Domenii de acțiune

Uniunea europeană a sănătății

Comisia Europeană lucrează în prezent la crearea unei Uniuni Europene a sănătății, în care țările UE să reacționeze împreună la crize în domeniul sănătății și în care pacienții să primească cele mai bune îngrijiri pentru boli precum cancerul.

O uniune europeană a securității

Colaborăm cu statele membre și cu agențiile UE pentru a combate eficient terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și amenințările cibernetice.

Un nou pact privind migrația și azilul

O nouă abordare a migrației în Europa

Statistici privind migrația către Europa

Date statistice privind imigrația, refugiații și solicitanții de azil în Uniunea Europeană.

Cooperare judiciară

Colaborăm în materie penală, în spiritul încrederii reciproce, pentru a combate traficul de persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice naționale, pentru a le face viața mai ușoară cetățenilor și întreprinderilor.

Drepturi fundamentale

Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale, finalizând aderarea UE la Convenția europeană a drepturilor omului și asigurându-ne că toate propunerile Comisiei respectă Carta europeană a drepturilor fundamentale. Directiva privind combaterea discriminării luptă împotriva discriminării și promovează egalitatea de gen.

Protecția consumatorilor

Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri de îmbunătățire a siguranței lor în ceea ce privește bunurile, serviciile și alimentele. Sprijinim mai buna informare a consumatorilor. Îmbunătățim aplicarea normelor de protecție a consumatorilor și adaptăm legislația în domeniu în funcție de evoluțiile din sectorul digital.

Statul de drept

Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.