6 priorít Komisie na roky 2019 - 2024

Európska zelená dohoda

Európa chce byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a mať moderné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje.

Európa pripravená na digitálny vek

Digitálna stratégia EÚ posilní postavenie ľudí vďaka novej generácii technológií.

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

EÚ musí vytvoriť atraktívnejšie investičné prostredie a zabezpečiť rast, ktorý vytvára kvalitné pracovné miesta, a to najmä pre mladých ľudí a malé podniky.

Silnejšia Európa vo svete

EÚ posilní svoj hlas vo svete presadzovaním multilateralizmu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách.

Podpora európskeho spôsobu života

Európa musí chrániť právny štát, ak sa chce zasadzovať za spravodlivosť a základné hodnoty EÚ.

Nový impulz pre európsku demokraciu

Potrebujeme dať Európanom väčšie slovo a chrániť našu demokraciu pred vonkajšími vplyvmi, ako sú dezinformácie a nenávistné prejavy na internete.

 

Plán obnovy pre Európu

Recovery plan for Europe

Cesta z krízy a vytváranie zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

 

Plán obnovy

 

 

 

Dokumenty

StiahnuťPDF - 1.1 MB