Podpora EU Ukrajini: praktične informacije

 

Ukrepi EU

 

V žarišču

Časovnica

 • 29. april

  Komisija je državam članicam izplačala več kot 3,5 milijarde evrov predplačil za pomoč pri obvladovanju prišlekov, ki bežijo pred vojno v Ukrajini na njihovo ozemlje. Plačila za REACT-EU so bila izvršena v okviru kohezijskega ukrepa EU za begunce v Evropi.

 • 27. april

  Komisija je predlagala, da se za eno leto opustijo uvozne dajatve za ves ukrajinski izvoz v EU. Predlog predvideva tudi enoletno opustitev vseh protidampinških in zaščitnih ukrepov EU za izvoz ukrajinskega jekla. Ta daljnosežni korak naj bi prispeval k povečanju ukrajinskega izvoza v EU in lajšanju težkega položaja ukrajinskih proizvajalcev in izvoznikov.

 • 17. april

  EU je namenila dodatnih 50 milijonov evrov humanitarnih sredstev za podporo ljudem, ki jih je prizadela ruska vojna proti Ukrajini, vključno s 45 milijoni evrov za humanitarne projekte v Ukrajini in 5 milijoni evrov za Moldavijo. Skupna sredstva EU za humanitarno pomoč v odziv na vojno tako znašajo 143 milijonov evrov. To financiranje je del svežnja podpore v višini 1 milijarde evrov, ki ga je Evropska komisija obljubila na dogodku „Podprimo Ukrajino“.

 • 9. april

  Na svetovnem donatorskem dogodku in s kampanjo „Podprimo Ukrajino“ je bilo vključno z 1 milijardo evrov od Evropske komisije zbranih 9,1 milijarde evrov za ljudi, ki bežijo pred rusko invazijo znotraj Ukrajine in v tujino. Poleg tega je Evropska banka za obnovo in razvoj napovedala dodatno posojilo v višini 1 milijarde evrov za potrebe ljudi, razseljenih zaradi invazije.

 • 8. april

  EU je sprejela dogovor o petem svežnju omejevalnih ukrepov proti Rusiji v odziv na grobo agresijo proti Ukrajini in njenemu prebivalstvu. Skupaj s predhodnimi štirimi svežnji bodo te sankcije dodatno prispevale k povečanju gospodarskega pritiska na Kremelj in oslabile njegovo zmožnost financiranja invazije na Ukrajino. Ti ukrepi so širši in strožji, da bodo še bolj prizadeli rusko gospodarstvo. Usklajeni so bili z mednarodnimi partnerji.

 • 8. april

  Telekomunikacijski operaterji s sedežem v EU in Ukrajini so podpisali skupno izjavo o usklajenih prizadevanjih za zagotovitev in stabilizacijo cenovno dostopnega ali brezplačnega gostovanja in mednarodnih klicev med EU in Ukrajino. Cilj skupne izjave je vzpostaviti stabilnejši okvir za pomoč Ukrajinkam in Ukrajincem, razseljenim po vsej Evropi, da ostanejo v stiku z družino in prijatelji v domovini.

 • 6. april

  Komisija je objavila priporočilo o priznavanju visokošolskih in poklicnih kvalifikacij za ljudi, ki bežijo pred rusko invazijo v Ukrajini. Priporočilo bo državam članicam zagotovilo smernice in praktične nasvete za zagotovitev hitrega, pravičnega in prožnega postopka priznavanja.

 • 5. april

  Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je napovedala peti krog sankcij EU proti Rusiji. Novi omejevalni ukrepi bodo širši in strožji ter usmerjeni v šest stebrov. Še globlje bodo zarezali v rusko gospodarstvo in ustvarili pritisk na rusko vlado.

 • 4. april

  EU je ustanovila skupno preiskovalno skupino z Ukrajino za zbiranje dokazov ter preiskovanje vojnih zločinov in hudodelstev zoper človečnost. EU je pripravljena okrepiti ta prizadevanja s pošiljanjem preiskovalnih skupin na terenu v podporo ukrajinskemu javnemu tožilstvu. 

