Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE au definit „Global Gateway”, o nouă strategie europeană care vizează dezvoltarea unor legături inteligente, curate și sigure în trei sectoare majoare (digital, energie și transport) și consolidarea sistemelor de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume.

UE își consolidează astfel oferta față de partenerii săi prin investiții majore în dezvoltarea infrastructurilor în întreaga lume. În perioada 2021-2027, Echipa Europa (instituțiile și statele membre ale UE) va mobiliza investiții de până la 300 de miliarde EUR în următoarele sectoare:

 • digital 
 • climă și energie 
 • transporturi 
 • sănătate 
 • educație și cercetare. 
„Vom sprijini investițiile inteligente în infrastructuri de calitate, respectând cele mai înalte standarde sociale și de mediu, în concordanță cu valorile și standardele UE. Strategia „Global Gateway” ilustrează modul în care Europa poate construi conexiuni mai reziliente cu restul lumii.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
President von der Leyen

Strategia „Global Gateway” va permite realizarea unor proiecte durabile și de înaltă calitate, ținând seama de nevoile țărilor partenere și asigurând beneficii durabile pentru comunitățile locale. Acest lucru le va permite partenerilor UE să își dezvolte societățile și economiile și, totodată, sectorul privat din statele membre va fi în măsură să investească și să rămână competitiv, asigurând, în același timp, cele mai înalte standarde de mediu și de muncă, precum și o bună gestiune financiară.

Strategia „Global Gateway” reprezintă contribuția UE la reducerea deficitului de investiții la nivel mondial. Aceasta este în conformitate cu angajamentul asumat de liderii G7 în iunie 2021 de a pune bazele unui parteneriat pentru infrastructură bazat pe valori, standarde de înaltă calitate și transparent, pentru a răspunde nevoilor globale de dezvoltare a infrastructurii. Strategia „Global Gateway” este, de asemenea, pe deplin aliniată la Agenda 2030 a ONU și la obiectivele sale de dezvoltare durabilă, precum și la Acordul de la Paris.

Principiile strategiei „Global Gateway”

Modelul european de conectivitate de încredere în țările partenere este pe termen lung și este conform intereselor și valorilor UE: statul de drept, drepturile omului și normele și standardele internaționale. Este vorba despre:

 • investiții inteligente, curate și sigure în infrastructuri de calitate
 • conectarea durabilă a bunurilor, a persoanelor și a serviciilor din întreaga lume.

Parteneriatele strategiei „Global Gateway” se vor baza pe șase principii:

 • democracy
  Valori democratice și standarde înalte
 • rules
  Bună guvernanță și transparență
 • partnership
  Parteneriate egale
 • sustainability
  Verde și curat
 • security
  Axat pe securitate
 • Investment
  Catalizarea investițiilor din sectorul privat

Principalele domenii de parteneriat

Sectorul digital

Digital

Prin intermediul strategiei „Global Gateway”, UE va consolida legăturile dintre Europa și întreaga lume și va ajuta țările partenere să reducă decalajul digital și să se integreze într-o mai mare măsură în ecosistemul digital mondial.

Climă și energie

Energy

Investițiile în atenuarea schimbărilor climatice și în reziliența la acestea, precum și în energia curată reprezintă o necesitate, dar și o oportunitate economică majoră în țările cu venituri mici și medii. Strategia „Global Gateway” va sprijini această transformare ecologică, pe calea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă și a angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris. Aceasta va promova schimburile de tehnologii ecologice și va consolida securitatea energetică.

Transport

Transport

Strategia „Global Gateway” va promova investițiile în infrastructură la nivel mondial care creează rețele durabile, inteligente, reziliente, incluzive și sigure în toate modurile de transport. Acesta va sprijini rețelele, precum extinderea rețelei transeuropene de transport.

Sănătate

Health

Strategia „Global Gateway” va acorda prioritate securității lanțurilor de aprovizionare și dezvoltării capacităților de producție locale. UE va colabora cu țările partenere pentru a-și diversifica lanțurile de aprovizionare cu produse farmaceutice. UE va contribui, de asemenea, la eliminarea blocajelor din lanțul internațional de aprovizionare.

Educație și cercetare

Education

UE va investi într-o educație de calitate, inclusiv în educația digitală, acordând o atenție deosebită incluziunii fetelor și femeilor și a altor grupuri vulnerabile. Va ajuta țările partenere să își transforme sistemele educaționale și va facilita mobilitatea studenților, a personalului (ne)didactic și a stagiarilor. UE va colabora cu țările partenere pentru a consolida cooperarea în domeniul cercetării și inovării.

Surse de finanțare

 • Investiții de până la 300 de miliarde EUR până în 2027

Strategia „Global Gateway” va fi implementată printr-o abordare de tip „Echipa Europa”, reunind instituțiile UE, statele membre și instituțiile lor financiare și de dezvoltare, printre care Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Aceasta urmărește, de asemenea, să mobilizeze sectorul privat pentru a încuraja investiții care ar putea genera schimbări. 

Strategia „Global Gateway” se bazează pe noile instrumente financiare ale cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027, în special pe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI), Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) III, dar și pe Interreg, InvestEU și Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare.

În special, Fondul european pentru dezvoltare durabilă Plus (FEDD+), componenta financiară a IVCDCI – Europa globală, va pune la dispoziție până la 135 de miliarde EUR pentru investiții garantate în favoarea unor proiecte de infrastructură în perioada 2021-2027. Până la 18 miliarde EUR vor fi puse la dispoziție sub formă de granturi din bugetul UE. Instituțiile financiare și de finanțare a dezvoltării europene au prevăzut un volum de investiții de până la 145 de miliarde EUR. 

În plus, UE analizează posibilitatea de a institui un mecanism european pentru creditele la export, pentru a completa dispozițiile existente la nivelul statelor membre și a întări capacitatea globală a UE în acest domeniu. Acest mecanism ar contribui la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile pentru întreprinderile din UE pe piețele țărilor terțe și, astfel, ar facilita participarea acestora la proiecte de infrastructură.

Uniunea Europeană le va oferi partenerilor săi condiții financiare solide și, în același timp, va promova cele mai înalte standarde în ceea ce privește protecția mediului, afacerile sociale și gestionarea strategică. UE le va oferi asistență tehnică partenerilor săi, pentru ca aceștia să-și consolideze capacitatea de a elabora proiecte de infrastructură credibile care să asigure un bun raport calitate-preț.

Documente

DescarcăPDF - 541.6 KB