A migráció összetett kérdés, amelynek különböző aspektusait együtt kell mérlegelni. Az egyik szempont a nemzetközi védelmet vagy jobb életet keresők biztonsága, a másik pedig az EU külső határain fekvő országok aggodalma amiatt, hogy a migrációs nyomás meghaladja kapacitásaikat, ezért szükségük van más tagállamok szolidaritására. Szintén nem hagyhatók figyelmen kívül más uniós tagállamok aggályai, miszerint ha a külső határokon nem érvényesülnek az előírt eljárások, saját menekültügyi, integrációs vagy visszaküldés-kezelési rendszerük nem lesz képes helytállni nagyobb migrációs áramlások esetén.

A Bizottság ezért – holisztikus megközelítés alapján – az európai migrációs politika újratervezését javasolja: a bizalom erősítését hatékonyabb eljárásokkal, és új egyensúly létrehozását a felelősségvállalás és a szolidaritás között.

 

A bizalom erősítése: új egyensúly a felelősségvállalás és a szolidaritás között

 

 

Egyértelmű felelősségi körök jobb és korszerűbb eljárások révén

A világosan körülhatárolt felelősségen alapuló, hatékonyabb eljárások elősegítik a bizalom helyreállítását a tagállamok között, és egyértelmű viszonyokat teremtenek a menedékjogot kérelmezők számára. A szabályok javítani fogják a kulcsfontosságú eljárások – nevezetesen a menedékjogi kérelmek elbírálása és a visszaküldések kezelése – közötti kapcsolatot.

 • fingerprint icon

  Új kötelező szűrés belépés előtt:

  • személyazonosítás,
  • egészségügyi vizsgálatok;
  • biztonsági ellenőrzések;
  • ujjnyomatvétel és nyilvántartásba vétel az Eurodac adatbázisban.
 • document icon

  Integrált és korszerű migrációs és határigazgatási rendszer a továbbfejlesztett Eurodac adatbázissal:

  • A hangsúlyt a kérelmező személyére helyezi annak eldöntésékor, ki felelős a menedékjog iránti kérelem feldolgozásáért.
  • Vissza fogja szorítani a más tagállamokba irányuló engedély nélküli továbbutazásokat.
  • Meg fogja könnyíteni az áthelyezéseket és a visszatérésre kötelezettek figyelemmel kísérését.
  • Nyomon fogja követni az önkéntes távozáshoz és a visszailleszkedéshez nyújtott támogatást.
 • border icon

  Új, gyorsabb, határon lefolytatott menekültügyi eljárás, melyet adott esetben gyors kiutasítási eljárás követ, így lerövidül a döntéshozatal és hatékonyabbak lesznek a menekültügyi eljárások

 • Legal confirmation icon

  Jogi biztosítékok:

  • Független nyomonkövetési mechanizmus az alapvető jogok tiszteletben tartásának biztosítására, az Alapjogi Ügynökség, a Frontex és az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége támogatásával
  • A menedékjog iránti kérelmek egyéni elbírálása és alapvető biztosítékok a menedékjogi eljárásokhoz való tényleges hozzáférésre, a szabadsághoz való jog védelmére, a gyermekek jogainak érvényre juttatására és a hatékony jogorvoslathoz való jog érvényesülésére

A folyamatos szolidaritás új mechanizmusa

Rugalmas lehetőségek a tagállamok által nyújtandó hozzájárulás terén

 • A közelmúltban érkezett személyek áthelyezése
 • Visszaküldési szponzorálás: egy tagállam átvállalja a felelősséget egy másik tagállamtól a tartózkodásra nem jogosult személyek visszaküldéséért
 • Azonnali operatív támogatás, hosszabb távú támogatás a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatos kapacitásépítéshez, az újonnan érkezők befogadásához vagy visszaküldési műveletekhez, vagy segítségnyújtás egy adott tagállamnak az ottani migrációs folyamatok kezelésére, nem uniós országokkal való együttműködés révén

Testre szabott szolidaritási válaszintézkedések konkrét forgatókönyvekre:

life jacket icon

Partra szállítás tengeri kutatási és mentési műveleteket követően, a különleges bánásmódot igénylő személyek ellátása

 • A valószínűleg védelemre szoruló személyek áthelyezése

 • A szükségletek korai meghatározása éves előrejelzési jelentés révén

 • Tagállami hozzájárulásokból létrehozott szolidaritási keret, önkéntes vállalások alapján

 • Korrekciós mechanizmus a hatékony támogatás biztosítására

3 persons and handshake icon

A tagállam migrációkezelési rendszerére nehezedő nyomás kockázata

 • Az áthelyezés kiterjesztése az elismert menekültekre
 • Tagállami hozzájárulások az igazságos teherviselés elve alapján
 • Korrekciós mechanizmus a hatékony támogatás biztosítására
3 persons icon

Válsághelyzetek

 • Az áthelyezés kiterjesztése a határon folytatott eljárásban részt vevő személyekre, a rendezetlen jogállású személyekre és az azonnali védelemre szoruló személyekre
 • Gyorsabb uniós szintű reagálás a hozzájárulásra vonatkozó gyors döntéshozatal révén
 • Szolidaritási mechanizmus, mely az áthelyezésekre és a visszaküldési szponzorálásra korlátozódik

 

Inkluzív megközelítés

 • Intenzív előkészítő munka 2019 decembere óta
 • Két teljes konzultációs forduló valamennyi tagállam, az Európai Parlament, a tagállami parlamentek, a civil társadalom, a szociális partnerek és a vállalkozások részvételével;
 • Valamennyi szempontot figyelembe vevő, gondosan kialakított egyensúly
 • Következő lépések: megvitatás az Európai Parlamentben és a Tanácsban

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 8.5 MB