Aktuality

Oblasti politiky

Zahraniční politika

Evropská unie ve světě

Evropské sousedství

Zaměřuje se na stabilitu a spolupráci v celém regionu z politického, hospodářského a bezpečnostního hlediska.

Mezinárodní partnerství

Prostřednictvím rozvojové pomoci a spolupráce EU podporuje rozvojové země a jejich transformaci k hospodářské a sociální stabilitě.

Humanitární pomoc a civilní ochrana

Poskytování humanitární pomoci na základě skutečných potřeb, přičemž zvláštní pozornost je věnována nejzranitelnějším obětem.

Obchodní politika

EU pomáhá podnikům, aby využívaly všechny příležitosti dostupné v celosvětovém měřítku, s cílem zajistit prosperitu, spravedlivou hospodářskou soutěž a investice.

Bezpečnost a obrana

Posílení schopnosti EU předcházet krizím a zvládat je, a to prostřednictvím rozvoje civilních i vojenských schopností.

Rozšíření EU

Investice do míru, bezpečnosti a stability v Evropě.

Evropský obranný průmysl

Posílení konkurenceschopnosti obranného průmyslu v Evropě, včetně malých a středních podniků.

Dokumenty

StáhnoutPDF - 928.7 KB
StáhnoutPDF - 514.1 KB
StáhnoutPDF - 573.6 KB