 • 1. april

  Komisija je sprejela predlog o menjavi bankovcev grivne v valute držav članic gostiteljic s strani oseb, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Cilj tega predloga je spodbujati usklajen pristop, da bi ljudem, ki bežijo iz Ukrajine ponudili enake pogoje za pretvorbo njihovih bankovcev grivne v lokalno valuto ne glede na to, katera država članica jih gosti.

 • 28. marec

  Na izredni seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve sta podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas in komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson v sodelovanju s francoskim predsedstvom Sveta, ki ga je zastopal minister Gérald Darmanin, predstavila načrt v 10 točkah za tesnejše evropsko usklajevanje pri sprejemanju ljudi, ki bežijo pred vojno proti Ukrajini.

 • 25. marec

  Evropska komisija in vlada Kanade sta v partnerstvu z mednarodno zagovorniško organizacijo Global Citizen napovedali začetek globalne kampanje za zbiranje finančnih sredstev v podporo ljudem, ki so na begu zaradi invazije na Ukrajino.

 • 23. marec

  Komisija je predstavila ukrepe, ki se sprejemajo v podporo državam članicam pri izpolnjevanju potreb tistih, ki bežijo pred vojno proti Ukrajini. Poleg takojšnje podpore, zagotovljene v obliki pomoči na meji, sprejema in civilne zaščite, je EU sprejela dodatne ukrepe, da bi državam članicam pomagala zagotoviti, da lahko upravičenci in upravičenke učinkovito uveljavljajo svojo pravico do izobraževanja, zdravstvenega varstva, nastanitve in zaposlitve.

 • 22. marec

  Evropska komisija je vzpostavila portal „evropski raziskovalni prostor za Ukrajino“, tj. točko „vse na enem mestu“ z informacijami in podpornimi storitvami za raziskovalce in raziskovalke, ki delujejo v Ukrajini, ter raziskovalce in raziskovalke, ki iz Ukrajine bežijo.

 • 17. marec

  Projektna skupina Komisije „Freeze and Seize“, ki je bila ustanovljena za zaradi usklajevanja na ravni EU pri izvajanju sankcij proti ruskim in beloruskim oligarhom, uvrščenim na seznam, je okrepila svoje ukrepe na mednarodni ravni. Delovala bo skupaj z novoustanovljeno projektno skupino „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)“, v okviru katere EU sodeluje z državami skupine G7 in Avstralijo.

 • 15. marec

  Po neuradnem srečanju voditeljev držav in vlad EU 10. in 11. marca je Svet zaradi ruske vojaške agresije proti Ukrajini sklenil uvesti četrti sveženj gospodarskih sankcij in sankcij zoper posameznike. Te sankcije bodo še dodatno okrepile gospodarski pritisk na Kremelj in ohromile njegovo financiranje ruske invazije na Ukrajino.

 • 11. marec

  Komisija je Ukrajini izplačala 300 milijonov evrov nujne makrofinančne pomoči. Gre za prvi del prvega obroka v višini 600 milijonov evrov v okviru novega programa nujne makrofinančne pomoči Ukrajini v višini 1,2 milijarde evrov. Program je konkreten dokaz neomajne podpore EU Ukrajini.

 • 9. marec

  Svet je sklenil uvesti nadaljnje ciljno usmerjene sankcije zaradi razmer v Ukrajini in kot odziv na vpletenost Belorusije v agresijo. Vključujejo omejevalne ukrepe za dodatnih 160 posameznikov. Skupaj s sektorskimi ukrepi proti Belorusiji in Rusiji, ki jih je tudi sprejel Svet, te nove uvrstitve na seznam odpravljajo vrzeli in utrjujejo obstoječe ukrepe, o katerih se je EU dogovorila v odziv na rusko vojaško agresijo na Ukrajino.

