Področja politike

Zunanja politika

Evropska unija v svetu

Evropsko sosedstvo

Osredotočanje na stabilnost in sodelovanje v celotni regiji s političnega, gospodarskega in varnostnega vidika.

Mednarodna partnerstva

EU z zagotavljanjem pomoči in sodelovanjem podpira države v razvoju in njihov prehod v gospodarsko in socialno stabilnost.

Humanitarna pomoč, civilna zaščita

Zagotavljanje humanitarne pomoči na podlagi potreb z namenjanjem posebne pozornosti najbolj ranljivim žrtvam.

Trgovinska politika

EU pomaga podjetjem, da čim bolj izkoristijo globalne priložnosti, da se zagotovijo blaginja, lojalna konkurenčnost in naložbe.

Varnost in obramba

Prizadevanja za krepitev sposobnosti EU za preprečevanje in obvladovanje kriz z razvojem civilnih in vojaških zmogljivosti.

Širitev EU

Naložba v mir, varnost in stabilnost v Evropi.

Uravnotežena in napredna trgovinska politika

Trgovinska politika EU je uravnotežena, progresivna in oblikovana za izkoriščanje globalizacije.

Evropska obrambna industrija

Krepitev konkurenčnosti obrambne industrije v Evropi, vključno z MSP.

Dokumenti

PrenesiPDF - 928.7 KB
PrenesiPDF - 514.1 KB
PrenesiPDF - 573.6 KB