Strategia politică generală

Strategia politică generală a UE este stabilită în comun de către următoarele instituții: Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană.

În special, Consiliul European (care reunește liderii celor 28 de state membre ale UE) prezintă orientările și prioritățile politice generale.

Președintele Comisiei identifică, de asemenea, prioritățile politice ale mandatului său. O dată la 5 ani, la începutul mandatului fiecărei Comisii, președintele acesteia stabilește prioritățile care trebuie urmărite de-a lungul mandatului respectiv. Acestea reflectă agenda strategică a Consiliului și rezultatele discuțiilor dintre grupurile politice din cadrul Parlamentului European. 

Priorități pentru perioada 2014-2019 

Prioritățile generale ale Comisiei pentru perioada 2014-2014 sunt stabilite în orientările politice ale președintelui său. 

Cele 10 priorități ale Comisiei pentru 2015-2019 

Discursul privind starea Uniunii

În fiecare an, președintele Comisiei prezintă în fața Parlamentului European realizările obținute de Comisie în cursul anului precedent și prioritățile sau inițiativele planificate pentru anul următor, în discursul privind starea Uniunii.

Discursul privind starea Uniunii în 2018 (Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene) 

Cum este aplicată strategia

Planul anual de acțiune al Comisiei

Pe baza declarației rostite de președintele Comisiei în fața Parlamentului European, în programul de lucru al Comisiei este inclus un plan de acțiune pentru următoarele 12 luni. El prezintă modalitățile prin care pot fi transpuse în practică prioritățile politice.

Celelalte instituții europene și parlamentele naționale pot, de asemenea, să ofere sugestii cu privire la program.

Programul de lucru pentru 2019

Planificarea și raportarea de către departamentele Comisiei

Departamentele Comisiei elaborează planuri strategice și de management, în care prezintă modul în care vor sprijini prioritățile Comisiei și stabilesc indicatori și obiective clare de monitorizare și raportare.

Pentru toate inițiativele legislative majore și pentru cele care definesc politici, direcțiile Comisiei pregătesc o evaluare a impactului pentru a analiza potențialele efecte economice, sociale și de mediu ale propunerilor.

Periodic, se actualizează o listă a inițiativelor planificate și o listă a inițiativelor adoptate de Comisie. Aceasta este trimisă celorlalte instituții europene pentru a le ajuta să-și organizeze propriile activități.

La sfârșitul anului bugetar, fiecare direcție elaborează un raport anual de activitate cu privire la acțiunile întreprinse în vederea atingerii obiectivelor.

Aceste rapoarte sunt compilate într-un raport de sinteză care este prezentat Parlamentului European și Consiliului. Începând din 2016, acest raport de sinteză este inclus în raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE.