Šeši Komisijos 2019–2024 m. prioritetai

Europos žaliasis kursas

Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu ir modernia, efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika.

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa

Dėl ES skaitmeninės strategijos gyventojai galės naudotis naujos kartos technologijomis.

Žmonėms tarnaujanti ekonomika

ES turi sukurti patrauklesnę investavimo aplinką ir užtikrinti ekonomikos augimą, kuris padėtų kurti kokybiškas darbo vietas, visų pirma jaunimui ir mažosioms įmonėms.

Pasaulyje stipresnė Europa

Remdama daugiašališkumą ir taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką, ES didins savo įtaką pasaulyje.

Europinės gyvensenos propagavimas

Norėdama ginti teisingumą ir pagrindines ES vertybes, Europa turi saugoti teisinę valstybę.

Naujas postūmis Europos demokratijai

Turime suteikti europiečiams galimybę aktyviau reikšti savo nuomonę ir saugoti savo demokratiją nuo išorės kišimosi, pavyzdžiui, dezinformacijos ir neapykantos kurstymo internete.

 

Europos ekonomikos gaivinimo planas

Recovery plan for Europe

Padedama išbristi iš krizės ir kuriama žalesnė, labiau skaitmeninė ir atsparesnė Europa

 

Ekonomikos gaivinimo planas

 

 

 

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB