Sadržaj stranice

Policy areas

 • Sigurnosna unija

  Sigurnosna unija

  Europskim programom sigurnosti nastoji se uspostaviti jači, koordiniraniji i sveobuhvatan odgovor EU-a na terorizam i kiberkriminalitet.

 • Pravosudna suradnja

  Pravosudna suradnja

  Uzajamno povjerenje pri suradnji u kaznenim stvarima radi borbe protiv trgovine ljudima, krijumčarenja i korupcije. Stvaranje europskog područja pravde povezivanjem različitih nacionalnih pravnih sustava u EU-u kako bi se građanima i poduzećima olakšali život i poslovanje.

 • Temeljna prava

  Temeljna prava

  Zaštititi vladavinu prava i temeljna prava zaključivanjem pristupanja EU-a Europskoj konvenciji o ljudskim pravima te osiguravanjem da su svi prijedlozi Komisije usklađeni s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Direktivom o borbi protiv diskriminacije suzbija se diskriminacija i promiče rodna ravnopravnost.

 • Zaštita potrošača

  Zaštita potrošača

  Zaštititi i osnažiti potrošače jačanjem sigurnosti robe, usluga i hrane; bolje informirati potrošače; poboljšati provedbu pravila o zaštiti potrošača i prilagoditi zakonodavstvo o zaštiti potrošača digitalnome dobu.

 • Migracije

  Migracije

  Prema Europskom migracijskom programu