Sõjapõgenikuna leiate siit olulist teavet oma õiguste kohta ELi sisenemisel, ajutise kaitse saamisel, rahvusvahelise kaitse taotlemisel ning Euroopa Liidu piires reisimisel.

See teave on kättesaadav ka

ukraina keeles українська vene keeles| русский

 

 

 

Ettevalmistused Ukrainast lahkumiseks

Võimaluse korral võtke riigist lahkumisel kaasa kehtivad reisidokumendid. Kui teil kehtivaid reisi- ja tervisedokumente (vaktsineerimistõend, COVID-19 test) ei ole, saate ikkagi ELi siseneda.

Kõik Ukrainaga piirnevad ELi liikmesriigid lubavad humanitaarkaalutlustel kõigil Ukraina sõjapõgenikel riiki siseneda, olenemata sellest, kas neil on biomeetriline pass või mitte. See kehtib ka laste kohta. Kui teil on Ukraina kodakondsus ja biomeetriline pass, saate sellega ELi reisida. Humanitaarkaalutlustest lähtudes lubavad ELi liikmesriigid teil aga piiri ületada ka ilma nendeta.

Teie õigused ELis

Pärast ELi sisenemist on teil sõltuvalt teie isiklikust olukorrast erinevad võimalused. Seda, millised õigused teil on, saate teada ametiasutustelt.

1. Üks võimalus on see, et teile antakse ajutine kaitse.

Kui elasite alaliselt Ukrainas ja lahkusite sealt sõjapõgenikuna alates 24. veebruarist 2022, võib teil olla õigus saada ajutist kaitset igas ELi riigis. Ajutine kaitse kestab vähemalt ühe aasta, kuid sõltuvalt olukorrast Ukrainas võidakse seda pikendada. Ajutise kaitse direktiiviga ettenähtud õiguste hulka kuuluvad elamisluba, juurdepääs tööturule ning õigus eluasemele, arstiabile ja laste haridusele. Igaühel, kes elab seaduslikult ELis, on samuti õigus avada põhipangakonto. Teil on õigus avada põhipangakonto.

2. Saate taotleda rahvusvahelist kaitset ELis

Ajutise kaitse saajatel on õigus esitada igal ajal rahvusvahelise kaitse taotlus (varjupaigataotlus).

Kui otsustate selle taotluse esitada, võidakse teie ajutine kaitse peatada, kuna teil on nüüd varjupaigataotleja seisund ja õigused. Kui teie varjupaigataotlust pärast läbivaatamist ei rahuldada, aga ajutine kaitse ELis kehtib endiselt, siis taastub ka teie ajutise kaitse seisund.

Te võiksite olla täielikult kursis sellega, milline on konkreetse liikmesriigi praktika. See aitaks teil otsustada, kas lisaks elamisloale, mis näitab teie ajutise kaitse seisundit, taotleda ka rahvusvahelist kaitset.

3. Võite taotleda repatrieerimisabi

Kui elasite Ukrainas ja olete sõjapõgenik, siis on teil lubatud ELi siseneda olenemata sellest, milline on teie kodakondsus ja õigus rahvusvahelisele kaitsele. Kui kodumaale tagasipöördumine on turvaline, peaksite võtma ühendust ametiasutuste või organisatsioonidega, kes saavad aidata teil tagasi pöörduda.

Repatrieerimisabi saamiseks võtke ühendust oma päritoluriigi saatkonna või konsulaadiga selles liikmesriigis, kus te praegu viibite. Probleemide korral saavad selle liikmesriigi ametiasutused aidata teil oma saatkonna/konsulaadiga ühendust võtta ning võivad ka pakkuda abi kodumaale naasmiseks.

Edasireisimine ELis

Kui olete Ukraina sõjapõgenik, siis enamikul juhtudel saate edasi reisida teistesse ELi riikidesse. Ukrainlastel, kellel on biomeetriline pass, on see õigus vastavalt ELi ja Ukraina vahelisele viisavabadusele. Kui olete pärit mõnest kolmandast riigist, peate kontrollima, kas teie päritoluriik on kantud nende riikide nimekirja, kelle kodanikud on viisanõudest vabastatud.

