Тези мерки са интелигентни и целенасочени, като засягат Русия там, където е уязвима (с максимално въздействие върху руския политически елит), и са добре координирани с нашите съюзници.

Санкциите са посочени по-долу.

Отделни списъци на лица и образувания

Забрана за предоставяне на средства или икономически ресурси:

People and entities sanctions

Лица

 • Забрана за пътуване
 • Замразяване на активи
 • Забрана за предоставяне на средства

Образувания

 • Замразяване на активи
 • Забрана за предоставяне на средства

 

ФАКТ

Сред лицата, на които се налагат санкции, са високопоставени политически представители, олигарси, военен персонал и пропагандисти.

 

Понастоящем се прилагат ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, по отношение на:

 • 1158 физически лица, включително повече от 30 олигарси
 • 98 образувания
list sanctions Разширяване на критериите за включване в списъците, което ще улесни налагането на санкции на всички членове на руското правителство и техните семейства, олигарсите, бизнесмените, пропагандистите, лицата, разпространяващи дезинформация, и лицата, извършващи дейност във водещи сектори на руската икономика, които подкрепят военната агресия.

Мерки по отношение на финансовите и стопанските услуги

Спира се достъпът на Русия до капиталовите пазари на ЕС, увеличават се разходите по заеми за санкционираните образувания и постепенно се подкопава промишлената база на Русия чрез:

 • забрана за всякаква форма на кредитиране и закупуване на ценни книжа, издадени от страна на някои руски банки и на правителството (включително Централната банка)
 • замразяване на активи и забрана за финансиране на редица руски банки
 • пълна забрана на всякакви сделки с някои руски държавни предприятия в различни сектори — военнопромишления комплекс на Кремъл
 • поясняване, че криптоактивите попадат в обхвата на „прехвърлимите ценни книжа“
 • разширяване на забраните за износ на банкноти и за продажба на прехвърлими ценни книжа до всички официални валути на ЕС
 • забрана за предоставянето на рейтинги на Русия и руските дружества от агенциите за кредитен рейтинг от ЕС, както и на рейтингови услуги на руски клиенти
 • забрана за предоставяне на Русия на услуги за криптоактиви с висока стойност
 • забрана за предоставяне на консултантски услуги на богати руски граждани, която ще затрудни съхраняването на тяхното богатство в ЕС
 • забрана за предоставяне на руското правителство и на юридически лица, образувания и органи със седалище в Русия на определени услуги от значение за предприятията – пряко или косвено – например услуги, свързани със счетоводство, одит, задължителен одит, водене на търговски книги и данъчни консултации, стопански и управленски консултации, връзки с обществеността.
 • целенасочени мерки срещу представители на руския елит, като се налага забрана върху техните големи депозити в банки в ЕС.

Освен това блокираме държаните в ЕС валутни резерви на Русия чрез:

Мярката ще попречи на тези банки да извършват финансовите си операции в световен мащаб по бърз и ефективен начин.

Loan sanctions

ФАКТ

70 % от руската банкова система (в активи), правителството и държавни дружества с ключова роля, вече няма да могат да се рефинансират на капиталовите пазари в ЕС.

Енергетика

Energy sanctions

Забраната за износ на конкретни технологии за рафиниране в допълнение към действащата забрана за петролно оборудване от 2014 г. ще направят по-трудно и по-скъпо за Русия модернизирането на нефтените ѝ рафинерии.

 

Забрана за внос на всякакви видове руски въглища.

 

Широкообхватна забрана за нови инвестиции в руския енергиен сектор, с ограничени изключения за ядрената енергия за граждански цели и транспортирането на някои енергийни продукти обратно до ЕС.

Пълна забрана за внос на всякакъв руски суров нефт и нефтопродукти, превозвани по море. По отношение на забраната важат определени преходни периоди, за да се даде възможност на сектора и на световните пазари да се адаптират, както и временно освобождаване за суровия петрол от тръбопроводи, за да се гарантира постепенното му преустановяване. Това ще позволи на ЕС и неговите партньори да осигурят алтернативни доставки и ще сведе до минимум въздействието върху световните цени на петрола.

След период на прекратяване от 6 месеца на операторите от ЕС ще бъде забранено да застраховат и финансират превоза на нефт до трети държави, по-специално по морските маршрути.

ФАКТ

Това обхваща 90 % от настоящия внос на петрол от Русия.

Транспортен сектор

 • Забрана за износ, продажба, доставка или прехвърляне на всички въздухоплавателни средства, резервни части и оборудване за тях за Русия.
 • Забрана за предоставяне на всички свързани с тях услуги по ремонт, поддръжка или финансови услуги.
 • Затваряне на въздушното пространство на ЕС за всички притежавани, регистрирани или контролирани от Русия въздухоплавателни средства, включително частни самолети на олигарси.
 • Ограничения за износа на стоки за морското корабоплаване и радиокомуникационни технологии.
 • Пълна забрана за руски и беларуски автомобилни превози на товари в ЕС (ще има определени изключения по отношение на стоките от първа необходимост, като селскостопански и хранителни продукти, хуманитарна помощ, както и енергоносители).
 • Забрана кораби под флага на Русия да влизат в пристанища на ЕС (предвидени са изключения във връзка с медицински, продоволствени, свързани с енергетиката и хуманитарни цели).
Transport sanctions

ФАКТ

Три четвърти от настоящия търговски въздушен флот на Русия е произведен в ЕС, САЩ и Канада. Това означава, че Русия няма да бъде в състояние да поддържа флота си в съответствие с международните стандарти.

