I fokus

Politikområder

Forbrugerbeskyttelse

Vi beskytter og hjælper forbrugerne med bedre forbrugersikkerhed, hvad angår varer, tjenesteydelser og fødevarer. Vi sikrer overholdelse af EU's forbrugerlovgivning.

Uddannelse

Vi understøtter uddannelse i Europa gennem forskellige initiativer og tilbyder et forum for samarbejde på områder som skolepolitik, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse.

Den europæiske sundhedsunion

Europa-Kommissionen er ved at opbygge en europæisk sundhedsunion, hvor alle EU-lande reagerer i fællesskab på sundhedskriser, og hvor patienterne sikres den bedst mulige behandling for sygdomme som f.eks. kræft.

Den europæiske sikkerhedsunion

Samarbejde med medlemslandene og EU-agenturerne om en effektiv indsats for at bekæmpe terrorisme og radikalisering, organiseret kriminalitet og cybertrusler.

Grundlæggende rettigheder

Bekæmpelse af diskrimination og fremme af ligestilling mellem kønnene, især ved at værne om retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder.

Retligt samarbejde

Vi skal bekæmpe kriminalitet som menneskehandel, smugling og korruption ved at skabe et europæisk område med retfærdighed, der forbinder de forskellige nationale retssystemer.

Ny pagt om migration og asyl

En ny start på migration i Europa

Statistik over migration til Europa

Statistiske data om immigration, flygtninge og asylansøgere i EU.

Retsstatsprincippet

Retsstatsprincippet garanterer overholdelsen af grundlæggende rettigheder og værdier, gør det mulight at implementere EU-lovgivningen og fremmer et investeringsvenligt erhvervsklima.