Komisijas 6 prioritātes 2019.–2024. g.

Eiropas zaļais kurss

Eiropa iecerējusi pārtapt par modernu, resursefektīvu ekonomiku un tā kļūt par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu.

Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

ES digitālā stratēģija iedzīvotājiem pavērs plašākas iespējas, pateicoties jaunas paaudzes tehnoloģijām.

Ekonomika cilvēku labā

ES ir jārada pievilcīgāka ieguldījumu vide un izaugsme, kas rada kvalitatīvas darbvietas, jo īpaši jauniešiem un mazajiem uzņēmumiem.

Spēcīgāka Eiropa pasaules arēnā

ES nostiprinās savas pozīcijas pasaulē, atbalstot daudzpusēju sadarbību un uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību.

Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa

Ja Eiropa vēlas iestāties par tiesiskumu un ES pamatvērtībām, tai ir jāaizsargā tiesību prioritāte.

Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Mums jānodrošina eiropiešiem lielāka teikšana lēmumu pieņemšanas procesā un jāaizsargā mūsu demokrātija no ārējas iejaukšanās, kā dezinformācija un naidīgi izteikumi tiešsaistē.

 

Eiropas atveseļošanas plāns

Recovery plan for Europe

Uzņemties līderību krīzes pārvarēšanā un veidot zaļāku, digitālāku un noturīgāku Eiropu.

 

Atveseļošanas plāns

 

 

 

Dokumenti

LejupielādētPDF - 1.2 MB