Τομείς πολιτικής

Εξωτερική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο

Ευρωπαϊκή γειτονία

Στοχεύει στη σταθερότητα και την περιφερειακή συνεργασία, στο επίπεδο της πολιτικής, της οικονομίας και της ασφάλειας.

Διεθνείς εταιρικές σχέσεις

Μέσω της βοήθειας και της συνεργασίας, η ΕΕ στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τη μετάβασή τους προς την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική προστασία

Η ανθρωπιστική βοήθεια χορηγείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλέον ευάλωτα θύματα.

Εμπορική πολιτική

Η ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες παγκοσμίως ώστε να διασφαλίζονται η ευημερία, η θεμιτή ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις.

Ασφάλεια και άμυνα

Ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται κρίσεις μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων.

Διεύρυνση της ΕΕ

Επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Μια ισορροπημένη και προοδευτική εμπορική πολιτική

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ είναι ισορροπημένη, προοδευτική και σχεδιασμένη για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης.

Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 928.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 514.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 573.6 KB