Sex prioriteringar för 2019–2024

EU:s gröna giv

EU vill bli den första klimatneutrala regionen genom att ställa om till en modern och resurseffektiv ekonomi.

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

EU:s digitala strategi ska ge människor mer inflytande med en ny generation teknik.

En ekonomi för människor

EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.

Ett starkare Europa i världen

EU vill öka sitt inflytande i världen genom att verka för multilateralism och en regelbaserad världsordning.

Främjande av vår europeiska livsstil

EU måste skydda rättsstatsprincipen för att kunna stå upp för rättvisa och sina kärnvärden.

En ny satsning på demokrati i EU

Vi måste ge människor i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning som desinformation och hatbudskap på nätet.

 

En återhämtningsplan för EU

Recovery plan for Europe

Planen visar vägen ut ur krisen och ska bidra till ett mer miljövänligt, digitalt och resilient EU.

 

Återhämtningsplanen

 

 

 

Dokument

Ladda nerPDF - 1.1 MB