Az Európai Bizottság és az EU főképviselője útjára indított egy új európai stratégiát, a Global Gateway-t, amelynek célja, hogy fellendítse az intelligens, tiszta és biztonságos összeköttetéseket a digitális, az energia- és a közlekedési ágazatban világszerte, valamint mindenütt megerősítse az egészségügyi, oktatási és kutatási rendszereket.

Az EU fokozza az együttműködést globális partnereivel, és jelentős beruházásokat hajt végre az infrastruktúra fejlesztése terén. 2021 és 2027 között az „Európa együtt”, azaz az uniós intézmények és az uniós tagállamok együttesen 300 milliárd euró összegig terjedő beruházást mozgósítanak a következő területeken:

 • digitális ágazat 
 • éghajlat és energia 
 • közlekedés 
 • egészségügy 
 • oktatás és kutatás 
„Támogatni fogjuk a minőségi infrastruktúrába történő intelligens beruházásokat, amelyek megfelelnek a legmagasabb szintű szociális és környezetvédelmi normáknak, az uniós értékekkel és előírásokkal összhangban. A Global Gateway stratégia mintaként szolgál ahhoz, hogy Európa miként építhet ki reziliensebb kapcsolatokat a világgal.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
President von der Leyen

A Global Gateway fenntartható és magas színvonalú projektek megvalósítását fogja segíteni, figyelembe véve a partnerországok szükségleteit és tartós előnyöket biztosítva a helyi közösségek számára. Lehetővé teszi majd az EU partnereinek, hogy fejlesszék társadalmukat és gazdaságukat, az uniós gazdasági magánszereplők számára pedig, hogy beruházzanak és versenyképesek maradjanak. Biztosítani fogja továbbá a legmagasabb szintű környezetvédelmi és munkaügyi normák érvényesülését, és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást.

A Global Gateway-jel az EU hozzá fog járulni a beruházási hiány csökkentéséhez világszerte. Ez összhangban van a G7-ek vezetőinek 2021. júniusi kötelezettségvállalásával, miszerint a G7-országok értékvezérelt, magas színvonalú és átlátható infrastrukturális partnerséget indítanak a globális infrastruktúra-fejlesztési igények kielégítése érdekében. A Global Gateway stratégia teljes mértékben igazodik az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendjéhez és fenntartható fejlődési céljaihoz, valamint a Párizsi Megállapodáshoz.

A Global Gateway elvei

A partnerországokbeli megbízható konnektivitás európai modellje hosszú távra szól, és összhangban van az EU érdekeivel és értékeivel, így a jogállamisággal és az emberi jogokkal, valamint a nemzetközi előírásokkal és normákkal. Röviden összefoglalva, a Global Gateway a következőkről szól:

 • intelligens, tiszta és biztonságos beruházások a minőségi infrastruktúrába
 • az áruk, az emberek és a szolgáltatások fenntartható összekapcsolása világszerte

A Global Gateway-partnerségek hat alapelve a következő:

 • democracy
  Demokratikus értékek és magas szintű normák
 • rules
  Jó kormányzás és átláthatóság
 • partnership
  Egyenlők közötti partnerségek
 • sustainability
  Zöld és tiszta
 • security
  A biztonságra összpontosító
 • Investment
  Magánberuházásokat ösztönző

A partnerség fő területei

Digitális ágazat

Digital

A Global Gateway révén az EU meg fogja erősíteni a kapcsolatokat Európa és a világ között, és segíteni fog a partnerországoknak a digitális szakadék felszámolásában és abban, hogy még jobban integrálódjanak a globális digitális ökoszisztémába.

Éghajlat és energia

Energy

Szükség van azokra a beruházásokra, melyek az éghajlatváltozás megfékezését, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képesség javítását és a tiszta energia térnyerését szolgálják. Ezek a beruházások azonban fontos gazdasági lehetőségeket is kínálnak az alacsony és közepes jövedelmű országok számára. A Global Gateway támogatni fogja ezt a zöld átalakulást a fenntartható fejlődési célok és a Párizsi Megállapodásban foglalt kötelezettségvállalások teljesítése felé vezető úton. Elő fogja mozdítani a zöld technológiák cseréjét és erősíteni fogja az energiabiztonságot.

