Oblasti politiky

 • Strategie evropské bezpečnostní unie

  Spolupráce s členskými státy a agenturami EU při zajišťování účinné reakce v boji proti terorismu a radikalizaci, organizované trestné činnosti a kybernetickým hrozbám

 • Soudní spolupráce

  Spolupracovat ve vzájemné důvěře v oblasti trestněprávních záležitostí v zájmu boje proti obchodování s lidmi, pašování a korupci. Vytvořit evropský soudní prostor propojením různých vnitrostátních právních systémů v rámci EU, a usnadnit tak situaci občanům i podnikům.

 • Základní práva

  Chránit právní stát a základní práva uzavřením dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech a zajištěním souladu všech návrhů Komise s Listinou základních práv Evropské unie. Cílem antidiskriminační směrnice je bojovat proti diskriminaci a prosazovat rovnost žen a mužů.

 • Ochrana spotřebitele

  Chránit spotřebitele a posilovat jejich postavení prosazováním bezpečnosti výrobků, služeb a potravin; Zajišťovat informovanost spotřebitelů; Optimalizovat prosazování pravidel na ochranu spotřebitelů a přizpůsobovat související právní předpisy digitálnímu věku.

 • Nový pakt o migraci a azylu

  Nový směr migrační politiky v Evropě

 • Statistické údaje o migraci do Evropy

  Statistické údaje o přistěhovalectví, uprchlících a žadatelích o azyl v Evropské unii.

 • Právní stát

  Rule of law guarantees fundamental rights and values, allows the application of EU law, and supports an investment-friendly business environment.