Põhipunktid

Poliitikavaldkonnad

Välispoliitika

Euroopa Liit ja muu maailm

Euroopa naabrus

Keskendutakse piirkonnaülesele poliitilisele, majanduslikule ja julgeolekualasele stabiilsusele ja koostööle.

Rahvusvaheline partnerlus

EL toetab arenguriike abi andmise ja koostööga ning sealse majandusliku ja sotsiaalse stabiilsuse edendamisega.

Humanitaarabi ja elanikkonnakaitse

Antakse vajaduspõhist humanitaarabi, pöörates erilist tähelepanu kõige kaitsetumatele ohvritele.

Kaubanduspoliitika

Aidatakse ettevõtetel kasutada täiel määral ära üleilmseid võimalusi, et tagada heaolu, aus konkurents ja investeeringuid.

Julgeolek ja kaitse

Tugevdatakse ELi suutlikkust ennetada ja ohjata kriise, arendades selleks tsiviil- ja sõjalisi võimeid.

ELi laienemine

Investeeritakse Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusesse.

Euroopa kaitsetööstus

Parandatakse Euroopa kaitsetööstuse (sealhulgas VKEde) konkurentsivõimet

Dokumendid

Laadi allaPDF - 928.7 KB
Laadi allaPDF - 514.1 KB
Laadi allaPDF - 573.6 KB