Vsebina strani

Področja politike

 • Varnostna unija

  EU si z evropsko agendo za varnost prizadeva za močnejši, bolj usklajen in celovit odziv na terorizem in kibernetsko kriminaliteto.

 • Pravosodno sodelovanje

  Sodelovati v duhu medsebojnega zaupanja na področju kazenskih zadev v boju proti trgovini z ljudmi, tihotapljenju in korupciji. Vzpostaviti evropsko območje pravice s povezovanjem različnih nacionalnih pravnih sistemov po vsej EU ter olajšati življenje državljanov in poslovanje podjetij.

 • Temeljne pravice

  Varovati načela pravne države in temeljnih pravic s pristopom EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in zagotavljanjem, da so vsi predlogi Komisije v skladu z Evropsko listino o človekovih pravicah. Z direktivo o preprečevanju diskriminacije se preprečuje diskriminacija in spodbuja enakost med spoloma.

 • Varstvo potrošnikov

  Varovati in opolnomočiti potrošnike s krepitvijo varnosti potrošnikov pri nakupu blaga, storitev in hrane, boljšim obveščanjem potrošnikov, učinkovitejšim uveljavljanjem pravil o varstvu potrošnikov in prilagajanjem potrošniške zakonodaje digitalni dobi.

 • Migracije

  Na poti k evropski agendi o migracijah