6 thosaíocht an Choimisiúin do 2019-2024

Comhaontú Glas don Eoraip

Tá sé d’aidhm ag an Eoraip a bheith ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh aeráide de, trí gheilleagar nua-aimseartha a fhorbairt atá tíosach ar acmhainní.

Eoraip atá oiriúnach don aois dhigiteach

Déanfaidh straitéis dhigiteach an Aontais daoine a chumasú le glúin nua teicneolaíochtaí.

Geilleagar a fhóireann do dhaoine

Ní mór don Aontas Eorpach timpeallacht infheistíochta níos tarraingtí a chruthú, agus fás a chruthú lena gcruthófar poist ardcháilíochta, go háirithe do dhaoine óga agus do ghnólachtaí beaga.

Eoraip níos láidre sa domhan mór

Neartóidh an tAontas a ghuth ar fud an domhain trí thacú leis an iltaobhachas agus le hord domhanda atá bunaithe ar rialacha.

Ár ndóigh bheatha Eorpach a chur chun cinn

Ní mór don Eoraip an smacht reachta a chosaint má tá sí chun seasamh ar son an cheartais agus ar son chroíluachanna an Aontais.

Ugach nua do dhaonlathas na hEorpa

Ní mór dúinn guth níos láidre a thabhairt do mhuintir na hEorpa agus ár ndaonlathas a chosaint ar chur isteach ón taobh amuigh, ar an mbréagaisnéis agus ar theachtaireachtaí fuatha ar líne, cuir i gcás.

 

Plean téarnaimh don Eoraip

Plean téarnaimh don Eoraip

An Eoraip a threorú amach as an ngéarchéim agus Eoraip atá níos glaise, níos digití agus níos athléimní a fhorbairt.

 

Plean Téarnaimh an Aontais Eorpaigh

 

 

 

Doiciméid

ÍoslódáilPDF - 1.2 MB