Migracja jest złożoną kwestią i wiele jej aspektów należy rozpatrywać łącznie: bezpieczeństwo osób ubiegających się o ochronę międzynarodową lub poszukujących lepszej jakości życia oraz obawy krajów leżących na granicach zewnętrznych UE, gdzie presja migracyjna może przekroczyć możliwości wewnętrzne i które liczą na solidarność ze strony innych krajów. Chodzi również o obawy innych państw członkowskich UE, których krajowe systemy azylu, integracji i powrotów mogą nie podołać dużym napływom, jeżeli procedury nie są przestrzegane na granicach zewnętrznych.

W oparciu o całościową ocenę Komisja proponuje nową polityki migracyjną: budowanie zaufania poprzez skuteczniejsze procedury i znalezienie nowej równowagi między odpowiedzialnością a solidarnością.

 

Budowanie zaufania: nowa równowaga między odpowiedzialnością a solidarnością

 

 

Jasno określona odpowiedzialność dzięki lepszym, zmodernizowanym procedurom

Skuteczniejsze procedury zapewnią jaśniejszy podział obowiązków, co pomoże przywrócić zaufanie między państwami członkowskimi, a jednocześnie zapewni jasność osobom wnioskującym o azyl. Przepisy poprawią również powiązanie między najważniejszymi procedurami – azylu i powrotu.

 • fingerprint icon

  Nowe obowiązkowe kontrole przed wjazdem:

  • identyfikacja
  • kontrola stanu zdrowia
  • kontrola bezpieczeństwa
  • pobieranie odcisków palców i rejestracja w bazie danych Eurodac
 • document icon

  Zintegrowany i nowoczesny system zarządzania migracją i granicami z ulepszoną bazą danych Eurodac:

  • analiza osób ubiegających się o azyl, a nie wniosków, w celu ustalenia odpowiedzialności za wnioski dotyczące azylu
  • utrudnienie niedozwolonego przemieszczania się do innych państw członkowskich
  • ułatwienie relokacji i lepsze monitorowanie osób powracających
  • śledzenie wsparcia dobrowolnych wyjazdów i reintegracji
 • border icon

  Nowa szybsza procedura azylowa na granicy oraz, w stosownych przypadkach, szybka procedura powrotu, aby przyspieszyć podejmowanie decyzji i poprawić skuteczność procedur azylowych

 • Legal confirmation icon

  Gwarancje prawne:

  • Niezależny mechanizm monitorowania, który ma zapewnić poszanowanie praw podstawowych, z udziałem Agencji Praw Podstawowych, Fronteksu i nowej Agencji UE ds. Azylu
  • Indywidualna ocena wniosków o azyl i niezbędne gwarancje chroniące skuteczny dostęp do azylu, prawo do wolności, prawa dziecka oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego

Nowy mechanizm stałej solidarności

Elastyczne warianty udziału państw członkowskich:

 • relokacja nowo przybyłych osób
 • sponsorowanie powrotów polegające na tym, że państwo członkowskie przejmuje odpowiedzialność za powrót osoby niemającej prawa pobytu w imieniu innego państwa członkowskiego
 • bezpośrednie wsparcie operacyjne, długoterminowe wsparcie w budowaniu zdolności w zakresie procedur azylowych, przyjmowania osób nowo przybyłych i operacji powrotowych, wsparcie w reagowaniu na konkretne trendy migracyjne mające wpływ na państwa członkowskie poprzez współpracę z państwami spoza UE

Dostosowane do konkretnych sytuacji scenariusze działań solidarnościowych:

life jacket icon

Zejście z pokładu po operacji poszukiwawczo-ratowniczej na morzu oraz osoby w szczególnie trudnej sytuacji

 • relokacja osób, które prawdopodobnie potrzebują ochrony

 • wczesne określanie potrzeb dzięki rocznemu sprawozdaniu prognostycznemu

 • solidarna pula udziału poszczególnych krajów na podstawie dobrowolnych zobowiązań

 • mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie

3 persons and handshake icon

Ryzyko presji na system zarządzania migracją państwa członkowskiego

 • relokacja rozszerzona na osoby uznane za uchodźców
 • udział państw członkowskich na zasadzie sprawiedliwego podziału
 • mechanizm korekty gwarantujący skuteczne wsparcie
3 persons icon

Sytuacje kryzysowe

 • relokacja rozszerzona na osoby w procedurze granicznej, w nieuregulowanej sytuacji oraz wymagające natychmiastowej ochrony
 • szybsza reakcja na poziomie UE dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji dotyczących udziału
 • mechanizm solidarnościowy skoncentrowany na relokacji i sponsorowaniu powrotów

 

Podejście integracyjne

 • Intensywne prace przygotowawcze od grudnia 2019 r.
 • Dwie pełne rundy konsultacji ze wszystkimi państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim, parlamentami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami
 • Ostrożna równowaga polegająca na uwzględnieniu wszystkich perspektyw
 • Kolejne kroki: debata w Parlamencie Europejskim i w Radzie

Dokumenty

PobierzPDF - 8.5 MB