I fokus

Politik

Konsumentskydd

Bättre konsumentskydd och konsumentinflytande genom att få fram säkrare varor, tjänster och livsmedel och se till att EU:s konsumentskyddsregler följs.

Utbildning

Stödja utbildning i Europa genom olika initiativ och erbjuda ett forum för samarbete inom skolpolitik, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning.

En europeisk hälsounion

EU-kommissionen arbetar för att skapa en europeisk hälsounion där EU-länderna gemensamt ingriper vid folkhälsokriser och där patienterna får bästa tänkbara vård vid sjukdomar som cancer.

EU:s säkerhetsunion

Samarbete med medlemsländerna och EU-organ för att bygga upp effektiva motåtgärder mot terrorism och radikalisering, organiserad brottslighet och cyberhot.

Grundläggande rättigheter

Bekämpa diskriminering och främja jämställdhet, framför allt genom att skydda rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna.

Rättsligt samarbete

Tackla brottslighet som människohandel, smuggling och korruption och skapa ett europeiskt område med rättvisa genom att koppla samman de olika rättssystemen i EU.

New Pact on Migration and Asylum

En nystart för migrationspolitiken i EU.

Statistik om migrationen till EU

Statistik över invandring, flyktingar och asylsökande i EU.

Rättsstatsprincipen

Rättsstatsprincipen garanterar grundläggande rättigheter och värden, gör det möjligt att tillämpa EU-rätten och stöder ett investeringsvänligt företagsklimat.