Innehåll

Politik

 • EU:s strategi för en säkerhetsunion

  Samarbete med medlemsländerna och EU-organen för att ta fram effektiva insatser mot terrorism, radikalisering, organiserad brottslighet och cyberhot.

 • Rättsligt samarbete

  EU-länderna bedriver ett straffrättsligt samarbete mot människohandel, smuggling och korruption. I det europeiska området med rättvisa kopplas de olika rättssystemen i EU samman för att göra livet enklare för privatpersoner och företag.

 • Grundläggande rättigheter

  Vi vill värna rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna genom att slutföra EU:s anslutning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och se till att alla kommissionsförslag är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet mot diskriminering främjar lika möjligheter och jämställdhet.

 • Konsumentskydd

  Stärkt konsumentskydd för varor, tjänster och livsmedel, mer konsumentupplysning, bättre tillsyn av reglerna och en konsumentlagstiftning anpassad till ett digitalt samhälle.

 • Migration

  En europeisk migrationsagenda