Акценти

Области на политиката

Външна политика

Европейският съюз в света

Европейска политика за съседство

Има за цел стабилност и сътрудничество в целия регион в политически и икономически аспект, както и в областта на сигурността.

Международни партньорства

Чрез помощ и сътрудничество ЕС подкрепя развиващите се страни и техния преход към икономическа и социална стабилност.

Хуманитарна помощ, гражданска защита

Предоставяне на хуманитарна помощ въз основа на нуждите, като се обръща специално внимание на най-уязвимите жертви.

Търговска политика

ЕС помага на предприятията да се възползват максимално от световните възможности с цел осигуряване на просперитет, лоялна конкуренция и инвестиции.

Сигурност и отбрана

Цели укрепване на капацитета на ЕС за предотвратяване и управление на кризи чрез развиване на граждански и военни способности.

Разширяване на ЕС

Инвестиране в мира, сигурността и стабилността в Европа.

Европейската отбранителна промишленост

Повишаване на конкурентоспособността на отбранителната промишленост в Европа, включително на МСП.

Документи

СвалиPDF - 928.7 KB
СвалиPDF - 514.1 KB
СвалиPDF - 573.6 KB