Hlavné témy

Oblasti politiky:

Európska zdravotná únia

Európska komisia buduje Európsku zdravotnícku úniu, v ktorej všetky krajiny EÚ budú spoločne reagovať na zdravotné krízy a pacienti s ochoreniami, ako je napríklad rakovina, dostanú najlepšiu možnú starostlivosť.

Európska bezpečnostná únia

Spolupráca s členskými štátmi a agentúrami EÚ na budovaní účinnej reakcie na boj proti terorizmu a radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a kybernetickým hrozbám.

Nový pakt o migrácii a azyle

Nový začiatok pre migráciu v Európe

Štatistika o migrácii do Európy

Štatistické údaje o prisťahovalectve, utečencoch a žiadateľoch o azyl v Európskej únii.

Justičná spolupráca

Boj proti trestným činom, ako je obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a korupcia; vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti prepojením rôznych vnútroštátnych právnych systémov.

Základné práva

Boj proti diskriminácii a presadzovanie rodovej rovnosti, najmä ochranou právneho štátu a základných práv.

Ochrana spotrebiteľa

Ochrana a posilnenie postavenia spotrebiteľov zvýšením bezpečnosti tovarov, služieb a potravín; zabezpečenie súladu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Právny štát

Právny štát je zárukou demokracie, základných práv a hodnôt, umožňuje uplatňovanie práva EÚ a podporuje podnikateľské prostredie priaznivé pre investície.