Zawartość strony

6 priorytetów Komisji na lata 2019-2024

 • close-up green leaf
  Priorytet

  Europejski Zielony Ład

  Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu
 • Graphical digital lines with purple and yellow background
  Priorytet

  Europa na miarę ery cyfrowej

  Strategia cyfrowa UE zapewni ludziom dostęp do technologii najnowszej generacji.
 • Pie chart
  Priorytet

  Gospodarka służąca ludziom

  UE musi stworzyć bardziej atrakcyjne środowisko inwestycyjne. Musi promować wzrost gospodarczy, który przyczynia się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi i małych przedsiębiorstw.
 • stronger europe
  Priorytet

  Silniejsza pozycja Europy na świecie

  Głos UE musi być dobrze słyszalny na świecie. Opowiadamy się za multilateralizmem i międzynarodowym ładem opartym na zasadach.
 • promoting EU way of life
  Priorytet

  Promowanie naszego europejskiego stylu życia

  Europa musi chronić praworządność oraz stać w obronie sprawiedliwości i podstawowych wartości UE.
 • Image
  Priorytet

  Nowy impuls dla demokracji europejskiej

  Musimy dać Europejczykom więcej możliwości zabierania głosu. Chcemy również chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, przed dezinformacją i nawoływaniem do nienawiści w internecie.

Dokumenty

PobierzPDF - 1.2 MB