6 приоритета на Комисията за 2019 — 2024 г.

 • close-up green leaf
  Приоритет

  Европейски зелен пакт

  Стремеж да бъдем първия неутрален по отношение на климата континент
 • Graphical digital lines with purple and yellow background
  Приоритет

  Европа, подготвена за цифровата ера

  Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще доведе до предоставяне на повече възможности и права на хората чрез ново поколение технологии.
 • Pie chart
  Приоритет

  Икономика в интерес на хората

  ЕС трябва да изгради по-привлекателна инвестиционна среда и растеж, който благоприятства създаването на качествени работни места, особено за младите хора и малките предприятия.
 • stronger europe
  Приоритет

  По-силна Европа на световната сцена

  ЕС ще утвърди позицията си в света чрез подкрепа за многостранното сътрудничество и основания на правила световен ред.
 • promoting EU way of life
  Приоритет

  Утвърждаване на европейския начин на живот

  Европа трябва да защитава върховенството на закона, ако иска да подкрепя правосъдието и основните ценности на ЕС.
 • Image
  Приоритет

  Нов тласък за европейската демокрация

  Трябва да дадем по-голяма тежест на мнението на европейците и да защитим нашата демокрация от външна намеса, като например дезинформация и послания онлайн, пораждащи омраза.

Документи

СвалиPDF - 1.2 MB