Teave ametiasutuste ja tasuta reisimisvõimaluste kohta

Kaardil kujutatud riigil klõpsates leiate kasulikku teavet järgmise kohta: riigi ametiasutused, kellega võtta ühendust ajutise kaitse saamiseks; organisatsioonid, kes tegelevad Ukrainast põgenevate inimeste abistamisega, ja nende kontaktandmed; võimalused tasuta reisimiseks; tervishoid; teave juhilubade kehtivuse kohta.

Lisaks sellele on kaardile märgitud punktid, mis näitavad ära ELi liikmesriikides asuvad vastuvõtukohad ja üleviimiskeskused või pakuvad lisateavet ELis reisimise ja viibimise kohta.

Austria

Ametiasutuste kontaktandmed

Austria siseministeerium (saksa keeles)

Föderaalne vastuvõtu- ja tugiteenuste amet (saksa keeles/ inglise keeles)

Siseministeeriumi korduvama kippuvate küsimuste veebileht Ukrainast põgenejatele (ukraina keeles)

Avalik tööturuasutus: kuidas taotleda tööluba (saksa keeles, ukraina keeles, inglise keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Organisatsioonide nimekiri (saksa keeles)

Facebooki leht: abipakkumised sõjapõgenikele (saksa keeles)

Caritas Austria (saksa keeles)

Teave psühholoogilise abi telefoninumbrite kohta (ukraina keeles)

Austriast helistades 0134301014

Välismaalt helistades +43 6699665109

 

Tasuta reisimisvõimalused

Kogu ühistransport

Belgia

Ametiasutuste kontaktandmed

Föderaalvalitsuse teabesait (prantsuse keeles / hollandi keeles / saksa keeles / inglise keeles / ukraina keeles) +32 24888888

Migratsiooniameti teave ukrainlastele ajutise kaitse taotlemise kohta Belgias (prantsuse keeles / hollandi keeles / inglise keeles)

Föderaalne ombudsman (prantsuse keeles / hollandi keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Ukraina saatkonna teabetelefonid Belgias

Tagavaratelefon +32 23792115

Üldised küsimused +32 23792160

Majutusküsimused +32 23792112

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Punane Rist – Hollandikeelne kogukond (hollandi keeles / prantsuse keeles / inglise keeles) +32 15443407

Punane Rist – Prantsuskeelne kogukond (prantsuse keeles) +32 81771648

Varjupaiga taotlejate vastuvõtuamet +32 22134411 (prantsuse keeles / hollandi keeles / inglise keeles)

Vabatahtliku tegevuse algatus „Serve the City“ Brüsselis (prantsuse keeles / hollandi keeles / inglise keeles) +32 27343502

Loetelu Belgia algatustest – Belglased Ukraina heaks (inglise keeles)

Facebooki leht: solidaarsus Ukrainaga (inglise keeles)

Organisatsiooni PAG-ASA teave inimkaubanduse ohvritele (inglise keeles / prantsuse keeles / hollandi keeles) +32 25116464

 

Tasuta reisimisvõimalused

SNCB/NMBSi rongid ja Thalysi rongid

Bulgaaria

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse ühtne teabeportaal Ukraina kriisiga seotud meetmete ja tegevuste kohta (bulgaaria keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Teave riigi pagulasametilt (inglise keelesukraina keeles)

Registreerimispunktid – Teabekaart (bulgaaria keeles / ukraina keeles / inglise keeles / vene keeles)

Teabetelefoni numbrid +38 029055555, +38 0322465075

Välisministeeriumi kriisiabitelefon +35 929482404, e-posti aadress crisis@mfa.bg

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Ukraina organisatsioonide ühenduse „Mati Ukraine“ Facebooki rühm (bulgaaria keeles / ukraina keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Riigiraudtee-ettevõtete rühma BDZ rongid

Horvaatia

Ametiasutuste kontaktandmed

Siseministeeriumi veebisait (horvaadi keeles / inglise keeles) e-postiaadress: privremena.zastita@mup.hr

Siseministeeriumi veebileht Ukraina pagulastele (horvaadi keeles / ukraina keeles)

