Migratie is een complex vraagstuk met vele facetten die allemaal moeten worden afgewogen: de veiligheid van mensen die internationale bescherming vragen of een beter leven zoeken, de zorgen van de landen aan de buitengrenzen van de EU die vrezen dat zij niet voldoende capaciteit hebben om migranten op te vangen en die solidariteit van anderen nodig hebben. Of de bezorgdheid van andere EU-lidstaten, die vrezen dat als de procedures aan de buitengrenzen niet worden nageleefd, hun eigen nationale asiel-, integratie- of terugkeerstelsels niet zullen zijn opgewassen tegen grote aantallen migranten.

De Commissie stelt een nieuwe start op het gebied van migratie voor, waarbij we rekening houden met al deze aspecten: vertrouwen versterken
door doeltreffendere procedures en het vinden van een nieuwe balans tussen verantwoordelijkheid
en solidariteit.

 

Vertrouwen versterken: nieuwe balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit

 

 

Duidelijke verantwoordelijkheden door middel van betere, gemoderniseerde procedures

Doeltreffendere procedures zorgen voor duidelijkere verantwoordelijkheden, waardoor het vertrouwen tussen de lidstaten wordt hersteld en asielzoekers weten waar ze aan toe zijn. De regels zullen het verband tussen belangrijke processen, namelijk asiel en terugkeer, verbeteren.

 • fingerprint icon

  Nieuwe verplichte screening vóór binnenkomst:

  • Identificatie
  • Gezondheidscontroles
  • Veiligheidscontroles
  • Afname vingerafdrukken en registratie in de Eurodac-databank
 • icoontje document

  Geïntegreerd en modern migratie- en grensbeheersysteem dankzij de Eurodac-databank:

  • Focus op asielzoekers in plaats van op de vraag wie bevoegd is voor asielaanvragen.
  • Ongeoorloofde verplaatsingen naar andere EU-lidstaten tegengaan
  • Herplaatsing en beter toezicht op repatrianten vergemakkelijken
  • Steun voor vrijwillig vertrek en re-integratie volgen
 • icoontje grenspost

  Nieuwe, snellere asielgrensprocedure gevolgd, indien van toepassing, door een snelle terugkeerprocedure, om besluitvorming te versnellen en asielprocedures efficiënter te maken

 • Icoontje hamer

  Wettelijke waarborgen:

  • Een onafhankelijk toezichtmechanisme om ervoor te zorgen dat de mensenrechten geëerbiedigd worden, ondersteund door het Bureau voor de grondrechten, Frontex, en het nieuwe Asielagentschap van de EU
  • Individuele beoordeling van asielaanvragen en essentiële waarborgen voor doeltreffende toegang tot asielprocedures, het recht op vrijheid, de rechten van het kind en het recht op een eerlijk proces.

Een nieuw mechanisme voor constante solidariteit

Flexibele opties voor de bijdrage van elke lidstaat:

 • Herplaatsing van recent aangekomen personen
 • Terugkeersponsoring, waarbij een lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de terugkeer van een persoon die geen recht op verblijf heeft namens een andere lidstaat
 • Onmiddellijke operationele steun, steun op langere termijn voor capaciteitsopbouw op het gebied van asielprocedures, ontvangst van nieuwkomers of terugkeeroperaties, of hulp bij de reactie op specifieke migratietrends die lidstaten treffen door samenwerking met niet-EU-landen

Solidariteitsreacties op maat voor specifieke scenario’s:

Icoontje zwemvest

Ontscheping na opsporings- en reddingsoperaties op zee en kwetsbare personen

 • Herplaatsing van personen die waarschijnlijk bescherming nodig hebben

 • Vroege bepaling van de behoeften door middel van een jaarlijks prognoseverslag

 • Solidariteitspool van nationale bijdragen, gebaseerd op vrijwillige toezeggingen

 • Correctiemechanisme om concrete steun te waarborgen

Icoontje drie mensen en handdruk

Risico van druk op het migratiebeheerssysteem van een lidstaat

 • Herplaatsing uitgebreid tot erkende vluchtelingen
 • Bijdragen op basis van een billijk aandeel van elke lidstaat
 • Correctiemechanisme om concrete steun te waarborgen
Icoontje drie mensen

Crisissituaties

 • Herplaatsing uitgebreid tot personen in de grensprocedure, in een irreguliere situatie of die onmiddellijk bescherming nodig hebben
 • Snellere reactie op EU-niveau door een snel besluit over de bijdragen
 • Solidariteitsmechanisme uitsluitend gericht op herplaatsing en terugkeersponsoring

 

Een inclusieve aanpak

 • Intensieve voorbereidende werkzaamheden sinds december 2019
 • Twee volledige overlegrondes met alle lidstaten, Europees Parlement, nationale parlementen, maatschappelijk middenveld, sociale partners en bedrijfsleven
 • Zorgvuldig evenwicht tussen alle perspectieven
 • Volgende stappen: bespreking in het Europees Parlement en de Raad

Documenten

DownloadenPDF - 939.6 KB
DownloadenPDF - 342.8 KB
DownloadenPDF - 330.7 KB
DownloadenPDF - 8.5 MB