Dėl koronaviruso padidėjo lyčių nelygybė, todėl ES įsiklauso į su šia nelygybe susijusias problemas ir imasi veiksmų jas pašalinti, kad galėtų prisidėti prie mokslinių tyrimų ir būsimos politikos pasiūlymų.

Štai trys istorijos iš visos Sąjungos.

Germany

Vokietija

Michèle Tertilt

Michèle Tertilt © dfg ausserhofer, 2019 m.

Tai – Michèle Tertilt, Vokietijos Manheimo universiteto ekonomikos profesorė ir šešerius metus ES finansuojamo projekto GENDERMACRO tyrėja. Įgyvendinant šį projektą tiriama, kaip ekonominės tendencijos skirtingai veikia vyrus ir moteris.

Prasidėjus pandemijai, projekto tyrėjai savo rezultatus panaudojo naujajai padėčiai tirti. Jų tyrimas atskleidė didelius skirtumus vyrų ir moterų užimtumo, nuotolinio darbo, vaikų priežiūros ir ugdymo namuose srityse.

Pavyzdžiui, dėl socialinių kontaktų ribojimo priemonių buvo prarastos darbo vietos ir neproporcingai paveikti sektoriai, kuriuose dirba daugiau moterų. Taip pat daromas didelis poveikis dirbančioms moterims ir vienišoms motinoms, nes uždarius mokyklas ir dienos užimtumo centrus ir toliau labai didėja poreikis prižiūrėti vaikus. Be to, kovos su virusu priešakyje moterų yra neproporcingai daug. ES 76 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų, apie 90 proc. vaikų priežiūros ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojų ir 95 proc. namų ūkio valytojų ir pagalbininkų – moterys.

„Turime ištraukti lyties ir šeimų problemas iš tamsos ir įtraukti jas į mokslinius tyrimus, kad mokslas ir politikos priemonės būtų labiau pagrįsti informacija.“
The Netherlands

Nyderlandai

Professor Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017

Profesorė Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017 m.

Profesorė Sabine Oertelt-Prigione yra Radboud universiteto Medicinos centro (Nyderlandai) lyčių aspektu grindžiamos medicinos ekspertė ir ES ekspertų grupės lyčių klausimais narė. Ji vadovavo grupės neseniai atliktam tyrimui „Lyčių ir lyties poveikis COVID-19 pandemijos metu“.

Išaiškėjo, kad asmens lytis turi įtakos organizmo imunologiniam atsakui ir atsakui į gydymą. Kita vertus, lytis yra svarbi, kai kalbama apie riziką užsikrėsti virusu ir ilgalaikes socialines ir ekonomines pasekmes užimtumo, smurto šeimoje ir nelygybės srityse.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad net jei nuo ūmios infekcijos miršta daugiau vyrų nei moterų, dėl socialinių veiksnių moterims kyla didesnė rizika užsikrėsti koronavirusu, nes jos dažniau dirba srityse, kuriose reikalingas artimas sąlytis.

Net kuriant apsauginius drabužius nepakankamai atsižvelgiama į kūno formos skirtumus tarp vyrų ir moterų.

„Liūdniausia, kad COVID-19 pandemija aiškiai parodo, kad lytis ir lytinė tapatybė daro poveikį sveikatai visais lygmenimis.“
Belgium

Belgija

Gwendoline Lefebvre

Gwendoline Lefebvre © European Women’s Lobby, 2020 m.

Tai – Gwendoline Lefebvre, ES finansuojamos organizacijos „European Women’s Lobby“ (EWL) pirmininkė, atstovaujanti 2 000 moterų grupių. Tai didžiausia tokio pobūdžio organizacija Europoje.

Organizacija užtikrina, kad moterims būtų atstovaujama aukščiausiu sprendimų priėmimo lygmeniu Europos ir tarptautiniu mastu. Gwendoline ir jos komanda taip pat atlieka patariamąjį vaidmenį Europos Taryboje ir JT Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje.

EWL

EWL grupė © European Women’s Lobby, 2020 m.

„Nepaisant didžiulio moterų indėlio krizės metu, dėl izoliavimo padidėjo smurtas šeimoje prieš moteris, o moterys, dirbančios mažai garantijų teikiančius darbus, patyrė dar didesnę skurdo riziką, taip pat moterims vėl buvo primesti tradiciniai pagrindinės globėjos ir namų šeimininkės vaidmenys.“

Kaip ES gali padėti?

„Dėl krizės dar labiau išryškėjo tai, kad mūsų visuomenė dar nepasiekė moterų ir vyrų lygybės“, – sako Gwendoline.

Taigi, kokių veiksmų imasi ES, kad ši spraga būtų panaikinta? Pagal programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.) lyčių aspektas bus integruotas į mokslinius tyrimus ir inovacijas visose srityse ir toliau bus atsižvelgiama į moterų patirtis.

Savo ekonomikos gaivinimo plane Europos Komisija siūlo įtraukią strategiją, pagal kurią būtų sprendžiami lyčių lygybės klausimai, pavyzdžiui – užtikrinamas skaidrus darbo užmokestis. Įveikiant krizę ir krizei pasibaigus, niekas, nepriklausomai nuo lyties, nebus paliktas nuošalyje.