Siseministeeriumi teabeleht (horvaadi keeles)

Teave ajutise kaitse direktiivi aktiveerimise kohta (horvaadi keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Horvaatia Punane Rist (horvaadi keeles / inglise keeles)

Teabetelefonid ja kasulikud kontaktnumbrid (ukraina keeles / horvaadi keeles)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) e-posti aadress hrvza@unhcr.org

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) e-posti aadress iomzagreb@iom.int

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad solidaarsuspiletite ja piletiga „Help Ukraine Ticket“ tasuta kasutada HŽ Putnički prijevozi ronge.

Küpros

Ametiasutuste kontaktandmed

Siseministeeriumi veebisait (kreeka keeles)

Teave ajutise kaitse direktiivi aktiveerimise kohta (inglise keeles / kreeka keeles)

Varjupaigatalituse veebisait (inglise keeles / kreeka keeles)
Rahvastikuregistri- ja rändeamet (inglise keeles / kreeka keeles)
Teadusuuringute, innovatsiooni ja digipoliitika ministeeriumi teabetelefon (esmaspäevast reedeni, 8.00–20.00) 1477, +35 722285777
 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Facebooki rühm nõu otsivatele ukrainlastele – Küprose pagulasnõukogu (inglise keeles)

UNHCR Küpros (inglise keeles)

Tšehhi

Ametiasutuste kontaktandmed

Teave konflikti eest põgenevatele Ukraina kodanikele (ukraina keeles / tšehhi keeles)

Siseministeeriumi haldusalas olev põgenike majutamise haldusamet (tšehhi keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Siseministeeriumi abitelefon +42 0974801802

Ametlik tugiveebisait „Olen ukrainlane“ (tšehhi keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Ukraina saatkond Prahas – Facebooki leht (ukraina keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Veebisait „Toetame Ukrainat“ (tšehhi keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Aitame pagulasi transportida – Transport piirilt (tšehhi keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Toetusrühm Facebookis (tšehhi keeles / ukraina keeles)

Pagulaste vastuvõtt (tšehhi keeles / inglise keeles)

Integratsiooni ja rände ühendus (inglise keeles)

Pagulasi toetav organisatsioon (inglise keeles)

ADRA (humanitaarabi- ja arenguorganisatsioon) (tšehhi keeles / inglise keeles)

Humanitaarabiorganisatsioon CARE Tšehhis (tšehhi keeles)

Tšehhi Punane Rist (tšehhi keeles)

Člověk v tísni (abivajavad inimesed) (tšehhi keeles)

Tšehhi abiorganisatsioon Diakonie (tšehhi keeles)

Caritas Tšehhi (tšehhi keeles)

Lékaři bez hranic (Piirideta Arstid) (tšehhi keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

RegioJet, Leo Express, České dráhy rongid (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport, ühistransport Prahas ning Kesk-Böömimaal

Taani

Ametiasutuste kontaktandmed

Taani sisserändeamet (inglise keeles / ukraina keeles)

Taani sisserändeameti spetsiaalne veebileht elamisloa taotlemise kohta (inglise keeles), toetus Ukrainale (inglise keeles)

Taani Ukraina kriisi keskus (ukraina keeles / inglise keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kasutada DSB ronge.

Ukraina autod võivad tasuta sõita üle Öresundsbroni silla (Taani-Rootsi sild).

Eesti

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse ametlik veebisait sõja eest põgenejatele (eesti keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Siseministeeriumi veebisait (inglise keeles)

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (inglise keeles)

Politsei- ja Piirivalveameti veebisait (eesti keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Sotsiaalkindlustusameti veebisait (eesti keeles / inglise keeles / vene keeles) Teabetelefon 1247

Valitsuse veebileht teabega Ukraina kodanikele (eesti keeles / inglise keeles / vene keeles)

Noorteportaal (eesti keeles / vene keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Vabaühenduste nimekiri (eesti keeles / inglise keeles / vene keeles)

Eesti Pagulasabi (eesti keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles) Teabetelefon (iga päev 9.00–19.00) +37 256782288 

