoviště tak, aby nebyla riziková z hlediska covidu, a umožnit lidem návrat do práce.

Dosud o podporu z programu SURE požádalo 19 zemí EU v celkové výši více než 90 miliard eur, z čehož již EU vyplatila více než 62 miliard eur.

Bulharsko

Michail Kolčev © Svilocell, 2020

Michail Kolčev © Svilocell, 2020

Michail Kolčev je výkonným ředitelem společnosti Svilosa AD v severním Bulharsku, která vyrábí buničinu, jež se používá při výrobě různých druhů papíru – hygienického, tiskového a lepenky. Pandemie způsobila tomuto průmyslovému odvětví vážné problémy a zhoršila již tak obtížnou situaci.

„V důsledku hospodářské krize se ceny buničiny na mezinárodním trhu zhroutily a poklesly asi o 40 %. Tyto problémy budou pravděpodobně i nadále přetrvávat.“

Kvůli poklesu průmyslové výroby potřeboval pan Kolčev finanční pomoc, aby jeho společnost mohla i nadále fungovat a nemusela začít propouštět svých téměř 500 zaměstnanců. Naštěstí právě včas, v červenci 2020, začal fungovat program SURE, z něhož mohl vyplatit mzdy svým zaměstnancům.

„Podpora EU v rámci programu SURE hraje důležitou úlohu v tom, že umožňuje společnostem udržet si během této krize své zaměstnance a nadále jim vyplácet mzdy.“

Bulharsko obdrží ve formě půjček SURE celkem více než 511 milionů eur, což mu pomůže překonat socioekonomické důsledky pandemie.

Podnik Svilosa © Svilocell, 2020

Podnik Svilosa © Svilocell, 2020

Řecko

Dimitris Kapothanasis © Active Gym, 2021

Dimitris Kapothanasis © Active Gym, 2021

Dimitris Kapothanasis je majitelem fitness centra v Peramě poblíž Atén. Pro něj i mnoho dalších v tomto oboru znamená koronavirová krize mimořádně obtížné období. Fitness centra jsou zavřená kvůli riziku, že se mohou stát ohnisky přenosu viru, takže jejich vlastníci, zaměstnanci a osobní trenéři přišli dočasně o práci.

„Fitka v Řecku jsou jedněmi z odvětví, která utrpěla obrovské finanční ztráty, protože jejich vlastníci jsou od února 2020 bez jakýchkoli příjmů.“

Díky programu SURE pobírají zaměstnanci fitness center zvláštní příspěvek a příspěvky na sociální zabezpečení budou za ně placeny tak dlouho, dokud budou bez práce. Vlastníci fitness center jako Dimitris a mnoho dalších, například Kleanthis Varelas z Megary a Jorgos Xyros z Atén, byli osvobozeni od placení nájemného, daní a pojištění a od úvěrových závazků.

Finanční podpora EU pomohla mnoha řeckým fitness centrům odolat krizi a Dimitris konečně vidí světlo na konci tunelu. Generální tajemník řecké asociace fitness center Doros Kleovulu je s programem SURE rovněž spokojen. Podle něj ho mnozí v tomto obtížném období uvítali.

„Různorodá podpůrná opatření pomohla fitness průmyslu přežít tam, kde dopad krize byl a stále je značný. Podle mě se EU postavila k této výzvě čelem.“

Program SURE poskytuje pomoc i dalším odvětvím, která jsou obzvláště zasažena, včetně sezónních pracovníků, kteří se musí vypořádat s poklesem mezinárodního cestovního ruchu, a osob samostatně výdělečně činných. Řecko obdrží ve formě půjček na režimy zkrácené pracovní doby a podobná opatření celkem více než 2,7 miliardy eur.

© Active Gym, 2021

Active Gym © Active Gym, 2021

Itálie

Bruno Gili ©Termomacchine, 2021

Bruno Gili © Termomacchine, 2021

Bruno Gili je předsedou společnosti Termomacchine se sídlem v Turíně, která se specializuje na navrhování, výstavbu a prodej speciálních systémů vytápění využívajících elektromagnetickou indukci – proces vytváření elektrického proudu pomocí magnetického pole.

