Fookuses

 

Meetmed

 

Poliitikavaldkonnad

 • Euroopa naabruspoliitika

  Suurendatakse heaolu, stabiilsust ja julgeolekut ning tihendatakse kogu piirkonda hõlmavat koostööd

 • ELi laienemine

  Investeeritakse Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusesse

 • Julgeolek ja kaitse

  Tugevam EL julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas

 • Kaubanduspoliitika

  EL aitab ettevõtetel kasutada täiel määral ära üleilmseid võimalusi, et tagada heaolu, aus konkurents ja investeeringud.

 

Viimati lisatud videod

Kampaania „Stand Up For Ukraine“

Strateegia „Global Gateway“

Ajajoon

Dokumendid

Laadi allaPDF - 928.7 KB
Laadi allaPDF - 514.1 KB
Laadi allaPDF - 573.6 KB