Eesti Punane Rist (eesti keeles)

Ukraina Kultuurikeskus (eesti keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Mondo MTÜ (eesti keeles / inglise keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Elroni rongid ja ühistranspordi rongid

Soome

Ametiasutuste kontaktandmed

Soome sisserändeamet: Juhised Soome saabuvatele pagulastele (soome keeles / rootsi keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Soome sisserändeamet: korduma kippuvad küsimused (soome keeles / rootsi keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Siseministeerium: ajutine kaitse (soome keeles / rootsi keeles / inglise keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Soome Punane Rist (soome keeles / rootsi keeles / inglise keeles)

Soome kiriku abi (soome keeles / rootsi keeles / inglise keeles)  

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kasutada Omnibusi busse ja VR ronge.

Samuti võivad nad saada 95% soodustust Finnairi ühesuunalistelt piletitelt Varssavist, Krakówist, Gdanskist, Budapestist ja Prahast Helsingisse väljuvatele lendudele.

Prantsusmaa

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse ametlik teabesait (prantsuse keeles / ukraina keeles)

Ukraina saatkond Prantsusmaal (prantsuse keeles / ukraina keeles) +33 187666612 (ukraina keele valimiseks vajutage 2)

Siseministeeriumi teave Ukraina kodanikele (prantsuse keeles / ukraina keeles)

Pariisis pakutav abi (inglise keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Abiühendus „Secours populaire“ (prantsuse keeles) +33 144782100

Abiühendus „Secours catholique“ (prantsuse keeles) +33 145497300

Punane Rist (prantsuse keeles) +33 144431100

 

Tasuta reisimisvõimalused

SNCFi rongid ja Thalysi rongid

Saksamaa

Ametiasutuste kontaktandmed

Sise- ja kogukondade ministeerium: abiportaal „Germany4Ukraine“ (saksa keeles / ukraina keeles / inglise keeles / vene keeles)  

Sise- ja kogukondade ministeerium: korduma kippuvad küsimused valitsuse veebilehel (saksa keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Ukrainale annetusi koguvate Saksamaa abiorganisatsioonide liit (saksa keeles / inglise keeles)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR (saksa keeles)

Saksamaa Punane Rist (saksa keeles)

Arstiabile keskenduv abiorganisatsioon (saksa keeles)

Caritas Saksamaa (saksa keeles)

Organisatsiooni Diakonie katastroofiabi (saksa keeles)

Pro Asyl (saksa keeles / inglise keeles)

Õigusnõustajad (saksa keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

DB rongid, ODEG rongid, Thalysi rongid ning kogu piirkondlik ja kohalik ühistransport

Kreeka

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse veebileht teabega põgenikele (kreeka keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Ukraina saatkond Kreekas (inglise keeles) Teabetelefon +30 693276606

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR (kreeka keeles / inglise keeles / prantsuse keeles)

Organisatsioonide nimekiri (inglise keeles)

Ungari

Ametiasutuste kontaktandmed

Ungaris välismaalastega tegeleva ametiasutuse teave Ukrainast põgenejatele (inglise keeles / ukraina keeles)

Valitsuse teabetelefonid

Ungarist helistades 06 80310310

Ukrainast helistades 0800 504546

Helistades muudest riikidest +36 15501828, e-posti aadress menekultinfo@me.gov.hu

Humanitaarabi koordineerimisega tegelev asutus – Ungari piiri lähedal asuvatele ukrainlastele: 1357 (kõne hind 500 forinti / 1,37 eurot)

Ukraina saatkonna Facebooki leht (ukraina keeles)
 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Facebooki rühm majutusküsimustes (ungari keeles)

Ungari Punane Rist (ungari keeles)

Malta ordu heategevusteenistus Ungaris (ungari keeles)

Caritas Ungari (ungari keeles)

Migratsiooniabi Facebooki leht (ungari keeles)

Ungari Helsingi komitee teabeleht (inglise keeles)

Ungari rändajate ühendus (inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Budapestis on solidaarsuspiletiga tasuta kõik MAV-rongid ja kogu BKK ühistransport.

