Sidens indhold

Politikområder

Den europæiske sundhedsunion

Europa-Kommissionen er ved at opbygge en europæisk sundhedsunion, hvor alle EU-lande reagerer i fællesskab på sundhedskriser, og hvor patienterne sikres den bedst mulige behandling for sygdomme som f.eks. kræft.

Den europæiske sikkerhedsunion

Samarbejde med medlemslandene og EU-agenturerne om en effektiv indsats for at bekæmpe terrorisme og radikalisering, organiseret kriminalitet og cybertrusler.

Ny pagt om migration og asyl

En ny start på migration i Europa

Statistik over migration til Europa

Statistiske data om immigration, flygtninge og asylansøgere i Den Europæiske Union.

Retligt samarbejde

Strafferetligt samarbejde i gensidig tillid for at bekæmpe menneskehandel, smugling og korruption. Oprettelse af et fælles europæisk retsområde ved at sammenkæde landenes forskellige retssystemer i hele EU, så borgerne og erhvervslivet får det lettere.

Grundlæggende rettigheder

Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder skal beskyttes ved at fuldføre EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention og sikre, at alle Kommissionens forslag overholder det europæiske charter om menneskerettigheder. Direktivet om ikke-forskelsbehandling bekæmper diskrimination og fremmer ligestilling mellem kvinder og mænd.

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerne beskyttes og får indflydelse gennem styrket forbrugersikkerhed for varer, tjenesteydelser og fødevarer, forbrugerne informeres bedre, og forbrugerlovgivningen håndhæves bedre og tilpasses til den digitale tidsalder.

Retsstatsprincippet

Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.