I fokus

Politikområder

Forbrugerbeskyttelse

Vi beskytter og hjælper forbrugerne med bedre forbrugersikkerhed, hvad angår varer, tjenesteydelser og fødevarer. Vi sikrer overholdelse af EU's forbrugerlovgivning.

Uddannelse

Vi understøtter uddannelse i Europa gennem forskellige initiativer og tilbyder et forum for samarbejde på områder som skolepolitik, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse.

Den europæiske sundhedsunion

Europa-Kommissionen er ved at opbygge en europæisk sundhedsunion, hvor alle EU-lande reagerer i fællesskab på sundhedskriser, og hvor patienterne sikres den bedst mulige behandling for sygdomme som bl.a. kræft.

Den europæiske sikkerhedsunion

Vi samarbejder med medlemslandene og EU-agenturerne om effektiv bekæmpelse af terrorisme og radikalisering, organiseret kriminalitet og cybertrusler.

Grundlæggende rettigheder

Vi bekæmper diskrimination og fremmer ligestilling mellem kønnene, især ved at værne om retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder.

Retligt samarbejde

Vi bekæmper kriminalitet som menneskehandel, smugling og korruption ved at skabe et europæisk område med retfærdighed, der forbinder de forskellige nationale retssystemer.

Ny pagt om migration og asyl

Vi sikrer en ny start på migration i Europa

Statistik over migration til Europa

Statistiske data om immigration, flygtninge og asylansøgere i EU.

Retsstatsprincippet

Retsstatsprincippet garanterer overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og værdier, gør det muligt at implementere EU-lovgivningen og fremmer et investeringsvenligt erhvervsklima.