Wizz Air toetab Ukraina pagulasi ja annab neile 100 000 tasuta kohta kõikidele mandri-Euroopa lendudele, mis väljuvad Ukraina piiriäärsetest riikidest.

Iirimaa

Ametiasutuste kontaktandmed

Iirimaa justiitsministeeriumi teave viisanõuete kohta (inglise keeles)

Korduma kippuvad küsimused Iirimaale reisimise kohta (inglise keeles)

Valitsuse spetsiaalne veebileht ajutise kaitse direktiivi kohta (inglise keeles)

Teave kodanikele rahvusvahelise kaitse kohta (inglise keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Iirimaa pagulasnõukogu (inglise keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Iiri raudtee rongid, Bus Éireann ja Expressway transport

Itaalia

Ametiasutuste kontaktandmed

Välisministeerium (itaalia keeles)

Siseministeeriumi (itaalia keeles) juhised varjupaigataotlejatele (inglise keeles)

Riikliku kodanikukaitse osakond (itaalia keeles / inglise keeles) – Põhiteabekaardid (itaalia keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR (itaalia keeles)

Itaalia pagulasamet (itaalia keeles)

Kogukond Comunità di Sant’Egidio (inglise keeles / itaalia keeles / vene keeles)

Itaalia Punane Rist (itaalia keeles)

Caritas Ambrosiana (itaalia keeles)

Vabaühendus AVSI (itaalia keeles)

Vabaühendus AIBI (itaalia keeles)

Vabaühenduse Intersos Facebooki leht (itaalia keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kasutada ettevõtete Flixbus ja Marino Bus busse ja Trenordo ronge. Samuti on neile kuni 5 päeva jooksul pärast Itaaliasse sisenemist Trenitalia rongid tasuta.

Läti

Ametiasutuste kontaktandmed

Teave Lätisse saabuvatele ukrainlastele (läti keeles / ukraina keeles / inglise keeles / vene keeles) – mitteametlik veebisait, kuid sellele suunatakse valitsuse veebisaidilt

Riia linnavolikogu teabetelefon (ööpäevaringne) +371 80000800

Teave riiklikult rahastatavate tasuta tervishoiuteenuste kohta (8.30–17.00) +371 80001234

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Ühtne teabetelefon ukrainlastele Lätis (ööpäevaringne) +371 27380380

Telegram: t.me/ukrainelatvia

Teabetelefon Riias (ööpäevaringne) +371 80000800

 

Tasuta reisimisvõimalused

Latvijas dzelzceļši rongid

Leedu

Ametiasutuste kontaktandmed

Siseministeeriumi teave Ukrainast saabuvatele inimestele (inglise keeles / leedu keeles)

Rändeosakond (ukraina keeles)

Eurodesk Leedu (leedu keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Rändeküsimuste teabetelefon (iga päev 7.30–21.00) +370 52717112

Majutusküsimuste teabetelefon (ööpäevaringne) Leedust helistades 1827, välismaalt helistades +370 67722222

Humanitaarabi (ööpäevaringne) +370 68498688

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Sotsiaalalgatus Stiprus Kartu (ukraina keeles / inglise keeles / leedu keeles)

Leedu Punane Rist (leedu keeles)

Caritas Leedu (inglise keeles / leedu keeles)

Riiklik vabatahtlike toetuse koordineerimiskeskus (leedu keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Maltieciai (inglise keeles / leedu keeles)

Töötamine Leedus (inglise keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

LTG rongid ja Vilniuse bussid

Luksemburg

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse teave Ukraina pagulaste vastuvõtmise kohta (prantsuse keeles / inglise keeles, vormid prantsuse keeles / inglise keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Välisministeerium (prantsuse keeles / inglise keeles)

Teave ajutise kaitse kohase peavarju kohta esmasel vastuvõtul (ukraina keeles / prantsuse keeles / inglise keeles)

Ukrainast põgenevate isikute konsulaarküsimused +35 224782386

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

LUkraine, Ukraina kogukond Luksemburgis (ukraina keeles / inglise keeles)

