Poliittinen strategia

EU:n poliittisen strategian määrittävät yhdessä sen toimielimet – Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio.

Etenkin Eurooppa-neuvosto (jossa kokoontuvat kaikkien EU-maiden johtajat) asettaa suuntaviivoja ja esittää poliittisia painopistealueita.

Myös Euroopan komission puheenjohtaja määrittelee poliittisia painopisteitä toimikaudelleen. Komissio vaihtuu 5 vuoden välein, ja toimikautensa alussa komission puheenjohtaja vahvistaa toiminnan painopistealueet. Ne perustuvat EU:n neuvoston strategiseen ohjelmaan ja Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Painopisteet vuosina 2014–2019 

Komission yleiset painopisteet vuosille 2014–2019 on esitetty puheenjohtajan poliittisissa linjauksissa. 

Komission 10 painopistettä kaudella 2015–2019 

Puhe unionin tilasta

Joka vuosi komission puheenjohtaja pitää unionin tilasta puheen, jossa hän esittelee Euroopan parlamentille komission tärkeimmät saavutukset edellisen vuoden ajalta ja tulevan vuoden merkittävimmät hankkeet ja painopistealueet.

Puhe unionin tilasta 2018 (komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker) 

Strategian toteutus

Komission vuotuinen työohjelma

Komission puheenjohtajan Euroopan parlamentille pitämän puheen pohjalta laaditaan komission työohjelma seuraavia 12 kuukautta varten. Työohjelmassa kuvataan, miten komission poliittisten painopisteiden on määrä näkyä konkreettisissa toimissa.

Myös muut EU-toimielimet ja kansalliset parlamentit kommentoivat ohjelmaa.

Työohjelma vuodeksi 2018

Komission pääosastojen suunnittelu- ja raportointityö

Kukin komission pääosasto laatii oman strategisen suunnitelmansa ja hallintosuunnitelmansa, joissa esitetään niiden osallistuminen komission painopisteiden toteuttamiseen sekä pääosastojen tavoitteet seuranta- ja raportointi-indikaattoreineen.

Komission pääosastot laativat tärkeimmistä lainsäädännöllisistä ja poliittisista aloitteista vaikutustenarvioinnin, jossa analysoidaan aloitteen vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Luettelot kaavailluista ja hyväksytyistä komission aloitteista päivitetään kuukausittain ja toimitetaan muille EU-toimielimille niiden toiminnan organisoinnin avuksi.

Varainhoitovuoden lopussa kaikki pääosastot laativat vuosikertomuksen onnistumisestaan tavoitteidensa saavuttamisessa.

Nämä kertomukset kootaan yhteen yhteenvetokertomuksessa, joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Yhteenvetokertomus sisällytetään vuodesta 2016 lähtien EU:n talousarvion vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen.