W centrum uwagi

Obszary polityki

Europejska Unia Zdrowotna

Komisja Europejska buduje Europejską Unię Zdrowotną, w ramach której różne kraje wspólnie reagują na kryzysy zdrowotne, a pacjenci otrzymują najwyższej jakości opiekę medyczną w przypadku takich chorób jak choroby nowotworowe.

Europejska unia bezpieczeństwa

We współpracy z krajami członkowskimi i agencjami UE opracowuje skuteczny mechanizm reagowania na zagrożenia terrorystyczne i związane z radykalizacją postaw oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i cyberataków.

Nowy pakt o migracji i azylu

Nowe zasady dotyczące migracji w Europie

Statystyki dotyczące migracji do Europy

Dane statystyczne dotyczące imigracji, uchodźców i ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej

Współpraca sądowa

Zwalczanie takich przestępstw jak handel ludźmi, przemyt i korupcja, tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie różnych krajowych systemów prawnych

Prawa podstawowe

Walka z dyskryminacją i promowanie równouprawnienia płci szczególnie poprzez przestrzeganie praworządności i praw podstawowych

Ochrona konsumentów

Ochrona i wzmacnianie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie bezpiecznych produktów, usług i żywności oraz dbanie o przestrzeganie zgodności z unijnymi przepisami ochrony konsumentów

Praworządność

Praworządność gwarantuje ochronę praw podstawowych i wartości, umożliwia stosowanie prawa UE i wspiera sprzyjające inwestycjom otoczenie biznesowe.