Is-6 prijoritajiet tal-Kummissjoni 2019-2024

Patt Ekoloġiku Ewropew

L-Ewropa għandha l-għan li tkun l-ewwel kontinent newtrali għall-klima billi ssir ekonomija moderna u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

Ewropa Lesta għall-Era Diġitali

L-istrateġija diġitali tal-UE se tagħti s-setgħa lin-nies permezz ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ teknoloġiji.

Ekonomija li taħdem għan-nies

L-UE għandha toħloq ambjent ta’ investiment aktar attraenti, u tkabbir li joħloq impjiegi ta’ kwalità, speċjalment għaż-żgħażagħ u għan-negozji ż-żgħar.

Ewropa aktar b’saħħitha fid-dinja

L-UE se ssaħħaħ il-vuċi tagħha fid-dinja billi tippromwovi l-multilateraliżmu u ordni globali bbażat fuq ir-regoli.

Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew

L-Ewropa għandha tipproteġi l-istat tad-dritt jekk trid tiddefendi l-ġustizzja u l-valuri fundamentali tal-UE.

Spinta ġdida għad-demokrazija Ewropea

Irridu nagħtu vuċi akbar lill-Ewropej u nipproteġu d-demokrazija tagħna minn interferenzi esterni bħad-diżinformazzjoni u l-messaġġi ta’ mibegħda online.

 

Pjan ta’ rkupru għall-Ewropa

Recovery plan for Europe

Inwittu t-triq biex noħorġu mill-kriżi u nibnu Ewropa aktar ekoloġika, aktar diġitali u aktar reżiljenti.

 

Pjan ta' rkupru

 

 

 

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 678.5 KB