Innehåll

Politik

En europeisk hälsounion

EU-kommissionen arbetar för att skapa en europeisk hälsounion där EU-länderna gemensamt ingriper vid folkhälsokriser och där patienterna får bästa tänkbara vård vid sjukdomar som cancer.

EU:s säkerhetsunion

Samarbete med medlemsländerna och EU-organen för att ta fram effektiva insatser mot terrorism, radikalisering, organiserad brottslighet och cyberhot.

Ny migrations- och asylpakt

En nystart för migrationspolitiken i EU

Statistik om migrationen till EU

Statistik över invandring, flyktingar och asylsökande i EU.

Rättsligt samarbete

EU-länderna bedriver ett straffrättsligt samarbete mot människohandel, smuggling och korruption. I det europeiska området med rättvisa kopplas de olika rättssystemen i EU samman för att göra livet enklare för privatpersoner och företag.

Grundläggande rättigheter

Vi vill värna rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna genom att slutföra EU:s anslutning till Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och se till att alla kommissionsförslag är förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet mot diskriminering främjar lika möjligheter och jämställdhet.

Konsumentskydd

Stärkt konsumentskydd för varor, tjänster och livsmedel, mer konsumentupplysning, bättre tillsyn av reglerna och en konsumentlagstiftning anpassad till ett digitalt samhälle.

Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.