Възстановяване на пълните ползи от Шенген


 • Форум за ШенгенСъздаване до края на 2020 г. Редовни заседания
  • Стимулиране на конкретно сътрудничество между министерствата на вътрешните работи и службите на граничната полиция
  • Силна програма за подкрепа и сътрудничество от страна на Комисията с цел премахване на контрола по вътрешните граници

 • Стратегия за бъдещето на Шенген Началото на 2021 г.
  • Нов път напред към реформа на Кодекса на шенгенските граници
  • Подобряване на механизма за оценка по Шенген

Модерно, бързо управление на външните граници

 • Постоянен корпус на европейската гранична и брегова охрана с първоначално разполагане на 1 януари 2021 г.
 • Информационни системи за управление на границите и миграцията, които трябва да започнат да работят заедно до 2023 г., предоставящи на граничните служители информацията, от която се нуждаят, за да знаят кой прекосява границите на ЕС

Европейски подход към търсенето и спасяването по море

 • Издирвателните и спасителните операции са правно и морално задължение
 • 600 000 души са спасени в морето при операции на държавите членки и Frontex от 2015 г. насам
 • Непрекъснатото търсене и спасяване от частни плавателни съдове също води до отговорности за държавите членки
 • Крайбрежните държави членки имат отговорности по отношение на търсенето и спасяването, но ЕС като цяло отговаря за управлението на миграцията в Европа.

Документи

СвалиPDF - 8.5 MB