Punane Rist – Teave Ukraina pagulastele: korduma kippuvad küsimused (inglise keeles / prantsuse keeles / saksa keeles), e-posti aadress: wellkomm@croix-rouge.lu (prantsuse keeles / inglise keeles / saksa keeles / ukraina keeles / vene keeles)

Maailma Arstid: arstiabi (prantsuse keeles) +35 28892371

Caritas Luksemburg (prantsuse keeles / inglise keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Kogu ühistransport

Malta

Ametiasutuste kontaktandmed

Siseministeeriumi teave ukrainlastest pagulastele (inglise keeles)

Madalmaad

Ametiasutuste kontaktandmed

Teave justiits- ja julgeolekuministeeriumi veebilehel (hollandi keeles / inglise keeles)

Sisserändeteenistus (hollandi keeles / inglise keeles)

Erakorralise vastuvõtu keskused:

Utrecht, Jaarbeurshal 7 (inglise keeles), Amsterdam, Central Station (inglise keeles), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (inglise keeles) ja Eindhoven, Microlab Strijp-S (inglise keeles).

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid (hollandi keeles)

Vluchtelingenwerk (pagulasnõukogu) (hollandi keeles / ukraina keeles)

Abi pagulastele (inglise keeles / hollandi keeles / ukraina keeles / vene keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

NSi rongid, Thalysi rongid ja kogu ühistransport

Poola

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse teave Ukraina kodanikele (poola keeles / ukraina keeles / inglise keeles / vene keeles)

Korduma kippuvad küsimused (poola keeles / inglise keeles / vene keeles)

Valitsuse toetusplatvorm (poola keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Välismaalaste ameti abitelefon +48 477217575

Abitelefon inimkaubanduse ohus olevatele inimestele +48 226280120

Abitelefon arstiabi otsivatele ukrainlastele (ööpäevaringne) +48 807190590

Piirivalve – teave piiriületamise eeskirjade kohta (poola keeles) +48 825685119

Abitelefon Poola kodanikele ja neile, kellel on „Karta Polaka“ (rahvusliku kuuluvuse kaart) +48 225238880

Teabepunktid ja abitelefonid (inglise keeles / ukraina keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Poola rahvusvahelise abi keskus) (inglise keeles / poola keeles)

Polska Akcja Humanitarna (Poola humanitaartegevus) (inglise keeles)

Caritas Poola (poola keeles)

Poola Punane Rist (poola keeles)

Fundacja Ocalenie (päästeühing) (inglise keeles / poola keeles)

Polska Misja Medyczna (Poola meditsiinimissioon) (inglise keeles)

UA SOS (inglise keeles / ukraina keeles / poola keeles / vene keeles)

Kasulik teave Krakówis pakutava toe kohta (inglise keeles)

Veebisait „You have a friend in me“ (inglise keeles / ukraina keeles / poola keeles)

SOS Ukraine (poola keeles / ukraina keeles)

Pagulaste vastuvõtt Poolas (poola keeles / inglise keeles / vene keeles)

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Riiklik muusika- ja tantsuinstituut) (poola keeles)

Poola ja Ukraina koostöö sihtasutus (inglise keeles / poola keeles / ukraina keeles / vene keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kasutada

Samuti saavad nad kasutada LOT Airlinesi soodustariife.

 

Wizz Air toetab Ukraina pagulasi ja annab neile 100 000 tasuta kohta kõikidele mandri-Euroopa lendudele, mis väljuvad Ukraina piiriäärsetest riikidest.

 

Samuti pakub Uber piiramatult tasuta sõite Ukraina piiri ja Poola linnade vahel.

