Érintett szakpolitikai területek

 • Biztonsági unió

  Az európai biztonsági stratégia arról hivatott gondoskodni, hogy az EU erőteljesebb, összehangoltabb és átfogóbb válaszlépésekkel lépjen fel a terrorizmus és a számítástechnikai bűnözés ellen.

 • Igazságügyi együttműködés

  Feladatunk a kölcsönös bizalom kiépítése a bűncselekményekkel foglalkozó igazságügyi szervek között, az emberkereskedelem, a csempészet és a korrupció leküzdését célzó munkájukban. Az EU nemzeti jogrendszereinek összekapcsolásával megteremtjük az európai igazságszolgáltatási térséget, hogy megkönnyítsük a polgárok és a vállalkozások mindennapjait.

 • Alapvető jogok

  Védeni a jogállamiságot és az alapvető jogokat az emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozás véglegesítése révén, valamint annak biztosításával, hogy minden bizottsági javaslat összhangban legyen az Európai Unió Alapjogi Chartájával. A megkülönböztetésmentességről szóló irányelv felveszi a küzdelmet a diszkrimináció ellen és előmozdítja a nemek közötti egyenlőséget.

 • Fogyasztóvédelem

  Feladatunk a fogyasztók védelme és a fogyasztói tudatosság növelése azáltal, hogy javítjuk a fogyasztói biztonságot az áruk, szolgáltatások és élelmiszerek tekintetében, és gondoskodunk arról, hogy a fogyasztók minél tájékozottabbak legyenek, a fogyasztóvédelmi rendelkezések jobban érvényre jussanak, a jogi szabályozás pedig megfeleljen digitális korunk kívánalmainak.

 • Migráció

  Úton az európai migrációs stratégia megvalósítása felé