În prim-plan

Domenii de acțiune

Protecția consumatorilor

Protejăm consumatorii și încercăm să le sporim puterea de a acționa, prin măsuri de îmbunătățire a siguranței bunurilor, serviciilor și alimentelor. Ne asigurăm că sunt respectate normele UE în materie de protecție a consumatorilor.

Educație și formare

Sprijinim educația în Europa prin diverse inițiative și oferim un forum de cooperare în domenii precum politica privind educația școlară, formarea profesională, învățământul superior și învățarea în rândul adulților.

Uniunea europeană a sănătății

Comisia Europeană lucrează în prezent la crearea unei Uniuni Europene a sănătății, în care țările UE să reacționeze împreună la crize în domeniul sănătății și în care pacienții să primească cele mai bune îngrijiri pentru boli precum cancerul.

O uniune europeană a securității

Colaborarea cu statele membre și cu agențiile UE pentru a combate eficient terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și amenințările cibernetice.

Drepturile fundamentale

Combatem discriminarea și promovăm egalitatea de gen. Protejăm statul de drept și drepturile fundamentale.

Cooperare judiciară

Combatem infracțiuni precum traficul de persoane, contrabanda și corupția. Creăm un spațiu european de justiție prin conectarea sistemelor juridice naționale.

Un nou pact privind migrația și azilul

O nouă abordare a migrației în Europa

Statistici privind migrația către Europa

Date statistice privind imigrația, refugiații și solicitanții de azil în Uniunea Europeană.

Statul de drept

Statul de drept garantează drepturile și valorile fundamentale, permite aplicarea legislației UE și sprijină un mediu de afaceri favorabil investițiilor.