Hlavní téma

Oblasti politiky

Evropská zdravotní unie

Evropská komise připravuje tzv. evropskou zdravotní unii, v jejímž rámci budou země EU společně reagovat na zdravotní krize a pacientům se dostane co nejlepší péče u takových nemocí, jako je rakovina.

Evropská bezpečnostní unie

Spolupráce s členskými státy a agenturami EU při zajišťování účinné reakce v boji proti terorismu a radikalizaci, organizované trestné činnosti a kybernetickým hrozbám.

Nový pakt o migraci a azylu

Nový směr migrační politiky v Evropě

Statistické údaje o migraci do Evropy

Statistické údaje o přistěhovalectví, uprchlících a žadatelích o azyl v Evropské unii.

Soudní spolupráce

Boj proti trestným činům, jako je obchodování s lidmi, převaděčství a korupce. Vytvoření evropského prostoru práva propojením různých vnitrostátních právních systémů.

Základní práva

Potírání diskriminace a prosazování rovnosti žen a mužů, zejména ochranou právního státu a základních práv.

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele a posilování jeho postavení prosazováním bezpečnosti výrobků, služeb a potravin. Dohled nad dodržováním předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele.

Právní stát

Právní stát zaručuje základní práva a hodnoty, umožňuje uplatňování práva EU a podporuje podnikatelské prostředí příznivé pro investice.