 • 8. marec

  Komisija je predstavila zelo obsežno podporo EU ljudem, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in državam EU, ki jih sprejemajo. Evropska solidarnost v praksi pomeni pomoč ljudem kot neposredna humanitarna pomoč, nujna pomoč civilne zaščite, podpora na meji ter kot pomoč pri pridobitvi jasnega pravnega statusa, ki osebam, ki bežijo pred vojno, omogoča takojšnjo zaščito v EU.

 • 8. marec

  Komisija je sprejela predlog za kohezijski ukrep za begunce v Evropi, ki državam članicam in regijam omogoča zagotavljanje nujne pomoči ljudem, ki bežijo pred rusko invazijo na Ukrajino.

 • 4. marec

  Komisija je prekinila sodelovanje z ruskimi subjekti na področju raziskav, znanosti in inovacij. Komisija z ruskimi organizacijami ne bo sklepala novih pogodb ali sporazumov v okviru programa Obzorje Evropa. Komisija je prav tako prekinila sodelovanje z Rusijo in njeno zaveznico Belorusijo v programih čezmejnega sodelovanja v okviru evropskega instrumenta sosedstva in programu Interreg za regijo Baltskega morja.

 • 2. marec

  Po napovedi predsednice Komisije Ursule von der Leyen se je Svet EU odločil, da po vsej EU začasno ustavi oddajanje ruskih državnih medijev Russia Today in Sputnik, ki širita dezinformacije. Sankcije zajemajo vsa prenosna ali distribucijska omrežja, kot so kabelska in satelitska omrežja, IPTV, platforme, spletišča in aplikacije. Začasno so prenehale veljati vse zadevne licence, dovoljenja in dogovori o distribuciji. Ti ukrepi veljajo za vse države članice EU in se začnejo takoj neposredno uporabljati.

 • 2. marec

  Komisija je predlagala uporabo direktive o začasni zaščiti, da bi ljudem, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, ponudila hitro in učinkovito pomoč. V skladu s tem predlogom bo ljudem, ki bežijo pred vojno, odobrena začasna zaščita v EU, kar pomeni, da bodo dobili dovoljenje za prebivanje ter dostop do izobraževanja in trga dela.

 • 2. marec

  EU je sprejela dogovor o izključitvi ključnih ruskih bank iz sistema SWIFT, prevladujočega svetovnega sistema finančnega sporočanja. Ta ukrep bo tem bankam preprečil hitro in učinkovito izvajanje finančnih transakcij po vsem svetu. Današnja odločitev je bila tesno usklajena z mednarodnimi partnerji EU, kot so Združene države Amerike in Združeno kraljestvo.

 • 28. februar

  Komisija je v okviru poziva Združenih narodov za nujno pomoč napovedala dodatnih 90 milijonov evrov za programe nujne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini. Financiranje bo pomagalo ljudem v Ukrajini in Moldaviji.

  Komisija prav tako usklajuje zagotavljanje materialne pomoči Ukrajini prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, trenutno s ponudbami iz 20 držav članic, ki vključuje 8 milijonov osnovnih potrebščin za zdravstveno oskrbo in podporo civilne zaščite.

  Moldavija je aktivirala mehanizem za podporo Ukrajincem, ki prihajajo v njihovo državo. Avstrija, Francija in Nizozemska so Moldaviji že ponudile nujno pomoč, kot so elementi za zatočišča in zdravstvena pomoč.

 • 27. februar

  Komisija je predlagala dodatne podporne ukrepe za Ukrajino in sankcije proti Rusiji, med drugim:

  • financiranje nakupa in dostave orožja in druge opreme Ukrajini
  • zaprtje zračnega prostora EU za vse zrakoplove v ruski lasti, registrirane v Rusiji ali pod ruskim nadzorom [veljavno od 28. februarja]
  • prepoved ruskih državnih medijev Russia Today in Sputnik ter njunih podružnic v EU [veljavno od 2. marca]

  Komisija je predlagala tudi nov sveženj proti Lukašenkovemu režimu v Belorusiji, ki zadeva najpomembnejše sektorje v državi, omejuje izvoz blaga z dvojno rabo in sankcionira beloruske državljane, ki pomagajo ruskim vojnim prizadevanjem.

