Migracije su složeno pitanje koje treba sagledati s mnogo raznih aspekata. Tu su pitanja sigurnosti ljudi koji traže međunarodnu zaštitu ili priliku za bolji život, problemi zemalja na vanjskim granicama EU-a, koje se brinu da će migracijski pritisak premašiti njihove kapacitete i kojima je potrebna solidarnost ostalih, ili zabrinutost drugih država članica da se, ne budu li se poštovali postupci na vanjskim granicama, njihovi sustavi azila, integracije ili vraćanja neće moći nositi s mogućim porastom priljeva migranata.

Nakon sveobuhvatne procjene Komisija predlaže nov pristup migracijama: jačanje
povjerenja na temelju učinkovitijih postupaka i nove ravnoteže između odgovornosti
i solidarnosti.

 

Jačanje povjerenja: nova ravnoteža između odgovornosti i solidarnosti

 

 

Jasne odgovornosti zahvaljujući boljim i moderniziranim postupcima

Zahvaljujući učinkovitijim postupcima odgovornosti će postati jasnije, ponovno će se uspostaviti povjerenje među državama članicama, a stvorit će se i jasnoća za podnositelje zahtjeva. Tim će se pravilima bolje povezati važni postupci, posebno za azil i vraćanje.

 • fingerprint icon

  Nova obvezna provjera prije ulaska:

  • identifikacija
  • zdravstveni pregledi
  • sigurnosne provjere
  • uzimanje otisaka prstiju i registracija u bazi podataka Eurodac.
 • document icon

  Integrirani i moderni sustav upravljanja migracijama i granicama uz poboljšanu bazu podataka Eurodac:

  • naglasak na podnositeljima zahtjeva umjesto na zahtjevima prilikom utvrđivanja odgovornosti za zahtjeve za azil
  • odvraćanje od nedopuštenih kretanja u druge države članice
  • olakšavanje premještanja i bolje praćenje povratnika
  • potpora za dobrovoljni odlazak i reintegraciju.
 • border icon

  Novi, brži postupak azila na granici i eventualni brzi postupak vraćanja kako bi se ubrzalo donošenje odluka i povećala učinkovitost postupaka azila

 • Legal confirmation icon

  Pravna jamstva:

  • neovisni mehanizam praćenja za osiguravanje poštovanja temeljnih prava, uz potporu Agencije za temeljna prava, Frontexa i nove Agencije EU-a za azil
  • pojedinačna procjena zahtjeva za azil i osnovna jamstva kojima se štiti djelotvoran pristup azilu, pravo na slobodu, prava djeteta i pravo na djelotvoran pravni lijek.

Novi mehanizam za kontinuiranu solidarnost

Fleksibilne mogućnosti za doprinose država članica:

 • premještanje nedavno pristiglih osoba
 • sponzoriranje vraćanja, pri čemu država članica preuzima odgovornost za vraćanje osobe bez prava boravka u ime druge države članice
 • hitna operativna potpora, dugoročna potpora izgradnji kapaciteta za postupke azila, prihvat novopridošlih osoba ili operacije vraćanja, ili suradnja sa zemljama koje nisu članice EU-a kako bi se države članice lakše nosile sa specifičnim migracijskim trendovima.

Prilagođeni solidarni odgovori za konkretne scenarije:

life jacket icon

Iskrcavanje nakon operacija traganja i spašavanja na moru te ranjive osobe

 • premještanje osoba kojima je potrebna zaštita

 • rano utvrđivanje potreba na temelju godišnjeg izvješća o predviđanjima

 • fond solidarnosti u koji se uplaćuju nacionalni doprinosi na temelju dobrovoljnih obveza

 • korektivni mehanizam kojim se jamči djelotvorna potpora

3 persons and handshake icon

Rizik od pritiska na sustav upravljanja migracijama u državi članici

 • premještanje je prošireno na osobe s priznatim statusom izbjeglice
 • pravedno utvrđeni doprinosi država članica
 • korektivni mehanizam kojim se jamči djelotvorna potpora
3 persons icon

Krizne situacije

 • premještanje je prošireno na osobe u postupku na granici, osobe u nezakonitoj situaciji i osobe kojima je zaštita hitno potrebna
 • brža reakcija na razini EU-a donošenjem brzih odluka o doprinosu
 • mehanizam solidarnosti koji obuhvaća samo premještanje i sponzorstvo za vraćanje

 

Uključiv pristup

 • Intenzivne pripreme od prosinca 2019.
 • Dva puna kruga savjetovanja sa svim državama članicama, Europskim parlamentom, nacionalnim parlamentima, civilnim društvom, socijalnim partnerima i poduzećima
 • Pažljivo i uravnoteženo uključivanje svih perspektiva
 • Sljedeći koraci: razmatranje u Europskom parlamentu i Vijeću

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 939.6 KB
PreuzimanjePDF - 342.8 KB
PreuzimanjePDF - 330.7 KB
PreuzimanjePDF - 8.5 MB