Politiikan alat

Ulkopolitiikka

EU:lla on diplomaattisuhteet lähes kaikkiin maailman valtioihin. Se on solminut strategisia kumppanuuksia keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa, ja se ylläpitää tiiviitä yhteyksiä nopeasti kehittyviin maihin kaikkialla maailmassa. Monien lähialueilla sijaitsevien valtioiden kanssa EU on tehnyt kahdenvälisiä assosiaatiosopimuksia.

Euroopan naapuruuspolitiikka

Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteena on lähialueiden poliittinen ja taloudellinen vakauttaminen sekä turvallisuuden lisääminen. EU:n oma vakaus perustuu demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja näitä arvoja se korostaa myös naapuruuspolitiikassaan.

Kansainväliset kumppanuudet

EU tukee kehitysmaita ja niiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen vakauden rakentamista kehitysavulla ja -yhteistyöllä.

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

EU antaa tarveperusteista humanitaarista apua etenkin haavoittuvimmassa asemassa oleville katastrofien uhreille ja koordinoi eurooppalaista pelastuspalveluapua kriisitilanteissa eri puolilla maailmaa.

Kauppapolitiikka

EU ohjaa kauppapolitiikkansa avulla kaupankäyntiä ja investointeja EU:ssa ja sen ulkopuolella. Kauppapolitiikalla on huomattava vaikutus ihmisten arkeen, ja siksi sen laadinnassa kuullaan kansalaisia ja otetaan huomioon yhteiskunnalliset arvot ja yhteinen etu. EU auttaa liikeyrityksiä hyödyntämään maailmakaupan mahdollisuuksia ja pyrkii edistämään kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja investointeja EU:n alueella.

Turvallisuus ja puolustus

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tavoitteena on kehittää EU:n siviili- ja sotilasvoimavaroja, jotta sen kyky ehkäistä ja hallita kriisejä vahvistuu.

EU:n laajentuminen

EU:n laajentumispolitiikka edistää rauhaa, turvallisuutta ja vakautta Euroopassa. Halu liittyä EU:hun on jäsenyyttä hakeville maille voimakas myönteinen kimmoke tehdä demokraattisia, poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia.

A balanced and progressive trade policy

The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

The European Defence industry

Strengthening the competitiveness of the defence industry in Europe, including SMEs

Asiakirjat