6 priorytetów Komisji na lata 2019-2024

Europejski Zielony Ład

Europa chce być pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem przez to, że jej gospodarka stanie się nowoczesna i zasobooszczędna.

Europa na miarę ery cyfrowej

Strategia cyfrowa UE zapewni ludziom dostęp do technologii najnowszej generacji.

Gospodarka służąca ludziom

UE musi stworzyć bardziej atrakcyjne środowisko inwestycyjne. Musi promować wzrost gospodarczy, który przyczynia się do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi i małych przedsiębiorstw.

Silniejsza pozycja Europy na świecie

Głos UE musi być dobrze słyszalny na świecie. Opowiadamy się za multilateralizmem i międzynarodowym ładem opartym na zasadach.

Promowanie europejskiego stylu życia

Europa musi chronić praworządność, jeśli chce stać po stronie sprawiedliwości i stać na straży najważniejszych wartości UE.

Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Musimy dać Europejczykom więcej możliwości zabierania głosu. Chcemy również chronić naszą demokrację przed ingerencją z zewnątrz, przed dezinformacją i nawoływaniem do nienawiści w internecie.

 

Plan odbudowy dla Europy

Recovery plan for Europe

Jak wyjść z kryzysu i zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę

 

Plan odbudowy

 

 

 

Dokumenty

PobierzPDF - 1.2 MB