Termomacchine bylo založeno v roce 1976 jako rodinný podnik a nikdy předtím nepotřebovalo vládní podporu, aby mohlo i nadále pokračovat ve své činnosti. Koronavirová krize však vše změnila.

„Kvůli pandemii se objem objednávek prudce snížil. Pokud jde o velké objednávky, ty skončily v březnu 2020.“

Společnost naštěstí dostává podporu z programu SURE, z níž vyplácí mzdy zaměstnancům, i když jejich počet klesl na 40 % plné kapacity. Bruno má však jasno v tom, že podpora EU je během krize neocenitelná.

„Jsme si naprosto jistý, že bez této pomoci by naše země nebyla schopna podporovat podniky a pracovníky, jako tomu bylo doposud.“

V Itálii byly prostředky z programu SURE použity také na financování příspěvků pro osoby samostatně výdělečně činné a pro pracovníky v odvětví zábavy a v zemědělství. Pomohly rovněž financovat systémy rodičovské dovolené a dávky v invaliditě. Itálie bude mít k dispozici více než 27 miliard eur, aby podniky jako Termomacchine krizi přežily a pracovníci nepřišli o práci.

Španělsko

Tania © Tania Grisel Losa Lucas, 2021

Tania © Tania Grisel Losa Lucas, 2021

Tania Losa již více než 25 let pracuje jako krupiérka v kasinu na Mallorce.

Když Španělsko v březnu 2020 zavedlo první omezení volného pohybu osob (lockdown) a všechna kasina zavřela, začala se Tania vážně obávat o budoucnost své rodiny – zejména proto, že její manžel pracuje ve stejném oboru.

„Příjem naší rodiny se během prvních měsíců snížil téměř o 50 %. Byli jsme proto nuceni sáhnout na naše omezené úspory, abychom pokryli všechny náklady.“

Díky vládnímu podpůrnému režimu financovanému z programu SURE Tania o svou práci v kasinu nepřišla ani během jeho několika dočasných uzavření v průběhu krize. Pokaždé, když se kasino nakrátko znovu otevřelo, se Tania vrátila do práce na částečný úvazek, ale část její mzdy byla stále hrazena z fondů SURE.

„Finanční pomoc z programu SURE má zásadní význam jak pro mou rodinu, tak pro mé kolegy. Díky ní jsme nepřišli o práci a mohli jsme uživit naše rodiny.“

Kromě pomoci při financování španělského programu na podporu zaměstnanosti přispěly půjčky SURE také k financování příspěvků na sociální zabezpečení osob pracujících v cestovním ruchu a zdravotních dávek pro pracovníky, kteří nemohli kvůli koronaviru pracovat. Španělsko obdrží v rámci programu SURE celkem více než 21 miliard eur, díky čemuž řada lidí jako Tania nepřijde o své zaměstnání.

Světlo na konci tunelu

Laureano © Laureano Turienzo Esteban, 2020

Laureano © Laureano Turienzo Esteban, 2020

Důsledky toho, co začalo jako zdravotní krize, jsou hluboké a je pravděpodobné, že budou v nadcházejících letech přetrvávat. S tím souhlasí i Laureano Turienzo, který je předsedou španělského sdružení maloobchodníků a odborníkem na světové maloobchodní trhy.

„Musíme pochopit, že tento problém ani díky vakcíně nezmizí. V této „nové normalitě“ budeme žít ještě několik let.“

Laureano se domnívá, že jen díky podpoře EU se ekonomika v posledních měsících udržela v pohybu.

„Program SURE je požehnáním. Pomáhá totiž evropským zemím tuto krizi překonat. Pokud by v případě Španělska nebyly půjčky schváleny, přišla by naše země o 40 % svých barů a restaurací.“

Právě kvůli potenciálním škodám na evropském hospodářství a ztrátě existenčních jistot lidí EU rozhodla jednat. Programy jako SURE pomohou důsledky krize zmírnit. A v nadcházejících měsících a letech pomůže dodatečné financování z nástroje NextGenerationEU nasměrovat Evropu na cestu k oživení a do budoucnosti, která bude ekologičtější, digitálnější a odolnější vůči novým výzvám.