Изделия с двойна употреба и високотехнологични изделия

Засилване на съществуващия контрол върху износа на изделия с двойна употреба, насочено срещу чувствителни сектори на руския военнопромишлен комплекс, както и ограничаване на достъпа на Русия до изключително важни авангардни технологии, като например:

 • дронове и софтуер за дронове
 • софтуер за криптиращи устройства
 • полупроводници и авангардна електроника.
 • химикали, които биха могли да се използват за химически оръжия

Разширяване на списъка на санкционираните лица и образувания, за да бъдат включени в него още олигарси и представители на бизнес елита, свързани с Кремъл, както и дружества, осъществяващи дейност във военната и отбранителната област, които логистично и материално подкрепят инвазията

 • FACT

  ФАКТ

  • Руските притежатели на дипломатически паспорти повече няма да се ползват от безвизово пътуване до ЕС.
  • Руските правителствени служители и бизнесмените повече няма да се ползват от облекчения като например по-ниска визова такса при кандидатстване за виза.

  Това няма да засегне руските граждани като цяло, които ще продължат да имат същите предимства в рамките на Споразумението за облекчаване на визовия режим, както е понастоящем.

  Санкциониране на субекти, разпространяващи дезинформация

  Държавните и прокремълските канали за дезинформация са от изключително значение за подкрепата на руската агресия срещу Украйна. Те представляват значителна и пряка заплаха за обществения ред и сигурност на ЕС. Ето защо ЕС реши да санкционира активите на Кремъл за дезинформация и манипулиране на информация.

  Media sanctions

  Спиране на предаването и разпространението на „Русия днес“, „Спутник“, Русия РТР/РТР Планета, Русия 24 и ТВ Център Интернешънъл в ЕС или когато са насочени към него, например чрез кабел, сателит, IP телевизия, платформи, уебсайтове и приложения. Действието на всички съответни лицензи, разрешения и договорености за разпространение е спряно. Рекламирането на стоки и услуги в санкционираните средства за масово осведомяване също се забранява.

  EUvsDisinfo: дезинформация, насочена срещу Украйна

  Това е в допълнение към санкциите, одобрени на 23 февруари във връзка с Донецк и Луганск, по-специално:

  • забрана за внос на стоки от тези зони
  • ограничения върху търговията и инвестициите, свързани с определени икономически сектори
  • забрана за предоставяне на туристически услуги
  • забрана за износ на някои стоки и технологии.

  Беларус

  Пакет от санкции срещу Беларус засяга най-важните сектори и лица, които подкрепят руските военни действия.

  Санкции с цел премахване на съществуващите пропуски и налагането на допълнителни ограничения върху вноса и износа във важни икономически сектори:

  • прекратяване на изключението за поръчки, възложени преди приемането на съществуващите санкции.
  • Добавяне на нови забрани за внос на поташ, дървесина, цимент, желязо и стомана, както и каучукови изделия и забрани за износ на някои видове машини, изделия и технологии с двойна употреба, както и други авангардни стоки и технологии, които биха могли да спомогнат за развитието на военните технологии, отбраната и сигурността в Беларус.
  • Налагане на целенасочени ограничителни мерки върху високопоставени беларуски военни.
  • Забрани за участие в SWIFT, подобни на тези за Русия, и по-нататъшно разширяване на съществуващите финансови ограничения в съответствие с мерките, които вече са в сила във връзка със санкциите срещу Русия.

  Процес на присъединяване към СТО

  С оглед на материалната подкрепа на Беларус за руската инвазия, процесът на нейното присъединяване е преустановен, като ЕС няма да участва в никакви дейности, свързани с присъединяването на страната към СТО. Това бе потвърдено в съвместно съобщение с други единомислещи членове на СТО на 22 март. 

  export icon belarus

  ФАКТ

  Със санкциите ще се засилят значително настоящите секторни мерки, тъй като те са насочени към 5 от 10-те най-големи експортни сектора на беларуската икономика и към най-важните експортни стоки на ЕС за Беларус. Така мерките ще обхванат почти 70 % от целия износ на Беларус за ЕС.

  Работна група „Freeze and Seize“

  Комисията създаде работна група „Freeze and Seize“ за проучване на връзките между активи, принадлежащи на лица, фигуриращи в списъците на ЕС за санкции и престъпни дейности. Въпреки че разследванията и наказателните преследвания са отговорност на държавите членки, целта на работната група е да се засили координацията, необходима на оперативно равнище, за да се осигури ефективно прилагане на санкциите на ЕС във всички държави от Съюза.

  Работната група се състои от представители на Комисията, звена за контакти от всяка държава членка и представители на Евроюст и Европол. Тя ще координира дейността си с работната група „Руски елити, пълномощници и олигарси“, създадена от членовете на Г-7, Австралия и Европейския съюз. Работната група ще заседава всяка седмица и ще работи колкото време е необходимо.

  Отнемане и конфискация на активи

  За да допринесе за прилагането на ограничителните мерки на ЕС, Комисията предложи нарушаването им да се добави към списъка на престъпленията в ЕС и да се укрепят правилата за отнемане и конфискация на активи. Докато руската агресия срещу Украйна продължава, от първостепенно значение е ограничителните мерки на ЕС да се прилагат изцяло и да не се допуска нарушаването им. Тези предложения имат за цел да се гарантира, че активите на лицата и образуванията, които нарушават ограничителните мерки, могат да бъдат конфискувани на практика в бъдеще.