Politikområden

Utrikespolitik

EU i världen

EU:s grannskapspolitik

Målet är samarbete, större politisk och ekonomisk stabilitet och ökad säkerhet i regionen.

Internationella partnerskap

EU stöder utvecklingsländerna och deras övergång till ekonomisk och social stabilitet genom bistånd och samarbete.

Humanitärt bistånd och civilskydd

EU ger behovsbaserat humanitärt bistånd och fäster särskild vikt vid de mest sårbara offren.

Handelspolitik

EU hjälper företagen att göra det mesta av möjligheterna på världsmarknaden för att garantera välstånd, rättvis konkurrens och investeringar.

Säkerhet och försvar

Målet är att bygga upp civila och militära resurser så att EU blir bättre på att förhindra och hantera kriser.

EU:s utvidgning

Utvidgningen är en investering i fred, säkerhet och stabilitet i Europa.

En balanserad och progressiv handelspolitik

EU:s handelspolitik är balanserad, progressiv och utformad för att hantera globaliseringen.

EU:s försvarsindustri

EU strävar efter att stärka försvarsindustrins konkurrenskraft, bland annat hos små och medelstora företag.

Dokument

Ladda nerPDF - 928.7 KB
Ladda nerPDF - 514.1 KB
Ladda nerPDF - 573.6 KB