Közlekedés

Transport

A Global Gateway világszerte támogatni fogja azokat az infrastrukturális beruházásokat, amelyek fenntartható, intelligens, reziliens, inkluzív és biztonságos hálózatokat hoznak létre a különböző közlekedési módok területén. Támogatni fogja a hálózatok, pl. a transzeurópai közlekedési hálózat bővítését.

Egészségügy

Health

A Global Gateway prioritásként kezeli az ellátási láncok biztonságát és a helyi gyártási kapacitások fejlesztését. Az EU együtt fog működni a partnerországokkal gyógyszerellátási láncaik diverzifikálása érdekében. Az EU segíteni fogja a nemzetközi ellátási láncokban keletkezett szűk keresztmetszetek kezelését is.

Oktatás és kutatás

Education

Az EU beruház a minőségi oktatásba, ideértve a digitális oktatást is. Ennek során különös figyelmet szentel a nők, a lányok és más nehezebb helyzetű csoportok oktatásban való részvételére. Támogatni fogja a partnerországokat oktatási rendszereik átalakításában, és elő fogja segíteni a diákok, az oktatók, a tanárok és a gyakornokok mobilitását. Az EU a partnerországokkal együtt munkálkodik majd a kutatás és az innováció terén folytatott együttműködés megerősítéséért.

Finanszírozási források

 • Akár 300 milliárd euróberuházások formájában 2027-ig

A Global Gateway az „Európa együtt” megközelítésen keresztül valósul meg. Ez utóbbi az EU, a tagállamok és az uniós pénzügyi/fejlesztési intézmények, így az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) erőforrásait egyesíti. Az új stratégia keretében az EU a magánszektort is mozgósítani kívánja, hogy a beruházások a lehető legnagyobb hatást érjék el. 

A Global Gateway az EU 2021–2027-es többéves pénzügyi keretének új pénzügyi eszközeire támaszkodik, különösen a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközre (NDICI – Globális Európa), az Előcsatlakozási Támogatási Eszközre (IPA III), továbbá az Interregre, az InvestEU-ra és a Horizont Európára, az EU kutatási és innovációs programjára.

Kiváltképp az NDICI – Globális Európa pénzügyi ága, az Európai Fenntartható Fejlődési Alap Plusz (EFFA+) 2021 és 2027 között 135 milliárd euróig terjedő összeget fog rendelkezésre bocsátani infrastrukturális projektekbe történő garantált beruházások céljaira. Az uniós költségvetésből akár 18 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás áll majd rendelkezésre. Az európai pénzügyi és fejlesztésfinanszírozási intézmények 145 milliárd euróig terjedő összeget irányoztak elő tervezett beruházásokra. 

Ezen túlmenően az EU vizsgálja egy európai exporthitelkeret létrehozásának lehetőségét, amely kiegészítené a tagállami szinten meglévő exporthitel-megállapodásokat, és növelné az EU általános ütőerejét ezen a területen. Ez az exporthitelkeret segítene méltányosabb versenyfeltételeket biztosítani az uniós vállalkozások számára harmadik országok piacain, és ezáltal megkönnyítené a részvételüket infrastrukturális projektekben.

Az EU nemcsak szilárd pénzügyi feltételeket kínál partnerei számára, hanem elő fogja mozdítani a környezetvédelem, a szociális ügyek és a stratégiai irányítás legmagasabb szintű normáit is. Az EU technikai segítséget fog nyújtani a partnereinek ahhoz, hogy növelni tudják kapacitásaikat a jó ár-érték arányt biztosító hiteles infrastrukturális projektek előkészítése terén.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 541.6 KB