Hlavné udalosti

Oblasti politiky:

Zahraničná politika

Európska únia vo svete

Európske susedstvo

Zameranie sa na stabilitu a regionálnu spoluprácu v politických, hospodárskych a bezpečnostných otázkach.

Medzinárodné partnerstvá

Prostredníctvom pomoci a spolupráce podporuje EÚ rozvojové krajiny a pomáha posilniť ich hospodársku a sociálnu stabilitu.

Humanitárna pomoc a civilná ochrana

Poskytovanie humanitárnej pomoci vychádzajúcej z potrieb s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie obete.

Obchodná politika

EÚ pomáha podnikom čo najviac využívať globálne príležitosti na zabezpečenie prosperity, spravodlivej konkurencieschopnosti a investícií.

Bezpečnosť a obrana

Úsilie o posilnenie schopnosti EÚ predchádzať krízam a zvládať ich rozvojom civilných a vojenských spôsobilostí.

Rozširovanie EÚ

Investovanie do mieru, bezpečnosti a stability v Európe.

Vyvážená a pokroková obchodná politika

Obchodná politika EÚ je vyvážená, progresívna a navrhnutá na využitie globalizácie.

Európsky obranný priemysel

Posilnenie konkurencieschopnosti obranného priemyslu v Európe vrátane MSP.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 928.7 KB
StiahnuťPDF - 514.1 KB
StiahnuťPDF - 573.6 KB