Οι 6 προτεραιότητες της Επιτροπής για το 2019-2024

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρώπη έχει σκοπό να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο και μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα ενισχύσει τη θέση των ατόμων μέσω τεχνολογιών νέας γενιάς.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον και ανάπτυξη που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για τους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Η ΕΕ θα ενισχύσει τη φωνή της στον κόσμο, με την προάσπιση της πολυμερούς προσέγγισης και μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Europe must protect the rule of law if it is to stand up for justice and the EU’s core values.

Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους ισχυρότερη φωνή και να προστατεύσουμε περισσότερο τη δημοκρατία μας από εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως, η παραπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο.

 

Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη

Recovery plan for Europe

Η πορεία προς την έξοδο από την κρίση και την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής Ευρώπης

 

Σχέδιο ανάκαμψης

 

 

 

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.2 MB