Uligheden mellem mænd og kvinder er øget under coronaviruskrisen. EU lytter og sætter fokus på at fremme ligestilling gennem forskning og politiske tiltag.

Her kommer tre historier fra forskellige steder i EU.

Germany

Tyskland

Michèle Tertilt

Michèle Tertilt © dfg ausserhofer, 2019

Her er Michèle Tertilt. Hun er professor i økonomi ved Universität Mannheim i Tyskland og forsøgsleder på et EU-finansieret projekt med titlen GENDERMACRO, der løber over seks år. Projektet undersøger, hvordan økonomiske tendenser påvirker mænd og kvinder forskelligt.

I starten af pandemien anvendte forskerne i projektet deres viden på den nye situation. Deres arbejde afslørede markante forskelle mellem mænd og kvinder, når man så på beskæftigelse, distancearbejde, børnepasning og hjemmeskoling.

For eksempel har det, at vi skal holde afstand, betydet en større nedgang i beskæftigelsen i sektorer med typiske kvindefag end i andre sektorer. Der ses også en markant effekt for udearbejdende kvinder og enlige mødre, da lukning af skoler og daginstitutioner fortsat massivt øger behovet for børnepasning. Derudover er kvinder overrepræsenterede i frontlinjepersonalet, der arbejder med at bekæmpe virusset. I EU udgør kvinderne 76 % af sundhedspersonalet, omkring 90 % af personalet i daginstitutionerne og i ældreplejen og 95 % af rengørings- og sosuhjælperne.

"Vi er nødt til at få køns- og familieaspektet ind i ligningen og inddrage det i forskningen, så vi kan få bedre underbyggede forskningsresultater og politiske beslutninger."
The Netherlands

Holland

Professor Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017

Sabine Oertelt-Prigione © Radboudumc, 2017

Professor Sabine Oertelt-Prigione er ekspert i kønsaspektet inden for medicin ved Radboud University Medical Centre i Holland og medlem af en EU-ekspertgruppe, der arbejder med køn. Hun stod i spidsen for gruppens nylige undersøgelse, "Kønsaspektets betydning under den nuværende covid-19-pandemi."

Det viser sig, at en persons køn har en indvirkning på kroppens immunologiske respons og respons på behandlinger. Køn har også betydning for risikoen for eksponering for virusset og de langsigtede socioøkonomiske konsekvenser med hensyn til beskæftigelse, vold i hjemmet og ulighed.

Rapporten fremhæver, at selvom der er flere dødsfald blandt mænd end kvinder som følge af akut infektion, bidrager sociale faktorer til, at kvinder er i større risiko for at blive smittet med coronavirus, da der er større sandsynlighed for, at de arbejder i jobs, der nødvendiggør tæt kontakt med andre mennesker.

Selv beskyttelsesbeklædning er designet uden tilstrækkeligt hensyn til mænds og kvinders forskellige kropsfacon.

"Covid-19-pandemien viser med tragisk tydelighed, at kønnet har betydning for helbredet på alle niveauer."
Belgium

Belgien

Gwendoline Lefebvre

Gwendoline Lefebvre © European Women's Lobby, 2020

Her er Gwendoline Lefebvre. Hun er formand for European Women’s Lobby (EWL), der er en EU-finansieret organisation, som repræsenterer 2.000 kvindeforeninger. Det er den største europæiske organisation af sin slags.

Lobbyen sikrer, at kvindeperspektivet bliver inddraget i de beslutninger, der træffes på højeste niveau i Europa og internationalt. Gwendoline Lefebvre og hendes team fungerer også som rådgivere for Europarådet og FN's Økonomiske og Sociale Råd.

EWL

EWL Group © European Womens Lobby, 2020

"Trods den enorme indsats, som kvinderne har ydet under krisen, er vold mod kvinder i hjemmet steget under nedlukningerne, kvinder i usikre ansættelsesforhold har oplevet en større fattigdomsrisiko, og kvinderne blev sendt tilbage i den traditionelle rolle som husmor og primære forælder."

Hvordan kan EU hjælpe?

"Krisen har gjort det endnu mere synligt, at vi endnu ikke har opnået ligestilling mellem kvinder og mænd i vores samfund," siger Gwendoline.

Hvad gør EU for at fjerne uligheden? Horisont Europa-programmet (2021-2027) skal indarbejde kønsaspektet i forskning og innovation på tværs af områder og lytter fortsat til kvindernes erfaringer.

I genopretningsplanen foreslår Europa-Kommissionen en inkluderende strategi, der sætter fokus på ligestilling, for eksempel ved at gøre lønningerne gennemsigtige. I vores indsats for at komme godt igennem krisen og tiden efter den må ingen, uanset køn, blive ladt tilbage.