 • 26. februar

  Komisija je v sodelovanju s Francijo, Nemčijo, Italijo, Kanado, Združenim kraljestvom in ZDA predlagala nov sklop ukrepov v odziv na rusko agresijo na Ukrajino. Cilji navedenih ukrepov so:

  • izključitev pomembnih ruskih bank iz sistema SWIFT
  • prepoved transakcij ruske centralne banke in zamrznitev vseh njenih sredstev [veljavno od 28. februarja]
  • ukrepi, usmerjeni na premoženje ruskih oligarhov [veljavno od 28. februarja]
 • 25. februar

  Svet je na podlagi sklepov Evropskega sveta z dne 24. februarja sprejel sveženj individualnih in gospodarskih ukrepov, ki temeljijo na petih stebrih:

  • sankcije za finančni sektor, ki bodo prekinile dostop Rusije do najpomembnejših kapitalskih trgov, usmerjene zoper 70 % ruskega bančnega trga, pa tudi na ključna podjetja v državni lasti, vključno s področjem obrambe
  • sankcije za energetski sektor, s katerimi bodo prepovedani prodaja, dobava, prenos in izvoz posebnega blaga in tehnologij za rafiniranje nafte v Rusijo, ter omejitve pri zagotavljanju povezanih storitev
  • sankcije za prometni sektor, s katerimi bo prepovedana prodaja vseh zrakoplovov, rezervnih delov in opreme ruskim letalskim prevoznikom to bo oslabilo ključni sektor ruskega gospodarstva in povezljivost države
  • sankcije za tehnološki sektor, s katerimi se uvajajo nadaljnje omejitve izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo, ter omejitve izvoza nekaterega blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevali k tehnološki krepitvi ruskega obrambnega in varnostnega sektorja
  • sankcije za vizumsko politiko, posledica katerih bo, da diplomati in povezane skupine ter poslovneži ne bodo več imeli privilegiranega dostopa do EU
 • 24. februar

  Na izrednem zasedanju Evropskega sveta so voditelji EU najostreje obsodili neizzvani in neupravičeni vojaški napad Ruske federacije na Ukrajino. Dogovorili so se o nadaljnjih omejevalnih ukrepih, ki bodo v tesnem sodelovanju s partnerji in zavezniki EU povzročili obsežne in hude posledice za Rusijo zaradi njenih dejanj.

 • 24. februar

  Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je ostro obsodila rusko agresijo proti Ukrajini. Rusijo je pozvala, naj nemudoma ustavi nasilje in umakne svoje vojake z ukrajinskega ozemlja, ter ponovno poudarila, da EU v celoti podpira Ukrajino in njene prebivalce. Evropskim voditeljem je v odobritev predložila sveženj obsežnih sankcij proti strateškim sektorjem ruskega gospodarstva, da bi jim onemogočili dostop do tehnologij in trgov.

 • 23. februar

  EU je v odziv na odločitev Rusije, da prizna območja ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in da napoti vojake v regijo, sprejela sveženj sankcij. Te sankcije zadevajo:

  • posameznike in subjekte, ki so sodelovali pri spodkopavanju ali ogrožanju ozemeljske celovitosti in neodvisnosti Ukrajine
  • gospodarske odnose med regijama, ki nista pod vladnim nadzorom, in EU, da bodo odgovorni jasno občutili gospodarske posledice svojih nezakonitih in agresivnih dejanj
  • zmožnost ruske države in vlade za dostop do kapitalskih in finančnih trgov ter storitev EU, da se omeji financiranje agresivnih politik, ki zaostrujejo razmere

Dokumenti