Politikområder

Udenrigspolitik

EU har diplomatiske forbindelser med næsten alle verdens lande. Det har strategiske partnerskaber med vigtige internationale aktører, samarbejder tæt med vækstlande over hele verden og har underskrevet bilaterale associeringsaftaler med en række omkringliggende stater.

Den europæiske naboskabspolitik

Vi skal fokusere på at stabilisere regionen både politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt. EU's egen stabilitet bygger på demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, og EU skal fortsat med sin politik kæmpe for, at disse universelle værdier bliver respekteret.

Internationale partnerskaber

Gennem bistand og samarbejde støtter EU udviklingslandene og deres overgang til økonomisk og social stabilitet.

Humanitær bistand og civilbeskyttelse

EU yder behovsbaseret humanitær bistand, primært til de mest sårbare ofre, og koordinerer den europæiske civilbeskyttelsesbistand under katastrofer i hele verden.

Handelspolitik

EU's handelspolitik sætter kursen for handel og investeringer både inden for og uden for Europa. Den påvirker EU's borgere og tager udgangspunkt i deres ønsker og holdninger, fordi den skal afspejle EU-samfundets værdier og interesser som helhed. EU hjælper virksomhederne med at få det optimale ud af de globale muligheder og har som mål at sætte skub i væksten, jobskabelsen, konkurrenceevnen og investeringerne i Europa.

Sikkerhed og forsvar

Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik har til formål at styrke EU's evne til at forebygge og styre kriser via udviklingen af den civile og militære kapacitet.

EU-udvidelsen

Udvidelsen af EU er en investering i fred, sikkerhed og stabilitet i Europa, for udsigten til EU-medlemskab har en stærkt transformerede virkning på de lande, der arbejder hen imod dette mål. Denne proces medfører demokratisering og positive politiske, økonomiske og samfundsmæssige ændringer.

A balanced and progressive trade policy

The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

The European Defence industry

Strengthening the competitiveness of the defence industry in Europe, including SMEs

Dokumenter