Разликата между половете се задълбочи в резултат на пандемията от коронавирус, поради което ЕС се вслушва в проблемите и предприема действия във връзка с това неравенство, за да допринесе за научни изследвания и бъдещи предложения за политики.

Ето три истории от различни краища на Съюза.

Германия

Мишел Тертилт

Мишел Тертилт © DFG ausserhofer, 2019 г.

Това е Мишел Тертилт. Тя е професор по икономика в Университета в Манхайм в Германия и главен изследовател в шестгодишен проект, финансиран от ЕС, наречен GENDERMACRO. В рамките на проекта се проучва как икономическите тенденции засягат по различен начин мъжете и жените.

След началото на пандемията изследователите по проекта приложиха своите констатации към новата ситуация. Тяхната работа разкри големи различия между мъжете и жените в областта на заетостта, работата от разстояние, грижите за децата и обучението в домашни условия.

Така например загубата на работа поради мерки за социално дистанциране засегна в голяма степен секторите с повече жени. Налице е също така значително въздействие върху работещите жени и самотните майки, тъй като затварянето на училищата и дневните центрове за грижи продължава да увеличава значително нуждите от грижи за децата. Освен това жените са свръхпредставени на първа линия в борбата срещу вируса. В ЕС те представляват 76 % от здравните работници, приблизително 90 % от работещите в сферата на грижите за деца и възрастни хора и 95 % от домашните чистачи и помощници.

„Трябва да извадим пола и семейството от черната кутия и да интегрираме тези аспекти в научните изследвания, за да разполагаме с по-добре информирана наука и по-добре информирана политика.“
Нидерландия

Нидерландия

Проф. Сабине Оертелт-Приджионе © Медицински център на университета Радбуд, 2017

Проф. Сабине Оертелт-Приджионе © Медицински център на университета Радбуд, 2017 г.

Професор Сабине Оертелт-Приджионе е експерт по чувствителна към аспектите на пола медицина в Медицинския център на университета Радбуд в Нидерландия и член на експертна група на ЕС по въпросите на равенството между половете. Тя ръководи неотдавнашното проучване на групата „Въздействието на пола и половата идентичност в настоящата пандемия от COVID-19“.

Оказва се, че полът на дадено лице оказва въздействие върху имунологичния отговор и реакцията на организма на терапията. От друга страна половата идентичност е от значение, що се отнася до риска от излагане на вируса и дългосрочните социално-икономически последици в областта на заетостта, домашното насилие и неравенството.

В доклада се подчертава, че дори ако повече мъже, отколкото жени, умират от остра инфекция, социалните фактори допринасят за това жените да са изложени на по-голям риск от заразяване с коронавирус, тъй като е по-вероятно те да работят в професии, които изискват близки контакти.

Дори при дизайна на защитното облекло не се отчитат в достатъчна степен разликите във формата на тялото между мъжете и жените.

„Пандемията от COVID-19, с цялата си трагедия, ясно показва въздействието на пола и половата идентичност върху здравето на всички равнища.“
Белгия

Белгия

Гуендолин Льофевр

Гуендолин Льофевр © Европейско женско лоби, 2020 г.

Това е Гуендолин Льофевр. Тя е председател на Европейското женско лоби — организация, финансирана от ЕС и представляваща 2000 женски групи. Това е най-голямата европейска организация от този вид.

Организацията гарантира, че гледните точки на жените са представени на най-високо равнище в процеса на вземане на решения на европейско и международно равнище. Гуендолин и нейният екип имат също така консултативна роля в Съвета на Европа и в Икономическия и социален съвет на ООН.

Европейско женско лоби

Групата на Европейското женско лоби © Европейско женско лоби, 2020 г.

„Въпреки огромния принос на жените по време на кризата, домашното насилие срещу жени се увеличи през локдауна, жените в ситуации на несигурна заетост бяха изправени пред още по-голям риск от бедност, а жените като цяло бяха върнати към традиционната си роля да се грижата за децата и домакинството.“

Как може да помогне ЕС?

„Кризата показа още по-ясно, че равенството между жените и мъжете все още не е постигнато в нашите общества“, казва Гуендолин.

Какво прави ЕС, за да бъдат преодолени неравенствата? Програма „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.) ще интегрира равенството между половете във всички области на научните изследвания и иновациите и ще продължи да се вслушва в опита на жените.

В своя план за възстановяване Европейската комисия предлага приобщаваща стратегия, в която се предприемат действия в областта на равенството между половете, например чрез прозрачност на заплащането. В действията, които предприемаме за преодоляване на кризата и след това, никой няма да бъде забравен, независимо от неговата полова идентичност.