Zbog pandemije koronavirusa razlike na temelju spola opet se povećavaju. EU prati razvoj događaja i poduzima odgovarajuće mjere, a to je sve temelj za znanstvena istraživanja i buduće prijedloge politika.

U nastavku su tri priče iz različitih dijelova Unije.

Njemačka

Njemačka

Michèle Tertilt

Michèle Tertilt © dfg ausserhofer, 2019.

Ovo je Michèle Tertilt, profesorica ekonomije na Sveučilištu u Mannheimu u Njemačkoj i voditeljica šestogodišnjeg projekta koji financira EU pod nazivom GENDERMACRO. U okviru projekta istražuje se kako gospodarska kretanja različito utječu na muškarce i žene.

Kad je započela pandemija, istraživači u projektu primijenili su svoje rezultate na novu situaciju. Njihov je rad otkrio velike razlike između muškaraca i žena u području zapošljavanja, rada na daljinu, skrbi o djeci i školovanja kod kuće.

Na primjer, gubitak radnih mjesta zbog mjera ograničavanja socijalnih kontakata nesrazmjerno je pogodio sektore u kojima su većina zaposlenih žene. Pandemija osobito utječe na zaposlene žene i samohrane majke jer zbog zatvaranja škola i vrtića moraju još više vremena posvetiti skrbi o djeci. Osim toga, u profesijama koje su u prvim redovima borbe protiv virusa ima znatno više žena. U EU-u žene čine 76 % zdravstvenih radnika, otprilike 90 % zaposlenih u skrbi o djeci i starijim osobama te 95 % radnika na poslovima čišćenja i pomoći u kućanstvu.

Pitanja spola i obitelji moramo izvaditi iz crne kutije i integrirati ih u istraživanja kako bi znanstveni rezultati i odlučivanje o politikama bili utemeljeniji.
Nizozemska

Nizozemska

Profesorica Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017.

Profesorica Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017.

Profesorica Sabine Oertelt-Prigione stručnjakinja je za rodno osjetljivu medicinu u Medicinskom centru Sveučilišta Radboud u Nizozemskoj i članica stručne skupine EU-a za rodna pitanja. Nedavno je u ime te skupine provela studiju „Utjecaj spola i roda u trenutačnoj pandemiji bolesti COVID-19”.

Pokazalo se da spol osobe utječe na imunološki odgovor tijela i na to kako osoba reagira na terapiju. S druge strane, rod je važan kad je riječ o riziku od izloženosti virusu i dugoročnim socioekonomskim posljedicama u području zapošljavanja, obiteljskog zlostavljanja i nejednakosti.

U izvješću se ističe da neovisno o tome što više muškaraca nego žena umire od akutne infekcije, socijalni čimbenici pridonose većem riziku od zaraze koronavirusom kod žena jer je veća vjerojatnost da rade u zanimanjima u kojima je bliski kontakt neizbježan.

Čak ni dizajn zaštitne odjeće ne uzima dovoljno u obzir razlike u obliku tijela između muškaraca i žena.

Pandemija bolesti COVID-19, u svoj svojoj tragediji, jasno pokazuje utjecaj spola i roda na zdravlje na svim razinama.
Belgija

Belgija

Gwendoline Lefebvre

Gwendoline Lefebvre © European Women’s Lobby, 2020.

Ovo je Gwendoline Lefebvre, predsjednica Europskog ženskog lobija (EWL), organizacije financirane sredstvima EU-a koja predstavlja 2000 ženskih skupina. To je najveća europska organizacija te vrste.

Lobi osigurava zastupljenost perspektive žena na najvišoj europskoj i međunarodnoj razini donošenja odluka. Gwendoline i njezin tim imaju i savjetodavnu ulogu u Vijeću Europe i Gospodarskom i socijalnom vijeću UN-a.

EWL

Aktivistice EWL-a © European Women’s Lobby, 2020.

Unatoč golemom doprinosu koji su žene dale tijekom krize, obiteljsko nasilje nad ženama povećalo se tijekom zabrane kretanja, žene u nesigurnim radnim uvjetima bile su izložene još većem riziku od siromaštva, a žene su vraćene u tradicionalne uloge glavne skrbnice i domaćice.

Kako EU može pomoći?

„U ovoj je krizi postalo još vidljivije da ravnopravnost žena i muškaraca u našim društvima još nije ostvarena”, kaže Gwendoline.

Što EU poduzima kako bi se premostio taj jaz? Program Obzor Europa (2021. – 2027.) uključit će rodnu dimenziju u istraživanje i inovacije na svim razinama, a pritom će se nastaviti slušati iskustva žena.

U svojem planu oporavka Europska komisija predlaže uključivu strategiju koja se bavi rodnom ravnopravnošću, a jedan od elemenata je osiguravanje transparentnosti plaća. U mjerama koje poduzimamo kako bismo prevladali krizu i osigurali oporavak nitko, bez obzira na spol, neće biti zapostavljen.