Portugal

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse spetsiaalne veebisait (portugali keeles / inglise keeles)

Teave Ukrainast Portugali saabuvatele inimestele (portugali keeles / inglise keeles)

Teave rahvusvahelise kaitse kohta (inglise keeles)

Teave saatjata alaealiste rahvusvahelise kaitse kohta (inglise keeles)

Avalike teenuste loetelu piirkondade kaupa (inglise keeles)

Varjupaigateabe andmebaas (inglise keeles)

Riiklik inimkaubandusvastane teabetelefon (portugali keeles) +35 1964244281

E-posti aadress dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Malta ordu Portugalis (portugali keeles)

Amnistia Internacional Portugal (portugali keeles)

Ukrainlaste majutuse teemaline Facebooki rühm (portugali keeles)

Portugali Punane Rist (portugali keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Portugali CP – rongid

Rumeenia

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse veebileht teabega ukrainlastele (rumeenia keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Veebitugi ja teabeplatvorm sõja eest põgenevatele inimestele (rumeenia keeles / ukraina keeles / vene keeles / inglise keeles)

Teabetelefon +40 219590

Sisserände peainspektsioon (rumeenia keeles / inglise keeles) +40 214107513

 

Riiklik inimkaubandusvastane teabetelefon

Rumeeniast helistades 0800 800 678

Välismaalt helistades +40 213133100

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR Rumeenias (inglise keeles) Teabetelefon +40 723653 651

Rumeenia pagulasamet (ukraina keeles) Teabetelefon +40 730073170

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) (inglise keeles / ukraina keeles)

Dopomoha Platvorm (ukraina keeles / rumeenia keeles / inglise keeles)

Psühholoogilise toe teabetelefon +40 745139747

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukrainast põgenevad inimesed saavad tasuta kasutada STB busse ning piletiga „Help Ukraine Ticket“ CFR-ronge.

Samuti saavad nad tasuta kasutada jaamast jaama suunduvaid Romfouri busse. Romfour korraldab bussitransporti Itaaliasse ja teistesse Euroopa linnadesse.

Wizz Air toetab Ukraina pagulasi ja annab neile 100 000 tasuta kohta kõikidele mandri-Euroopa lendudele, mis väljuvad Ukraina piiriäärsetest riikidest.

Samuti saavad nad kasutada tasuta Flixbusi transporti Rumeenia piirilinnadest mujale Euroopasse jõudmiseks.

Slovakkia

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse teave Slovakkia Vabariiki sisenevatele ukrainlastele (slovaki keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Siseministeeriumi teabetelefonid ukraina keele kõnelejatele +421 513816111 ja +421 259765111

Siseministeeriumi alaline teenistus +421 248593312

Transpordi- ja ehitusministeerium (ukraina keeles)

Haridus-, teadusuuringute- ja spordiministeerium (slovaki keeles / inglise keeles)

Košice piirkonna teabetelefon +421 2800222550, e-posti aadress pomocukrajine@vucke.sk

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) (slovaki keeles / ukraina keeles / inglise keeles / vene keeles)

Vabaühendus „Človek v ohrození“  („Abivajavad inimesed“)  (slovaki keeles / inglise keeles) Infoline +421 917239708

Vabaühendus „Sme spolu“ (Slovaki-Ukraina vabaühendus)  (ukraina keeles / slovaki keeles / inglise keeles) Teabetelefon +421 911201889

Vabaühendus „Iniciativa Kto pomoze Ukrajine“ (Ukraina abistamise algatus) (ukraina keeles / inglise keeles)

Vabaühendus „Magna“ (inglise keeles)

Slovaki Punane Rist (ukraina keeles / slovaki keeles / inglise keeles)

Hambaravi (inglise keeles / slovaki keeles / ukraina keeles)

Ukraina-Slovaki abitegevus (ukraina keeles / slovaki keeles / inglise keeles) Teabetelefon +421 911201889 (Telegram, WhatsApp või Viber), e-posti aadress: ukrajina.sk.sos@gmail.com

„Človek v ohrození“ („Abivajavad inimesed“) Facebooki leht (slovaki keeles)

Rahvusvaheline inimõiguste liiga (slovaki keeles / inglise keeles)

Mareena Facebooki rühm (slovaki keeles)

Vabaühendus „Nadácia Integra“ (slovaki keeles)

Vabaühendus „Úsmev ako dar“ („Naeratus kingituseks“) (slovaki keeles / inglise keeles / ukraina keeles)

Kreekakatoliku piiskopkond Košices (slovaki keeles / ukraina keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Ukraina sõjapõgenikud saavad tasuta kasutada ZSSK ronge.

Wizz Air toetab Ukraina pagulasi ja annab neile 100 000 tasuta kohta kõikidele mandri-Euroopa lendudele, mis väljuvad Ukraina piiriäärsetest riikidest.

Sloveenia

Ametiasutuste kontaktandmed

Valitsuse veebisait, mis sisaldab muu hulgas teavet riiki sisenemise ja rahvusvahelise kaitse kohta (sloveeni keeles / ukraina keeles / inglise keeles)

Valitsuse teabetelefon (8.00–18.00)

Sloveeniast helistades 0804142

Välismaalt helistades +386 14787530, e-posti aadress info.ukrajina@gov.si

 

Tasuta reisimisvõimalused

Slovenske železnice rongid

Hispaania

Ametiasutuste kontaktandmed

Hispaania rahvusvahelise koostöö ja arengu agentuuri veebileht (hispaania keeles)

Siseministeeriumi veebileht (hispaania keeles), mis sisaldab teavet ajutise kaitse kohta

Kaasamisküsimuste, sotsiaalkindlustuse ja rändeministeeriumi teabetelefon +34 910474444  (hispaania keeles / ukraina keeles)

Varjupaigaamet (hispaania keeles)

Riigi vastuvõtuvõrgustik sõja eest põgenevatele inimestele, kontaktide loetelu (hispaania keeles / ukraina keeles)

Riiklik inimkaubandusvastane teabetelefon

Hispaaniast helistades +34 900105090, e-posti aadress trata@guardiacivil.es

Hispaania valitsus: soovitused (hispaania keeles)

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Hispaania Punane Rist (hispaania keeles)

Cáritas (hispaania keeles)

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Hispaania pagulasabi komisjon) (hispaania keeles)

Maailma Arstid (hispaania keeles)

Lasteküla (hispaania keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Renfe rongid

Rootsi

Ametiasutuste kontaktandmed

Rootsi rändeamet (inglise keeles), kust saab teavet ajutise kaitse kohta

 

Kohapeal abi pakkuvad põhiorganisatsioonid

Rootsi Punane Rist (rootsi keeles)

 

Tasuta reisimisvõimalused

Stena Line ja Stockholmi ühistransport

ELi-ülene reageerimine

Kogu ELi hõlmav teave õigusabi kohta

Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu nimekiri õigusabi kontaktpunktidest kogu ELis (ukraina keeles / inglise keeles)

Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu, ülevaade riiklikest meetmetest, mida võetakse Ukrainast saabujate abistamiseks (inglise keeles)

 

ELi-ülesed organisatsioonid, kes aitavad ELi liikmesriikides kohapeal

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) (inglise keeles)

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR (inglise keeles)

UNICEF (inglise keeles)

Varjupaiga- ja rändevaldkonna vabaühenduste Euroopa platvorm (inglise keeles) – Liikmete nimekiri (inglise keeles)

Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu (inglise keeles)

Refugees Welcome International (inglise keeles)

Euroopa eestkostevõrgustiku abi orbudele ja saatjata lastele (inglise keeles)

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (inglise keeles)

Rahvusvaheline katoliiklik rändekomisjon (inglise keeles)

Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (inglise keeles)

Organisatsioon „Save the Children“ (inglise keeles)

Terre des Hommes (inglise keeles)

Hospitality Helps (ukraina keeles / inglise keeles)

Science for Ukraine (inglise keeles)

Ukraine Shelter (inglise keeles / ukraina keeles)

United for Ukraine (inglise keeles / ukraina keeles)

Rahvusvaheline päästekomitee (inglise keeles)

 

Inimkaubanduse vastu võitlevad organisatsioonid:

Missing Children Europe (ukraina keeles / vene keeles / inglise keeles)

Teabetelefon EList helistades 116000

Teabetelefon mujalt kui EList helistades +31 (0)888009000

 

Tasuta lennud Moldovast ELi riikidesse üleviimiseks

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet UNHCR (inglise keeles

Moldova valitsus (inglise keeles / ukraina keeles)

 

Tabel on ajakohastatud 27. juulil 2022

Dokumendid

Laadi allaPDF - 239.5 KB