Področja politike

Evropska zdravstvena unija

Evropska komisija gradi evropsko zdravstveno unijo, v kateri se bodo države EU skupaj odzivale na zdravstvene krize, pacienti pa bodo deležni najboljše možne zdravstvene oskrbe za bolezni, kot je denimo rak.

Evropska varnostna unija

EU si z državami članicami in agencijami EU prizadeva za učinkovit odziv na terorizem in radikalizacijo, organizirani kriminal in kibernetske grožnje.

Novi pakt o migracijah in azilu

Nov začetek na področju migracij v Evropi

Statistični podatki o migracijah v Evropi

Statistični podatki o priseljevanju, beguncih in prosilcih za azil v Evropski uniji.

Pravosodno sodelovanje

Boj proti kriminalu, kot so trgovina z ljudmi, tihotapljenje in korupcija; vzpostavitev evropskega območja pravice s povezovanjem različnih nacionalnih pravnih sistemov.

Temeljne pravice

Boj proti diskriminaciji in spodbujanje enakosti med spoloma, zlasti z varstvom pravne države in temeljnih pravic.

Varstvo potrošnikov

Varstvo in opolnomočenje potrošnikov s krepitvijo varnosti blaga, storitev in hrane; zagotavljanje spoštovanja pravil EU za varstvo potrošnikov.

Pravna država

Pravna država zagotavlja jamstvo za temeljne pravice in vrednote, omogoča uporabo prava EU in podpira naložbam prijazno poslovno okolje.